Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης Σαλματζίδης Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΥΤΠ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής

2 2 Κατάσταση μέχρι την 31/3/2004  Πολλά Τμήματα, ανομοιογένεια εφαρμογών και διαδικασιών, δύσκολος κεντρικός συντονισμός  27 Τμήματα του ΑΠΘ διέθεταν την εφαρμογή Γραμματείας Cardisoft Γραµµατεία V2.5 μέσω μεμονωμένων προμηθειών και διαπραγματεύσεων  Ελάχιστα από τα παραπάνω Τμήματα διέθεταν πρόσθετες εφαρμογές (σύστημα εισαγωγής δηλώσεων μαθημάτων µε τεχνολογία OMR, info kiosks, Class Web, Report Generator, κλπ.)  1 Τμήμα διέθετε την εφαρμογή Γραμματείας Cardisoft eUniversity ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003 (Ιατρική)  Τα υπόλοιπα 14 Τμήματα διέθεταν μεμονωμένες εφαρμογές Γραμματείας, συντηρούμενες από τα ίδια τα Τμήματα με δική τους ευθύνη

3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 3 Σημερινή κατάσταση  Ένα ενοποιημένο Συμβόλαιο Συντήρησης Λογισμικού Γραμματειών για τα 27 Τμήματα του ΑΠΘ  Νέα Τμήματα προστίθενται προαιρετικά στο νέο ενιαίο Συμβόλαιο (Πληροφορική, Απρίλιος 2004)

4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 4 Στοιχεία του Ενοποιημένου Συμβολαίου (1)  Μόνιμη παρουσία ειδικευμένου τεχνικού της εταιρίας στους χώρους του ΚΥΤΠ ΑΠΘ, 0800–1600  Helpdesk στο εσωτερικό τηλέφωνο 81111  Δωρεάν διάθεση των βελτιωμένων εκδόσεων (updates) ή των διορθωτικών εκδόσεων (fixing updates)

5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 5 Στοιχεία του Ενοποιημένου Συμβολαίου (2)  Υλοποίηση σεμιναρίων χρήσης του λογισμικού (6 σεμινάρια ετησίως)  Δυνατότητα στο ίδιο το ΑΠΘ να αναπτύξει νέες εφαρμογές και υπηρεσίες πάνω στην υπάρχουσα υποδομή

6 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 6 Στοιχεία του Ενοποιημένου Συμβολαίου (3) Διάρκεια τρέχουσας Σύμβασης  1/4/2004 έως 31/3/2005 Χρόνος αποκατάστασης  Ερωτήματα που αφορούν την καθημερινή χρήση της εφαρμογής εξυπηρετούνται το πολύ εντός μίας εργάσιμης ημέρας  Ερωτήματα που αφορούν προσθήκες και επεκτάσεις στις δυνατότητες της εφαρμογής, συμπεριλαμβάνονται στην νέα έκδοση

7 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 7 Άμεσα οφέλη  Οικονομίες κλίμακας σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση  Αναβάθμιση του επιπέδου υποστήριξης (ανταπόκριση)  Κεντρικά συντονισμένες Διοικητικές και Τεχνικές παρεμβάσεις του ΚΥΤΠ (δημιουργία mailing lists, οργάνωση σεμιναρίων, τεχνική υποστήριξη)  Δυνατότητα επεκτάσεων & αναβαθμίσεων με προσυμφωνημένες εκπτώσεις

8 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 8 Τα επόμενα βήματα (άμεσα)  Σύνταξη Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Γραμματειών ΑΠΘ με οργανωτικές και τεχνικές υποχρεώσεις/ συστάσεις (θέματα backup, ασφάλειας)  Οικονομοτεχνική διερεύνηση αναβάθμισης από την έκδοση Cardisoft Γραμματεία V2.5 σε ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003 για την εξασφάλιση της ανοιχτής αρχιτεκτονικής  Οικονομοτεχνική διερεύνηση ένταξης του συνόλου των Γραμματειών Τμημάτων σε ένα συμβόλαιο

9 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 9 Τα επόμενα βήματα (χρονικός ορίζοντας 1 έτος)  Διερεύνηση μερικής υιοθέτησης νέων εφαρμογών Students Web (eUniversity)  Χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων  Θέματα αναδιάταξης της αρχιτεκτονικής (π.χ. Server σε επίπεδο Σχολής)

10 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 10 Τα επόμενα βήματα (χρονικός ορίζοντας 2 ετών)  Διερεύνηση μαζικής υιοθέτησης εφαρμογών eUniversity  Ένας ενιαίος κεντρικός διαγωνισμός για όλες τις Γραμματείες

11 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 11 Οι προτάσεις του ΚΥΤΠ  Μικρά και κατανοητά βήματα  Μόνιμο, καταρτισμένο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό υποστήριξης (τεχνικό και γραμματειακό)  Χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας (email, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων) για αύξηση της παραγωγικότητας  Κεντρικός συντονισμός  Τεχνολογική ομοιογένεια εξοπλισμού, παγίωση της αρχιτεκτονικής (servers, desktops, firewalls)  Οργανωτική ομοιογένεια Γραμματειών  Θέματα ασφάλειας συστημάτων

12 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 12 Το όραμα  Διασύνδεση με λοιπές Διοικητικές Εφαρμογές ή άλλες τεχνολογικές υποδομές του ΑΠΘ (κεντρικά Directory Services NOC/ΚΥΤΠ)  1 κτίριο Γραμματείας ΑΠΘ για τις υποθέσεις των φοιτητών και μικρές διεκπαιρεωτικές περιφερειακές, κατ’ αντιστοιχία με ξένα ιδρύματα


Κατέβασμα ppt "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google