Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 1 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος - Χατζημπαλάση Θεοδώρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Α ΛΥΚΕΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 1 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος - Χατζημπαλάση Θεοδώρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Α ΛΥΚΕΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 1 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος - Χατζημπαλάση Θεοδώρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

2 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Όταν ο ηλεκτρολύτης (οξύ,βάση,άλας) διαλυθεί στο νερό,αυτός διίσταται σε κατιόντα και ανιόντα. Όταν ο ηλεκτρολύτης (οξύ,βάση,άλας) διαλυθεί στο νερό,αυτός διίσταται σε κατιόντα και ανιόντα. Η διάσταση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η διάσταση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η διάσταση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου. Η διάσταση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου. Το συνολικό φορτίο των κατιόντων είναι ίσο με το συνολικό φορτίο των ανιόντων στο διάλυμα ώστε το διάλυμα που προκύπτει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Το συνολικό φορτίο των κατιόντων είναι ίσο με το συνολικό φορτίο των ανιόντων στο διάλυμα ώστε το διάλυμα που προκύπτει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Τα υδατικά τους διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα υδατικά τους διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

3 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος3 ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Τα υδατικά τους διαλύματα δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα υδατικά τους διαλύματα δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μόρια των ενώσεων δεν είναι ηλεκτρολύτες. Τα μόρια των ενώσεων δεν είναι ηλεκτρολύτες.

4 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος4 ΟΞΕΑ Όταν διαλύονται στο νερό δίνουν κατιόντα H +. Όταν διαλύονται στο νερό δίνουν κατιόντα H +. Τα ισχυρά Οξέα στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Τα ισχυρά Οξέα στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Τα ασθενή Οξέα στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Τα ασθενή Οξέα στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα.

5 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος5 ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΕΑ Τα ισχυρά Οξέα στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Τα ισχυρά Οξέα στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Παραδείγματα: H 2 SO 4, HNO 3, HCl, HClO 3, HClO 4, HI, HBr Παραδείγματα: H 2 SO 4, HNO 3, HCl, HClO 3, HClO 4, HI, HBr

6 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 6 H 2 SO 4 Ισχυρό Οξύ Θειικό οξύ

7 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 7 HNO 3 Ισχυρό Οξύ Νιτρικό οξύ

8 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 8 HCl Ισχυρό Οξύ Υδροχλωρικό οξύ

9 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 9 HClO 3 Ισχυρό Οξύ Χλωρικό οξύ

10 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 10 HClO 4 Ισχυρό Οξύ Υπερχλωρικό οξύ

11 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 11 HI Ισχυρό Οξύ Υδροιωδικό οξύ

12 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 12 HBr Ισχυρό Οξύ Υδροβρωμικό οξύ

13 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος13 ΑΣΘΕΝΗ ΟΞΕΑ Τα ασθενή Οξέα στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Τα ασθενή Οξέα στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Παραδείγματα: HF, HC 2 H 3 O 2, HCN, HNO 2, H 2 CO 3, H 3 PO 4, H 2 SO 3, (COOH) 2 Παραδείγματα: HF, HC 2 H 3 O 2, HCN, HNO 2, H 2 CO 3, H 3 PO 4, H 2 SO 3, (COOH) 2

14 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 14 CH 3 COOH Ασθενές Οξύ Οξικό οξύ

15 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 15 HCN Ασθενές Οξύ Υδροκυάνιο

16 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 16 HF Ασθενές Οξύ Υδροφθορικό οξύ

17 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 17 H 2 SO 3 Ασθενές Οξύ Θειώδες οξύ

18 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 18 H 2 CO 3 Ασθενές Οξύ Ανθρακικό οξύ

19 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 19 (COOH) 2 Ασθενές Οξύ Οξαλικό οξύ

20 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 20 H 3 PO 4 Ασθενές Οξύ Φωσφορικό οξύ

21 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 21 HNO 2 Ασθενές Οξύ Νιτρώδες οξύ

22 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος22 ΒΑΣΕΙΣ Όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα OH -. Όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα OH -. Οι ισχυρές Βάσεις στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Οι ισχυρές Βάσεις στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Οι ασθενείς Βάσεις χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Οι ασθενείς Βάσεις χωρίζονται μερικώς σε ιόντα.

23 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος23 ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Τα υδροξείδια των μετάλλων στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Τα υδροξείδια των μετάλλων στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Παραδείγματα: LiOH, NaOH, KOH, CsOH, Ca(OH) 2, Sr(OH) 2, Ba(OH) 2 Παραδείγματα: LiOH, NaOH, KOH, CsOH, Ca(OH) 2, Sr(OH) 2, Ba(OH) 2

24 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 24 NaOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του νατρίου

25 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 25 KOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του καλίου

26 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 26 Ca(OH) 2 Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του ασβεστίου

27 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 27 CsOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του καισίου

28 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 28 Sr(OH) 2 Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του στροντίου

29 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 29 Ba(OH) 2 Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του Βαρίου

30 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 30 LiOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του Λιθίου

31 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος31 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Οι ασθενείς Βάσεις στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Οι ασθενείς Βάσεις στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Παραδείγματα: NH 3, CH 3 NH 2, C 6 H 5 NH 2 Παραδείγματα: NH 3, CH 3 NH 2, C 6 H 5 NH 2

32 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 32 C 6 H 5 NH 2 Ασθενής Βάση Αμινοβενζόλιο

33 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 33 NH 3 Ασθενής Βάση Αμμωνία

34 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 34 CH 3 NH 2 Ασθενής Βάση Μεθυλαμίνη


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος 1 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος - Χατζημπαλάση Θεοδώρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Α ΛΥΚΕΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google