Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ιανουάριος 2004 BCP - DRP Sophia Kanoni Assistant Executive Manager BCP, EFG Eurobank Dimitris Kivelos Manager/DRP Coordinator, EFG Eurobank.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ιανουάριος 2004 BCP - DRP Sophia Kanoni Assistant Executive Manager BCP, EFG Eurobank Dimitris Kivelos Manager/DRP Coordinator, EFG Eurobank."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ιανουάριος 2004 BCP - DRP Sophia Kanoni Assistant Executive Manager BCP, EFG Eurobank Dimitris Kivelos Manager/DRP Coordinator, EFG Eurobank

2 2 Ιστορικό Έτος 1999 • Πρώτη προσπάθεια (χειρόγραφες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του Y2k) Έτος 2001 • Δημιουργία εγχειριδίων BCP για όλες τις Διευθύνσεις της τράπεζας • Δημιουργία υποδομών και διαδικασιών εναλλακτικής τοποθεσίας oΚρισίμων διευθύνσεων / θυγατρικών oΚεντρικών συστημάτων Έτος 2002 • Δημιουργία intranet site με πληροφορίες και εγχειρίδια • Δοκιμές υλοποιημένων • Επαναπροσδιορισμός Template εγχειριδίου Έτος 2003 •Δημιουργία αλλαγμένων εγχειριδίων BCP •Δημιουργία υποδομών και διαδικασιών εναλλακτικής τοποθεσίας λοιπών διευθύνσεων • Κάλυψη όλων των κεντρικών διευθύνσεων με offsite backup Έτος 2004 • Μεταφορά εναλλακτικού κέντρου κεντρικών συστημάτων σε κτίριο ειδικών προδιαγραφών της Lamda Hellix • Αποπεράτωση DRP υλοποίησης λοιπών διευθύνσεων • Ενημέρωση δεδομένων επιλεγμένων servers εναλλακτικής τοποθεσίας μέσω δικτύου Έτος 1999 • Πρώτη προσπάθεια (χειρόγραφες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του Y2k) Έτος 2001 • Δημιουργία εγχειριδίων BCP για όλες τις Διευθύνσεις της τράπεζας • Δημιουργία υποδομών και διαδικασιών εναλλακτικής τοποθεσίας oΚρισίμων διευθύνσεων / θυγατρικών oΚεντρικών συστημάτων Έτος 2002 • Δημιουργία intranet site με πληροφορίες και εγχειρίδια • Δοκιμές υλοποιημένων • Επαναπροσδιορισμός Template εγχειριδίου Έτος 2003 •Δημιουργία αλλαγμένων εγχειριδίων BCP •Δημιουργία υποδομών και διαδικασιών εναλλακτικής τοποθεσίας λοιπών διευθύνσεων • Κάλυψη όλων των κεντρικών διευθύνσεων με offsite backup Έτος 2004 • Μεταφορά εναλλακτικού κέντρου κεντρικών συστημάτων σε κτίριο ειδικών προδιαγραφών της Lamda Hellix • Αποπεράτωση DRP υλοποίησης λοιπών διευθύνσεων • Ενημέρωση δεδομένων επιλεγμένων servers εναλλακτικής τοποθεσίας μέσω δικτύου

3 3 Οργάνωση Στόχος/Εγχειρίδια Οργάνωση Στόχος/Εγχειρίδια Στόχος Ανάκαμψη κεντρικών συστημάτων εντός 2-4 ωρών από την απόφαση ενεργοποίησης του σχεδίου Ανάκαμψη διευθύνσεων στο χρονικό διάστημα που αυτές προκρίνουν Εγχειρίδια BCP Γενικό εγχειρίδιο περιγράφει λογική σχεδίου και κοινές διαδικασίες για όλους Εγχειρίδια διευθύνσεων Περιγράφουν : • Τις κρίσιμες ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν (μετά την καταστροφή) • Τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση τους (εφαρμογές, εξοπλισμός, άτομα) • Τυχόν χειρωνακτικές διαδικασίες – ιδιαίτερα σχέδια δράσης που θα ακολουθηθούν Εγχειρίδιο ΙΤ (DRP - Disaster Recovery Plan) Περιγράφει : • Την τεχνική υποδομή • Τις διαδικασίες που απαιτούνται για την συνέχιση των εργασιών των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων της Τράπεζας και των Διευθύνσεών της Στόχος Ανάκαμψη κεντρικών συστημάτων εντός 2-4 ωρών από την απόφαση ενεργοποίησης του σχεδίου Ανάκαμψη διευθύνσεων στο χρονικό διάστημα που αυτές προκρίνουν Εγχειρίδια BCP Γενικό εγχειρίδιο περιγράφει λογική σχεδίου και κοινές διαδικασίες για όλους Εγχειρίδια διευθύνσεων Περιγράφουν : • Τις κρίσιμες ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν (μετά την καταστροφή) • Τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση τους (εφαρμογές, εξοπλισμός, άτομα) • Τυχόν χειρωνακτικές διαδικασίες – ιδιαίτερα σχέδια δράσης που θα ακολουθηθούν Εγχειρίδιο ΙΤ (DRP - Disaster Recovery Plan) Περιγράφει : • Την τεχνική υποδομή • Τις διαδικασίες που απαιτούνται για την συνέχιση των εργασιών των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων της Τράπεζας και των Διευθύνσεών της

4 4 Οργάνωση ΟργάνωσηΡόλοι Ρόλοι Crisis team Διαχείριση κρίσης- Λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις ανταπόκρισης και αποκατάστασης καθώς και καθοδήγησης του προσωπικού της Τράπεζας. Steering committee • Forum συζητήσεως θεμάτων BCP/DRP. • Διαχείριση και παρακολούθηση σχετικών θεμάτων με σκοπό την αναβάθμιση της ετοιμότητας της τράπεζας. BCP Management Team • Προτείνει αλλαγές στην δομή των γενικών και ειδικών εγχειριδίων • Βοηθάει την Διεύθυνση στην αρχική δημιουργία του εγχειριδίου της, εκπαιδεύοντας τον BCP συντονιστή στις βασικές απαιτήσεις του ειδικού μέρους του εγχειριδίου • Ελέγχει την ορθότητα / εφικτότητα των εγχειριδίων • Παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των ασκήσεων εφαρμογών των Διευθύνσεων. Παρευρίσκεται στις ασκήσεις και μεριμνά να λαμβάνει τυχόν σχόλια/αλλαγές. • Μεριμνά για την υλοποίηση του συνολικού σχεδίου της τράπεζας και του σχετικού ετησίου προϋπολογισμού. Crisis team Διαχείριση κρίσης- Λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις ανταπόκρισης και αποκατάστασης καθώς και καθοδήγησης του προσωπικού της Τράπεζας. Steering committee • Forum συζητήσεως θεμάτων BCP/DRP. • Διαχείριση και παρακολούθηση σχετικών θεμάτων με σκοπό την αναβάθμιση της ετοιμότητας της τράπεζας. BCP Management Team • Προτείνει αλλαγές στην δομή των γενικών και ειδικών εγχειριδίων • Βοηθάει την Διεύθυνση στην αρχική δημιουργία του εγχειριδίου της, εκπαιδεύοντας τον BCP συντονιστή στις βασικές απαιτήσεις του ειδικού μέρους του εγχειριδίου • Ελέγχει την ορθότητα / εφικτότητα των εγχειριδίων • Παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των ασκήσεων εφαρμογών των Διευθύνσεων. Παρευρίσκεται στις ασκήσεις και μεριμνά να λαμβάνει τυχόν σχόλια/αλλαγές. • Μεριμνά για την υλοποίηση του συνολικού σχεδίου της τράπεζας και του σχετικού ετησίου προϋπολογισμού.

5 5 Οργάνωση Οργάνωση Ρόλοι Ρόλοι Οργάνωση Οργάνωση Ρόλοι Ρόλοι DR coordinator • Επίβλεψη της τεκμηρίωσης του σχεδίου DRP (αποκατάσταση κυρίων συστημάτων της τράπεζας). • Σχεδιασμός, διοργάνωση, στελέχωση και αξιολόγηση δοκιμών DR Συντονιστής BCP (ένας ανά διεύθυνση) • Δημιουργεί, συντηρεί και ενημερώνει τo σχέδιο BCP • Ελέγχει τα μέτρα πρόληψης τα οποία προδιαγράφονται στο BCP. • Διεκπεραιώνει τις ασκήσεις ετοιμότητας, ενημερώσεις υπαλλήλων, κ.α. τουλάχιστον μια φορά ετησίως. BCP Team (ανά κτίριο Διεύθυνσης) • Η ελάχιστη ομάδα ατόμων ικανών να εκτελέσουν τις κρίσιμες ενέργειες μιας διεύθυνσης μετά από καταστροφή. DR coordinator • Επίβλεψη της τεκμηρίωσης του σχεδίου DRP (αποκατάσταση κυρίων συστημάτων της τράπεζας). • Σχεδιασμός, διοργάνωση, στελέχωση και αξιολόγηση δοκιμών DR Συντονιστής BCP (ένας ανά διεύθυνση) • Δημιουργεί, συντηρεί και ενημερώνει τo σχέδιο BCP • Ελέγχει τα μέτρα πρόληψης τα οποία προδιαγράφονται στο BCP. • Διεκπεραιώνει τις ασκήσεις ετοιμότητας, ενημερώσεις υπαλλήλων, κ.α. τουλάχιστον μια φορά ετησίως. BCP Team (ανά κτίριο Διεύθυνσης) • Η ελάχιστη ομάδα ατόμων ικανών να εκτελέσουν τις κρίσιμες ενέργειες μιας διεύθυνσης μετά από καταστροφή.

6 6 Οργάνωση Δοκιμές / ενημερώσεις Δοκιμές / ενημερώσειςΟργάνωση  Τετραμηνιαίες Κεντρικών συστημάτων  Ετήσιες διευθύνσεων  Ετήσια walk through tests διευθύνσεων  Εξαμηνιαίες ενημερώσεις εγχειριδίων  Τετραμηνιαίες Κεντρικών συστημάτων  Ετήσιες διευθύνσεων  Ετήσια walk through tests διευθύνσεων  Εξαμηνιαίες ενημερώσεις εγχειριδίων

7 7 Ιανουάριος 2004 DRP

8 8 Σκοπός του Σχεδίου DRP Η ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών επιδράσεων μιας καταστροφής στα συστήματα Πληροφορικής της EFG Eurobank μέσω των ακόλουθων μέτρων:  Εκ των προτέρων εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας.  Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες αντιμετώπισης απροόπτων. Για την επίτευξη των παραπάνω ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  Δέσμευση της Διοίκησης για την καθορισμένη στρατηγική αποκατάστασης και τους όρους του σχεδίου DRP.  Συμμετοχή και συνεργασία του προσωπικού του Κέντρου Πληροφορικής και των τμημάτων χρηστών στην κατάρτιση και τεκμηρίωση του σχεδίου DRP.  Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση χειριστών σχετικά με το σχέδιο DRP.  Διαρκής δοκιμή του σχεδίου DRP.  Διαρκής ενημέρωση του σχεδίου DRP μέσω διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών. Η ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών επιδράσεων μιας καταστροφής στα συστήματα Πληροφορικής της EFG Eurobank μέσω των ακόλουθων μέτρων:  Εκ των προτέρων εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας.  Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες αντιμετώπισης απροόπτων. Για την επίτευξη των παραπάνω ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  Δέσμευση της Διοίκησης για την καθορισμένη στρατηγική αποκατάστασης και τους όρους του σχεδίου DRP.  Συμμετοχή και συνεργασία του προσωπικού του Κέντρου Πληροφορικής και των τμημάτων χρηστών στην κατάρτιση και τεκμηρίωση του σχεδίου DRP.  Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση χειριστών σχετικά με το σχέδιο DRP.  Διαρκής δοκιμή του σχεδίου DRP.  Διαρκής ενημέρωση του σχεδίου DRP μέσω διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών.

9 9 Στρατηγική αποκατάστασης μετά από καταστροφή Στρατηγική αποκατάστασης μετά από καταστροφή  Αποτελείται από επιλογές που βασίζονται κυρίως σε επιχειρηματικούς στόχους και ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την σκοπιμότητά τους τόσο από οικονομική όσο και από τεχνολογική άποψη. Επιλογές EFG Eurobank  Κύρια τραπεζικά συστήματα και εφαρμογές,  σκοπούμενος χρόνος αποκατάστασης (Recovery Time Objective, “RTO”) 2 με 4 ώρες από την στιγμή της απόφασης για μετάβαση στη εναλλακτική τοποθεσία,  τιμή για την ανοχή απώλειας δεδομένων (Recovery Point Objective, “RPO”) μερικά λεπτά.  Υποστηρικτικές εφαρμογές που εκτελούνται σε PC Servers  τιμή RTO και RPO 24 ώρες  Αποτελείται από επιλογές που βασίζονται κυρίως σε επιχειρηματικούς στόχους και ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την σκοπιμότητά τους τόσο από οικονομική όσο και από τεχνολογική άποψη. Επιλογές EFG Eurobank  Κύρια τραπεζικά συστήματα και εφαρμογές,  σκοπούμενος χρόνος αποκατάστασης (Recovery Time Objective, “RTO”) 2 με 4 ώρες από την στιγμή της απόφασης για μετάβαση στη εναλλακτική τοποθεσία,  τιμή για την ανοχή απώλειας δεδομένων (Recovery Point Objective, “RPO”) μερικά λεπτά.  Υποστηρικτικές εφαρμογές που εκτελούνται σε PC Servers  τιμή RTO και RPO 24 ώρες

10 10 Επιλογές σχεδιασμού Επιλογές σχεδιασμού  Συστήματα mainframe της EFG EUROBANK, κατοπτρισμός μέσω εξοπλισμού XRC (H/W mirroring).  Άλλα συστήματα, κατοπτρισμός μέσω λογισμικού (S/W mirroring).  Κυκλοφορία κατοπτρικών δεδομένων, σύνδεση υψηλής ταχύτητας (155Mbps μεταξύ της Κύριας και της Εναλλακτικής Τοποθεσίας).  Μέρος της υπάρχουσας επεξεργαστικής δύναμης σε σχέση με την Κύρια Εγκατάσταση. Περιορισμός σχεδιασμού To RTO εντός 2 - 4 ωρών είναι εφικτό μόνο εφόσον εκτός των αναγκαίων υποδομών, υπάρχει :  Ένα καλά σχεδιασμένο, πλήρως δοκιμασμένο σχέδιο DRP.  Εκπαιδευμένο καλά προσωπικό.  Συχνές δοκιμές DRP.  Συστήματα mainframe της EFG EUROBANK, κατοπτρισμός μέσω εξοπλισμού XRC (H/W mirroring).  Άλλα συστήματα, κατοπτρισμός μέσω λογισμικού (S/W mirroring).  Κυκλοφορία κατοπτρικών δεδομένων, σύνδεση υψηλής ταχύτητας (155Mbps μεταξύ της Κύριας και της Εναλλακτικής Τοποθεσίας).  Μέρος της υπάρχουσας επεξεργαστικής δύναμης σε σχέση με την Κύρια Εγκατάσταση. Περιορισμός σχεδιασμού To RTO εντός 2 - 4 ωρών είναι εφικτό μόνο εφόσον εκτός των αναγκαίων υποδομών, υπάρχει :  Ένα καλά σχεδιασμένο, πλήρως δοκιμασμένο σχέδιο DRP.  Εκπαιδευμένο καλά προσωπικό.  Συχνές δοκιμές DRP.

11 11 Δοκιμές DRP  Σκοπός της δοκιμής του σχεδίου DRP είναι η δοκιμή της ικανότητας της Τράπεζας να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στην περίπτωση μιας καταστροφής που επηρεάζει τη λειτουργία της Κύριας τοποθεσίας (ΚΤ).  Όφελος που απορρέει από τη δοκιμή του σχεδίου DRP, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεσή του. Χαρακτηριστικά δοκιμής  Προγραμματισμένη  Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της παραγωγής στα πληροφοριακά συστήματα της Εναλλακτικής Τοποθεσίας.  Η πραγματική παραγωγική επεξεργασία στην ΚΤ δεν διακόπτεται  Σκοπός της δοκιμής του σχεδίου DRP είναι η δοκιμή της ικανότητας της Τράπεζας να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στην περίπτωση μιας καταστροφής που επηρεάζει τη λειτουργία της Κύριας τοποθεσίας (ΚΤ).  Όφελος που απορρέει από τη δοκιμή του σχεδίου DRP, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεσή του. Χαρακτηριστικά δοκιμής  Προγραμματισμένη  Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της παραγωγής στα πληροφοριακά συστήματα της Εναλλακτικής Τοποθεσίας.  Η πραγματική παραγωγική επεξεργασία στην ΚΤ δεν διακόπτεται


Κατέβασμα ppt "1 Ιανουάριος 2004 BCP - DRP Sophia Kanoni Assistant Executive Manager BCP, EFG Eurobank Dimitris Kivelos Manager/DRP Coordinator, EFG Eurobank."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google