Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε, όταν σ’ ένα διάλυμα συνυπάρχουν: 1.ασθενές οξύ και το αλάτι του με ισχυρή βάση,π.χ. HF/ ΝaF 2. ασθενής βάση και το αλάτι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε, όταν σ’ ένα διάλυμα συνυπάρχουν: 1.ασθενές οξύ και το αλάτι του με ισχυρή βάση,π.χ. HF/ ΝaF 2. ασθενής βάση και το αλάτι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε, όταν σ’ ένα διάλυμα συνυπάρχουν: 1.ασθενές οξύ και το αλάτι του με ισχυρή βάση,π.χ. HF/ ΝaF 2. ασθενής βάση και το αλάτι της με ισχυρό οξύ, πχ. NH 3 /NH 4 Cl 3.ασθενές οξύ και ισχυρό οξύ, π.χ. HCOOH/ HCl

4 4.ασθενής βάση και ισχυρή βάση, πχ. NH 3, NaOH 5.δυο ασθενή οξέα, πχ. HF, CH 3 COOH 6. δυο ασθενείς βάσεις, π.χ. NH 3, RNH 2

5 ένα 1 ο παράδειγμα Έστω διάλυμα που περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης C οξέος και το αλάτι του με ισχυρό οξύ NaA συγκέντρωσης C βάσης. Τότε: C βάσης C βάσης C βάσης Το Na + δεν αντιδρά με το νερό αρχ. C οξέος C βάσης αντ/παραγ. -x +x +x I.I. C οξέος -x C βάσης +x x Προσεγγίσεις: επειδή Κα/C ≤ 0,1 και λόγω ΕΚΙ x<< C οξέος και x<< C βάσης, άρα C οξέος -x ≅ C οξέος και C βάσης + x ≅ C βάσης ή

6 ένα 2 ο παράδειγμα Έστω διάλυμα που περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης C ασθ. και σταθεράς ιοντισμού Κα και ισχυρό οξύ (πχ. HCl) συγκέντρωσης C ισχ. Τότε: Το Cl - δεν αντιδρά με το νερό C ισχ C ισχ C ισχ αρχ. C ασθ C ισχ αντ/παραγ. -x +x +x I.I. C ασθ -x +x C ισχ +x Προσεγγίσεις: Αν Κα/C ≤ 0,1 και λόγω ΕΚΙ, x<< C ασθ ⇨ C ασθ -x ≅ C ασθ Αν x<< C ισχ ⇨ C ισχ + x ≅ C ισχ Όμως x<<, οπότε Δηλαδή το pH καθορίζεται από την συγκέντρωση του ισχυρού οξέος ……..

7 παρατηρήσεις  Όταν ένας ασθενής ηλεκτρολύτης «δέχεται» ΕΚΙ, τότε η ισορροπία ιοντισμού μετατοπίζεται προς τα αριστερά και ο βαθμός ιονισμού μειώνεται Α-Α- Ισορροπία  Ο βαθμός ιοντισμού ενός ηλεκτρολύτη όταν «δέχεται» ΕΚΙ υπολογίζεται από τον τύπο και ΟΧΙ από τον νόμο Oswald


Κατέβασμα ppt "Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε, όταν σ’ ένα διάλυμα συνυπάρχουν: 1.ασθενές οξύ και το αλάτι του με ισχυρή βάση,π.χ. HF/ ΝaF 2. ασθενής βάση και το αλάτι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google