Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Γεωργία Βικάτου Προϊσταμένη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Γεωργία Βικάτου Προϊσταμένη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Γεωργία Βικάτου Προϊσταμένη της Μονάδας Β’ της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

2 2 Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχου Περίοδος ισχύος εγγράφου επιβεβαίωσης επάρκειας: περίοδος υλοποίησης της συγκεκριμένη πράξης Τύπος επιβεβαίωσης: Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές Το έγγραφο επιβεβαίωσης καλύπτει την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ως Δικαιούχο Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

3 3 Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου Απαίτηση 1 - Επάρκεια Προϋποθέσεων: διασφάλιση υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία ο Δυνητικός Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης πράξεων συμβατότητα κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας δικαιούχου με το κοινοτικό δίκαιο και εφαρμογή όλων των εθνικών ρυθμίσεων σε σχέση με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

4 4 Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου Απαίτηση 2 - Οργανωτική Διάρθρωση, Ελάχιστη Οργανωτική Δομή & Στελέχωση: Εξετάζεται η ύπαρξη ομάδας έργου για : Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. Οικονομική διαχείριση της Πράξης

5 5 Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου Απαίτηση 3 - Επάρκεια Διαδικασιών: ύπαρξη Εγχειριδίου Διαδικασιών (οι οποίες καθορίζονται εγγράφως και εφαρμόζονται κατά την λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Η ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις για την απόδειξη της διαχειριστικής ικανότητας του δικαιούχου

6 6 Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου Απαίτηση 4 - Ελάχιστες Προϋποθέσεις Υλικοτεχνικής Υποδομής: διασφάλιση επαρκούς λειτουργικότητας και ασφαλούς αποθήκευσης – διαχείρισης πληροφοριών και αρχείων Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής Πιθανότητα επιτόπιου ελέγχου από την ΔΑ

7 7 Διαδικασία Εξέτασης Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Υποβολή φακέλου διαχειριστικής επάρκειας συμπεριλαμβανομένου του Εντύπου Εκπλήρωσης Απαιτήσεων Εξέταση από την ΕΥΚΕΚΟ Δικαίωμα να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία εντός 5 ημερών Σε περίπτωση έκφρασης αρνητικής γνώμης - αιτιολόγηση Σε περίπτωση θετικής εισήγηση – προώθηση της πρότασης για αξιολόγηση

8 8 Ελάχιστα δικαιολογητικά Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων Έγγραφη Συμφωνία με τη μορφή καταστατικού της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Εταίρων Οργανόγραμμα της ΑΣ σε μορφή διαγράμματος ροής Περιγραφή προσόντων και θέσης του Διαχειριστή Περιγραφή των καθηκόντων του Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου και του Υπευθύνου παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Περιγραφή διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής


Κατέβασμα ppt "1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Γεωργία Βικάτου Προϊσταμένη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google