Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρυθμιστικά ονομάζονται τα διαλύματα που διατηρούν πρακτικά σταθερό το pH τους, έστω και μετά την προσθήκη σε αυτά μικρής αλλά υπολογίσιμης ποσότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρυθμιστικά ονομάζονται τα διαλύματα που διατηρούν πρακτικά σταθερό το pH τους, έστω και μετά την προσθήκη σε αυτά μικρής αλλά υπολογίσιμης ποσότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Ρυθμιστικά ονομάζονται τα διαλύματα που διατηρούν πρακτικά σταθερό το pH τους, έστω και μετά την προσθήκη σε αυτά μικρής αλλά υπολογίσιμης ποσότητας ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης. Τα ρυθμιστικά επίσης διατηρούν σταθερό το pH τους αν αραιωθούν, μέχρις όμως ορισμένου ορίου. Παραδείγματα ρυθμιστικών HF/ NaFασθενές οξύ HF και ασθενής συζυγής βάση F - CH 3 COOH/ CH 3 COONaασθενές οξύ CH 3 COOH και ασθενής συζυγής βάση CH 3 COO - Η 2 CO 3 / NaHCO 3 ασθενές οξύ Η 2 CO 3 και ασθενής συζυγής βάση HCO 3 - NH 3 /NH 4 Clασθενής βάση NH 3 και ασθενές συζυγές οξύ NH 4 + RNH 2 /RNH 3 Clασθενής βάση RNH 2 και ασθενές συζυγές οξύ RNH 3 +

4 Ποια από τα παρακάτω διαλύματα είναι ρυθμιστικά; α. HCN 0,1Μ - NaCN 0,2Μ β. ΝΗ 3 0,1Μ-ΝΗ 4 Cl 0,3Μ γ. NH 4 Cl 0,1M-HCl 0,2M δ. H 2 S 0,1Μ - NaHS 0,1 Μ ε. CH 3 COONa 0,2Μ - NaOH 0,1Μ στ. HBr 0.1M - KBr 0.1M Εφαρμογή

5 Υπολογισμός pH ρυθμιστικού Έστω διάλυμα που περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης C οξέος και το αλάτι του με ισχυρό οξύ NaA συγκέντρωσης C βάσης. Τότε: C βάσης C βάσης C βάσης αρχ. C οξέος C βάσης αντ/παραγ. -x +x +x I.I. C οξέος -x C βάσης +x x Εξίσωση Henderson-Hasellbalch Αν x<< C οξ και x< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2453632/slides/slide_5.jpg", "name": "Υπολογισμός pH ρυθμιστικού Έστω διάλυμα που περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης C οξέος και το αλάτι του με ισχυρό οξύ NaA συγκέντρωσης C βάσης.", "description": "Τότε: C βάσης C βάσης C βάσης αρχ. C οξέος C βάσης αντ/παραγ. -x +x +x I.I. C οξέος -x C βάσης +x x Εξίσωση Henderson-Hasellbalch Αν x<< C οξ και x<

6 Με παρόμοιο τρόπο σε ρυθμιστικό που περιέχει ασθενή βάση (πχ NH 3 ) και το συζυγές της οξύ ( πχ NH 4 Cl), καταλήγουμε στην εξίσωση: Οι εξισώσεις Henderson ισχύουν εφόσον x<< C οξ. και x< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2453632/slides/slide_6.jpg", "name": "Με παρόμοιο τρόπο σε ρυθμιστικό που περιέχει ασθενή βάση (πχ NH 3 ) και το συζυγές της οξύ ( πχ NH 4 Cl), καταλήγουμε στην εξίσωση: Οι εξισώσεις Henderson ισχύουν εφόσον x<< C οξ.", "description": "και x<

7 Παρασκευές ρυθμιστικών HFNaF  Απευθείας ανάμιξη ασθενούς οξέος με την συζυγή του βάση, πχ:  Μερική εξουδετέρωση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, πχ. HF ΝαΟΗHFΝαF + ++

8 ΝΗ 3 NΗ 4 Cl Απευθείας ανάμιξη ασθενούς βάσης με το συζυγές της οξύ, πχ: + Μερική εξουδετέρωση ασθενούς βάσης με ισχυρό οξύ, πχ. ΝΗ 3 ΗClNH 3 ΝH 4 Cl ++


Κατέβασμα ppt "Ρυθμιστικά ονομάζονται τα διαλύματα που διατηρούν πρακτικά σταθερό το pH τους, έστω και μετά την προσθήκη σε αυτά μικρής αλλά υπολογίσιμης ποσότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google