Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στόχοι, μεθοδολογία, διαδικασίες Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στόχοι, μεθοδολογία, διαδικασίες Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στόχοι, μεθοδολογία, διαδικασίες Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου

2 Εισαγωγικές πληροφορίες ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια των Καινοτόμων Δράσεων της Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει 10 επιμέρους δράσεις και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

3 Φορείς υποστήριξης στην ΠΚΜ Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

4 Γενικοί στόχοι Η υλοποίηση ενεργειών διάχυσης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις πληροφορικής της ΠΚΜ. Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων για την δημιουργία νέων προϊόντων-υπηρεσιών.

5 Φάσεις του Έργου Φάση I: Οργάνωση του δικτύου επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας Στόχοι  Η δημιουργία μιας σταθερής δομής πληροφόρησης σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη  Η προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Αναμενόμενα αποτελέσματα  Εκπόνηση master plan  Διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων  Προβολή καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προσέλκυση χρηματοδοτήσεων

6 Φάση II: Διαγωνισμός καινοτομίας Στόχοι  Κινητοποίηση επιχειρηματιών για να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες  Υποστήριξη στην μετατροπή των ιδεών σε βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες Αναμενόμενα αποτελέσματα  Δημιουργία «δεξαμενής» ιδεών  Συμμετοχή ικανού αριθμού (υποψηφίων) επιχειρηματιών στα workshops και αντίστοιχου αριθμού ποιοτικών επιχειρηματικών σχεδίων  Επιλογή των 5-10 πιο αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων Φάσεις του Έργου

7 Φάση III: Ανάπτυξη των «άριστων» επιχ. σχεδίων Στόχοι  Εφαρμογή των επιλεγμένων επιχειρηματικών σχεδίων  Υποστήριξη κατά το στάδιο της εφαρμογής Αναμενόμενα αποτελέσματα  Συγχρηματοδότηση της εκκίνησης της λειτουργικής φάσης των επιχειρηματικών σχεδίων  Διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης ώστε να αποτελέσει «βέλτιστη πρακτική» για παρόμοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες Φάσεις του Έργου

8 Πρόβλημα  Έλλειψη κεφαλαίου  Ισχυρή εξάρτηση από νέα κεφάλαια  Μεγάλη περίοδος επένδυσης  Οικονομικός κίνδυνος Λύση  Συγχρηματοδότηση του επιχ. σχεδίου  Επαφές με πηγές χρηματοδότησης  Παρουσίαση και υποστήριξη της ιδέας σε πηγές χρηματοδότησης. Η βοήθεια του Δικτύου

9 Πρόβλημα  Περιορισμένα ποσά για Ε&ΤΑ Βοήθεια  Υποστήριξη και καθοδήγηση από ειδικούς για την πρόσβαση σε κεφάλαια Ε&ΤΑ Η βοήθεια του Δικτύου

10 Πρόβλημα  Μόνο λίγες ΝΕΕΤ επιβιώνουν  Η επιτυχία βασίζεται σε ένα μόνο προϊόν ή υπηρεσία. Βοήθεια  Η αξιολόγηση της ιδέας από ειδικούς μπορεί να εξάγει άμεσα συμπεράσματα για την εφικτότητα και τη σκοπιμότητα της μετατροπής της ιδέας σε νέα επιχείρηση. Η βοήθεια του Δικτύου

11 Κανόνες του διαγωνισμού Σύντομη παρουσίαση

12 Στόχος Ο διαγωνισμός θα επιλέξει σε περιφερειακό επίπεδο τεχνολογικά καινοτόμες ιδέες με στόχο:  Την δημιουργία ΝΕΕΤ ή  Την δημιουργία νέου τμήματος/δραστηριότητας σε ήδη υπάρχουσα επιχείρηση ή  Στην παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος ή  Στην εισαγωγή μιας καινοτόμου μεθόδου παραγωγής ή παροχής υπηρεσίας Οι καλύτερες ιδέες θα «βραβευθούν» με την μορφή συγχρηματοδότησης της εφαρμογής της ιδέας.

13 Φάσεις του διαγωνισμού Ενημερωτική εκδήλωση Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικά workshops Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο Τελική αξιολόγηση 5-10 καλύτερες ιδέες Χρηματοδότηση «άριστων»ιδεών

14 Πιθανοί συμμετέχοντες Εταιρείες που ήδη λειτουργούν ή μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που έχουν κάποια καλή ιδέα στους τομείς της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

15 Προϋποθέσεις συμμετοχής Κάθε πρόταση πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα:  Να στηρίζεται στην καινοτομία (διαδικασία, προϊόντα, επιχειρηματική πρακτική, υπηρεσίες)  Να οδηγεί στην εφαρμογή της ιδέας ως επιχειρηματική πρακτική στην Κεντρική Μακεδονία.

16 Πρόταση με ελεύθερο κείμενο Η αρχική ιδέα κατατίθεται με τη μορφή ελεύθερου κειμένου και περιέχει: • Παρουσίαση της ομάδας υλοποίησης • Περιγραφή της ιδέας • Στοιχεία καινοτομίας

17 Επιχειρηματικό σχέδιο (1) Για τις αρχικές ιδέες, αφού μεσολαβήσουν τα workshops θα ζητηθούν:  Λεπτομερές προφίλ των συμμετεχόντων  Περιγραφή του προϊόντος/υπηρεσίας  Σχέδιο marketing  Σχέδιο παραγωγής (όπου χρειάζεται)  Χρηματο-οικονομικά στοιχεία  Πιθανές συνεργασίες

18  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  Εναλλακτικά σχέδια  Άλλα σχόλια Επιχειρηματικό σχέδιο (2) Κοινή αφετηρία του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι υπόδειγμα (template) που θα δοθεί σε όλους τους υποψήφιους

19 Χρονοδιάγραμμα 14/12/02Ενημερωτική εκδήλωση 30/01/03Υποβολή ιδεών σε ελεύθερο κείμενο. Μάρ. 03Έναρξη εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Ιούν. 03Κατάθεση επιχ. σχεδίου. 30/06/03Τελική αξιολόγηση – Έναρξη υλοποίησης

20 Για συνεχή ενημέρωση… Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Β. Ελλάδος Δωδεκανήσου 10Α 546 26 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-555877, fax. 2310-555290 e-mail: sepve@sepve.org.grsepve@sepve.org.gr http://www.sepve.org.gr


Κατέβασμα ppt "Στόχοι, μεθοδολογία, διαδικασίες Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google