Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κων/νος Θέος, Χημεία Α΄ Λυκείου 3 ο κεφάλαιο Χημικές αντιδράσεις Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Διπλή αντικατάσταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κων/νος Θέος, Χημεία Α΄ Λυκείου 3 ο κεφάλαιο Χημικές αντιδράσεις Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Διπλή αντικατάσταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Χημεία Α΄ Λυκείου 3 ο κεφάλαιο Χημικές αντιδράσεις Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Διπλή αντικατάσταση - Εξουδετέρωση

2 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Χημικές αντιδράσεις Τα χημικά φαινόμενα λέγονται αλλιώς χημικές αντιδράσεις Όλες οι χημικές αντιδράσεις έχουν δύο μέρη τα αντιδρώντα και τα προϊόντα Τα είναι οι ουσίες που υπάρχουν πριν την αντίδραση Τα αντιδρώντα είναι οι ουσίες που υπάρχουν πριν την αντίδραση Τα είναι οι ουσίες που υπάρχουν μετά την αντίδραση Τα προϊόντα είναι οι ουσίες που υπάρχουν μετά την αντίδραση Τα αντιδρώντα μετατρέπονται σε προϊόντα

3 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Χημικές αντιδράσεις Τα άτομα δεν καταστρέφονται και δεν δημιουργούνται νέα, επομένως “ ” (νόμος των Lomonosov - Lavoisier) Τα άτομα δεν καταστρέφονται και δεν δημιουργούνται νέα, επομένως “η συνολική μάζα των αντιδρώντων είναι ίση με τη συνολική μάζα των προϊόντων” (νόμος των Lomonosov - Lavoisier) Τα άτομα αναδιατάσσονται και δημιουργούνται νέα μόρια Διασπώνται δεσμοί στα μόρια των αντιδρώντων και δημιουργούνται δεσμοί στα μόρια των προϊόντων

4 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Χημικές αντιδράσεις αντιδρώντα προϊόντα Τα άτομα αναδιατάχθηκαν και δημιουργήθηκαν νέα μόρια. Ο αριθμός των ατόμων κάθε στοιχείου έμεινε σταθερός. Τα άτομα αναδιατάχθηκαν και δημιουργήθηκαν νέα μόρια. Ο αριθμός των ατόμων κάθε στοιχείου έμεινε σταθερός.

5 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση σύγκρουση αποτελεσματική μη αποτελεσματική Οι δομικές μονάδες πρέπει να έλθουν σε επαφή δηλαδή να συγκρουστούν έχοντας: συγκρουστούν έχοντας: κατάλληλη ενέργεια (η ελάχιστη απαιτούμενη λέγεται κατάλληλη ενέργεια (η ελάχιστη απαιτούμενη λέγεται ενέργεια ενεργοποίησης) ώστε να διασπαστούν οι δεσμοί των ενέργεια ενεργοποίησης) ώστε να διασπαστούν οι δεσμοί των αντιδρώντων αντιδρώντων και κατάλληλο προσανατολισμό π.χ. και κατάλληλο προσανατολισμό π.χ.

6 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Χημικές εξισώσεις Οι χημικές αντιδράσεις με σύμβολα λέγονται Οι χημικές αντιδράσεις με σύμβολα λέγονται χημικές εξισώσεις Τα αντιδρώντα διαχωρίζονται από τα προϊόντα με ένα βέλος αντιδρώντα → προϊόντα Εφόσον το πλήθος των ατόμων κάθε στοιχείου δε μεταβάλλεται “Όσα άτομα από κάθε στοιχείο υπάρχουν στα αντιδρώντα τόσα πρέπει να υπάρχουν και στα προϊόντα” (ισοστάθμιση ατόμων)

7 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Ισοστάθμιση ατόμων Al + S Al 2 S 3 μη ισοσταθμισμένη ισοσταθμισμένη Ισοστάθμιση ατόμων αργιλίου (2 σε κάθε μέλος) 3 2 Ισοστάθμιση ατόμων θείου (3 σε κάθε μέλος) Fe 3 O 4 + H 2 Fe + H 2 O Ισοστάθμιση σιδήρου 3 Ισοστάθμιση οξυγόνου Ισοστάθμιση υδρογόνου 44 Ισοσταθμίζουμε τα άτομα κάθε στοιχείου βάζοντας αριθμούς μπροστά από τα σύμβολα των μορίων (συντελεστές). Δεν βάζουμε ποτέ αριθμούς στη μέση των μορίων ή στο τέλος των μορίων.

8 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Παραδείγματα ισοσταθμίσεων  _AgNO 3 + _Cu → _Cu(NO 3 ) 2 + _Ag  _Mg + _N 2 → _Mg 3 N 2  _P + _O 2 → _P 4 O 10  _Na + _H 2 O → _H 2 + _NaOH  _CH 4 + _O 2 → _CO 2 + _H 2 O 2 2 3 4 5 222 22

9 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Αντιδράσεις σύνθεσης Στις αντιδράσεις σύνθεσης ενώνονται δύο χημικά στοιχεία και σχηματίζεται μία χημική ένωση OO C + → OO C Γενική μορφή: A + B → AB π.χ. C + O 2 → CO 2

10 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Αντιδράσεις διάσπασης Στις αντιδράσεις διάσπασης μία χημική ένωση διασπάται στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται Γενική μορφή: AB → A + B π.χ. 2 HgO → 2 Hg + O 2 O Hg + O OO →

11 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Στις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης ένα μέταλλο (Μ) αντικαθιστά ένα λιγότερο δραστικό μέταλλο (Μ΄) σε μια χημική ένωση και ένα αμέταλλο (Α) αντικαθιστά ένα λιγότερο δραστικό αμέταλλο (Α΄) σε μια χημική ένωση. Γενική μορφή: Μ + Μ΄Ζ → ΜΖ + M΄ Μ = μέταλλο πιο δραστικό από το Μ΄ Α + ΜΑ΄ → ΜΑ + Α΄ Α΄= αμέταλλο πιο δραστικό από το Α΄

12 Απλή αντικατάσταση Κ Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Pb Η Cu Hg Ag Pt Au κάθε μέταλλο μπορεί να αντικαταστήσει τα μέταλλα που είναι λιγότερο δραστικά από αυτό, π.χ. ο ψευδάργυρος μπορεί να αντικαταστήσει το χαλκό μεγάλη δραστικότητα μικρή δραστικότητα Zn + CuCl 2 → ZnCl 2 + Cu → Zn Cl - Cu 2+ + Cl - Zn 2+ Cu + 3 Zn + 2 Cu 3 PO 4 → Zn 3 (PO 4 ) 2 + 6 Cu

13 Απλή αντικατάσταση Κ Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Pb Η Cu Hg Ag Pt Au τα μέταλλα που είναι πιο δραστικά από το υδρογόνο αντικαθιστούν το υδρογόνο των οξέων (εξαιρούνται το πυκνό-θερμό H 2 SO 4 και το ΗΝΟ 3 ), σχηματίζουν άλατα και αέριο Η 2 μεγάλη δραστικότητα μικρή δραστικότητα → Zn H H S + + 2 Κ + 2 HCl → 2 ΚCl + Η 2 ↑ Zn + H 2 S → ZnS + Η 2 ↑ Zn 2+ S 2- HH

14 Απλή αντικατάσταση Κ Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Pb Η Cu Hg Ag Pt Au τα πολύ δραστικά μέταλλα αντικαθιστούν το υδρογόνο του νερού και σχηματίζουν υδροξείδια ελευθερώνοντας ταυτόχρονα αέριο Η 2 μεγάλη δραστικότητα μικρή δραστικότητα → K H H Ο + + K Ο HH 2 Κ + Η2Ο → 2 ΚΟΗ + Η 2 ↑ Ca + 2 Η 2 Ο → Ca(OH) 2 + Η 2 ↑ H H Ο Ο HH K K

15 Απλή αντικατάσταση Κ Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Pb Η Cu Hg Ag Pt Au τα υπόλοιπα μέταλλα που είναι δραστικότερα από το υδρογόνο αντικαθιστούν το υδρογόνο του νερού και σχηματίζουν οξείδια ελευθερώνοντας ταυτόχρονα αέριο Η 2 (η αντίδραση γίνεται με ισχυρή θέρμανση) μεγάλη δραστικότητα μικρή δραστικότητα → Mg H H Ο + + H Mg + Η 2 Ο → MgΟ + Η 2 Ο 2- H Mg 2+

16 Απλή αντικατάσταση → Cl + + F2F2 Cl 2 Br 2 O2O2 I2I2 S Αύξηση δραστικότητας Τα αμέταλλα αντικαθιστούν λιγότερο δραστικά αμέταλλα στις χημικές ενώσεις Cl 2 + 2 NaBr → 2 NaCl + Br 2 Cl Cl - Na + Cl - Na + Br - Na + Br - Na + Br

17 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Διπλή αντικατάσταση Στις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης συμμετέχουν ιοντικές ενώσεις και γίνεται ανταλλαγή των ιόντων σύμφωνα με το σχήμα: A + B - + Γ + Δ - → A + Δ - + Γ + Β - άλας οξύ ή βάση ή άλας Για να γίνει η αντίδραση πρέπει να σχηματιστεί ένα αέριο ή ένα ίζημα ή πιο ασθενές οξύ / ασθενής βάση. Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα στα διαλύματα βρίσκονται με μορφή ιόντων, επομένως ενώνονται ιόντα και σχηματίζεται αέριο ή ίζημα ή πιο ασθενής ηλεκτρολύτης.

18 ΑΛΑΤΑΙζήματαΕυδιάλυτα Άλατα που περιέχουν Na +, K +, NH 4 + - Όλα Από τα υπόλοιπα Χλωριούχα άλατα (Cl - )AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 Τα υπόλοιπα Βρωμιούχα άλατα (Br - )AgBr, Hg 2 Br 2, PbBr 2 Τα υπόλοιπα Ιωδιούχα άλατα (I - )AgI, Hg 2 I 2, PbI 2, CuIΤα υπόλοιπα Φθοριούχα άλατα (F - )ΌλαAgF Θειϊκά άλατα (SO 4 2- )BaSO 4, PbSO 4, CaSO 4 Τα υπόλοιπα Νιτρικά άλατα (NO 3 - ) - Όλα Θειούχα άλατα (S 2- )Όλα - Ανθρακικά άλατα (CO 3 2- )Όλα - Φωσφορικά άλατα (PO 4 3- )Όλα - ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝυπόλοιπαKΟΗ, NaΟΗ, Ca(ΟΗ) 2, Ba(ΟΗ) 2 ΑέριαHF, HCl, HBr, HI, H 2 S, HCN, CO 2, SO 2, NH 3

19 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Διπλή αντικατάσταση άλας(1) + άλας(2) → άλας(3) + άλας(4) ίζημα BaCl 2(aq) + Κ 2 S (aq) → BaS (s) + 2 ΚCl (aq) Ba 2+ (aq) +2Cl - (aq) + 2Κ + (aq) + S 2- (aq) → BaS (s) + 2Κ + (aq) + 2Cl - (aq) Παρατηρήστε ότι τα κατιόντα καλίου και τα ανιόντα χλωρίου πρακτικά δεν συμμετέχουν στην αντίδραση (μένουν ως έχουν) Cl - Βα +2 + S -2 Κ + → S -2 Βα +2 + Κ + Cl -

20 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Διπλή αντικατάσταση οξύ(1) + άλας(1) άλας(2) + οξύ(2) οξύ(1) + άλας(1) → άλας(2) + οξύ(2) αέριο ή πιο ασθενές οξύ Cl - H+H+ + F Κ + → + Cl - ίζημα HCl (aq) + KF (aq) → KCl (aq) + HF (g) H F-F- Όταν σχηματίζεται το ασταθές οξύ H 2 CO 3 που διασπάται σε νερό και αέριο CO 2, όμοια το H 2 SO 3 διασπάται σε νερό και αέριο SO 2 2 HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + H2O + CO2↑

21 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Διπλή αντικατάσταση βάση(1) + άλας(1) άλας(2) + βάση(2) βάση(1) + άλας(1) → άλας(2) + βάση(2) ίζημα ή πιο ασθενής βάση ίζημα 2 ΚΟΗ (aq) + ΜgCl 2 aq) → 2 KCl (aq) + Mg(OH) 2 (s) Όταν σχηματίζεται η ασταθής βάση ΝΗ 4 ΟΗ διασπάται σε νερό και αέρια ΝH 3 (NH 4 ) 3 PO 4 + Ba(OH) 2 → Ba 3 (PO 4 ) 2 + 3 NH 3 ↑ + 3 H 2 Ο

22 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Εξουδετέρωση Τα οξέα αντιδρούν με τα υδροξείδια των μέταλλων (βάσεις) και σχηματίζουν άλατα και νερό. Το νερό σχηματίζεται από τα κατιόντα Η + που παρέχει το οξύ στο διάλυμα και από τα ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ - που παρέχει η βάση στο διάλυμα. → H 3 PO 4 (aq) + NaOH (aq) H+ (aq) + OH- (aq) H 2 O (l) → Na 3 PO 4 (aq) + H 2 O (l) 3 3 H 2 SO 4 (aq) + NaOH (aq) → Na 2 SO 4 (aq) + H 2 O (l) 2 2

23 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Εξουδετέρωση Τα οξέα αντιδρούν με την αμμωνία και σχηματίζουν άλατα του αμμωνίου. H 3 PO 4 (aq) + NΗ 3 (aq) → (NΗ 4 ) 3 PO 4 (aq) 3 HCl (aq) + NΗ 3 (aq) → NΗ 4 Cl (aq)

24 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Εξουδετέρωση Τα οξέα αντιδρούν με τα οξείδια των μετάλλων (ανυδρίτες βάσεων) και σχηματίζουν άλατα. HCl (aq) + Na 2 O (s) → NaCl (aq) + H 2 O (l) 2 2 H 3 PO 4 (aq) + CaO (s) → Ca 3 (PO 4 ) 2 (aq) + H 2 O (l) 3 2 3

25 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Εξουδετέρωση Οι βάσεις αντιδρούν με ορισμένα οξείδια αμετάλλων (ανυδρίτες οξέων) και σχηματίζουν άλατα. NaOΗ + SO 3 → Na 2 SO 4 + H 2 O 2 Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O

26 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Εξουδετέρωση Τα οξείδια των μετάλλων (ανυδρίτες βάσεων) αντιδρούν με ορισμένα οξείδια αμετάλλων (ανυδρίτες οξέων) και σχηματίζουν άλατα. Na 2 Ο + SO 3 → Na 2 SO 4 CaO + CO 2 → CaCO 3


Κατέβασμα ppt "Κων/νος Θέος, Χημεία Α΄ Λυκείου 3 ο κεφάλαιο Χημικές αντιδράσεις Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Διπλή αντικατάσταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google