Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος - Χατζημπαλάση Θεοδώρα Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Όταν ο ηλεκτρολύτης (οξύ ,βάση ,άλας) διαλυθεί στο νερό ,αυτός διίσταται σε κατιόντα και ανιόντα. Η διάσταση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η διάσταση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου. Το συνολικό φορτίο των κατιόντων είναι ίσο με το συνολικό φορτίο των ανιόντων στο διάλυμα ώστε το διάλυμα που προκύπτει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Τα υδατικά τους διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

3 ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Τα υδατικά τους διαλύματα δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μόρια των ενώσεων δεν είναι ηλεκτρολύτες. Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

4 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
ΟΞΕΑ Όταν διαλύονται στο νερό δίνουν κατιόντα H+ . Τα ισχυρά Οξέα στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Τα ασθενή Οξέα στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

5 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΕΑ Τα ισχυρά Οξέα στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Παραδείγματα: H2SO4, HNO3, HCl, HClO3, HClO4, HI, HBr Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

6 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
H2SO4 Ισχυρό Οξύ Θειικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

7 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HNO3 Ισχυρό Οξύ Νιτρικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

8 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HCl Ισχυρό Οξύ Υδροχλωρικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

9 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HClO3 Ισχυρό Οξύ Χλωρικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

10 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HClO4 Ισχυρό Οξύ Υπερχλωρικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

11 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HI Ισχυρό Οξύ Υδροιωδικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

12 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HBr Ισχυρό Οξύ Υδροβρωμικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

13 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
ΑΣΘΕΝΗ ΟΞΕΑ Τα ασθενή Οξέα στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Παραδείγματα: HF, HC2H3O2, HCN, HNO2, H2CO3, H3PO4, H2SO3, (COOH)2 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

14 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
CH3COOH Ασθενές Οξύ Οξικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

15 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HCN Ασθενές Οξύ Υδροκυάνιο Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

16 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HF Ασθενές Οξύ Υδροφθορικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

17 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
H2SO3 Ασθενές Οξύ Θειώδες οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

18 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
H2CO3 Ασθενές Οξύ Ανθρακικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

19 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
(COOH)2 Ασθενές Οξύ Οξαλικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

20 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
H3PO4 Ασθενές Οξύ Φωσφορικό οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

21 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
HNO2 Ασθενές Οξύ Νιτρώδες οξύ Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

22 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
ΒΑΣΕΙΣ Όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα OH- . Οι ισχυρές Βάσεις στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Οι ασθενείς Βάσεις χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

23 ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Τα υδροξείδια των μετάλλων στο νερό χωρίζονται πλήρως σε ιόντα. Παραδείγματα: LiOH, NaOH, KOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

24 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
NaOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του νατρίου Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

25 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
KOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του καλίου Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

26 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
Ca(OH)2 Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του ασβεστίου Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

27 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
CsOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του καισίου Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

28 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
Sr(OH)2 Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του στροντίου Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

29 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
Ba(OH)2 Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του Βαρίου Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

30 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
LiOH Ισχυρή διαλυτή Βάση Υδροξείδιο του Λιθίου Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

31 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Οι ασθενείς Βάσεις στο νερό χωρίζονται μερικώς σε ιόντα. Παραδείγματα: NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

32 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
C6H5NH2 Ασθενής Βάση Αμινοβενζόλιο Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

33 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
NH3 Ασθενής Βάση Αμμωνία Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος

34 Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος
CH3NH2 Ασθενής Βάση Μεθυλαμίνη Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια: Πουλιόπουλος Πούλιος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google