Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίδραση κοινού ιόντος ( Ε.Κ.Ι ).

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίδραση κοινού ιόντος ( Ε.Κ.Ι )."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 επίδραση κοινού ιόντος ( Ε.Κ.Ι )

2 Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε, όταν σ’ ένα διάλυμα συνυπάρχουν:
ασθενές οξύ και το αλάτι του με ισχυρή βάση,π.χ. HF/ ΝaF ασθενής βάση και το αλάτι της με ισχυρό οξύ, πχ. NH3/NH4Cl ασθενές οξύ και ισχυρό οξύ, π.χ. HCOOH/ HCl

3 ασθενής βάση και ισχυρή βάση, πχ. NH3, NaOH
δυο ασθενή οξέα, πχ. HF, CH3COOH δυο ασθενείς βάσεις, π.χ. NH3, RNH2

4 ένα 1ο παράδειγμα Έστω διάλυμα που περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης Cοξέος και το αλάτι του με ισχυρό οξύ NaA συγκέντρωσης Cβάσης. Τότε: Το Na+ δεν αντιδρά με το νερό Cβάσης Cβάσης Cβάσης Προσεγγίσεις: επειδή Κα/C ≤ 0,1 και λόγω ΕΚΙ x<< Cοξέος και x<< Cβάσης, άρα Cοξέος-x ≅ Cοξέος και Cβάσης+ x ≅ Cβάσης αρχ Cοξέος Cβάσης αντ/παραγ. -x x x I.I Cοξέος-x Cβάσης+x x ή

5 ένα 2ο παράδειγμα Όμως x<<, οπότε
ένα 2ο παράδειγμα Έστω διάλυμα που περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης Cασθ. και σταθεράς ιοντισμού Κα και ισχυρό οξύ (πχ. HCl) συγκέντρωσης Cισχ. Τότε: Το Cl- δεν αντιδρά με το νερό Cισχ Cισχ Cισχ Προσεγγίσεις: Αν Κα/C ≤ 0,1 και λόγω ΕΚΙ, x<< Cασθ ⇨ Cασθ -x ≅ Cασθ Αν x<< Cισχ ⇨Cισχ + x ≅ Cισχ αρχ Cασθ Cισχ αντ/παραγ. -x x x I.I Cασθ-x x Cισχ+x Όμως x<<, οπότε Δηλαδή το pH καθορίζεται από την συγκέντρωση του ισχυρού οξέος ……..

6 παρατηρήσεις Όταν ένας ασθενής ηλεκτρολύτης «δέχεται» ΕΚΙ, τότε η ισορροπία ιοντισμού μετατοπίζεται προς τα αριστερά και ο βαθμός ιονισμού μειώνεται Α- Ισορροπία Ο βαθμός ιοντισμού ενός ηλεκτρολύτη όταν «δέχεται» ΕΚΙ υπολογίζεται από τον τύπο και ΟΧΙ από τον νόμο Oswald


Κατέβασμα ppt "Επίδραση κοινού ιόντος ( Ε.Κ.Ι )."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google