Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υλοποίηση Disaster Recovery Plan.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υλοποίηση Disaster Recovery Plan."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υλοποίηση Disaster Recovery Plan

2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Τρίτη σε μέγεθος ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα.  Συνεχής και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων τα τελευταία 12 χρόνια.  Πετυχημένες απορροφήσεις μικρότερων τραπεζών  Παρουσία στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Αγγλία, Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία)  Συνεργασία με ING

3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε:  Καταναλωτική – Στεγαστική Πίστη  Retail banking  Επενδυτική Τραπεζική  Leasing  Ναυτιλιακή Τραπεζική  Winbank  Πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα  Σημαντικές διακρίσεις από διακεκριμένους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Εκτεταμένη ανάπτυξη και χρήση της Πληροφορικής  Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών  Ηλεκτρονικά δίκτυα  ATMs  Internet  Phone & Mobile  e-payment  e-merchant

5 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  4.855 εργαζόμενοι  261 καταστήματα  Ίδια κεφάλαια: 1.261 εκ. ευρώ  Καταθέσεις, repos: 10.319 εκ. ευρώ  Χορηγήσεις: 10.086 εκ. ευρώ  Ενεργητικό : 14.827 εκ. ευρώ

6 Disaster Recovery Plan  Απαραίτητο για την επιβίωση της Τράπεζας σε περίπτωση καταστροφής του Κεντρικού Μηχανογραφικού Κέντρου (ΚΜΚ)  Είναι ένα σύνολο υποδομών αλλά και διαδικασιών  Απαιτείται διαρκής ενημέρωση και έλεγχος πληρότητας σχεδίου ανάκαμψης  Προϋποθέτει συμμετοχή του προσωπικού της Τράπεζας  Η συνεργασία με παροχείς υποδομών είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας

7 Disaster Recovery Plan  Βασικοί στόχοι  Εξασφάλιση της λειτουργίας της Τράπεζας σε περίπτωση προβλήματος στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο.  Βέλτιστη επιλογή μεταξύ κόστους και λειτουργικότητας.  Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης  Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών οργανισμών.

8 Disaster Recovery Plan  Λειτουργικές Προδιαγραφές  Λειτουργία με τουλάχιστον το 50% των χρηστών.  Σχεδόν online replication όλων των transactional δεδομένων.  Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης λειτουργίας των βασικών συστημάτων οι 4 ώρες (εκτιμώμενος 2 ώρες).  Λεπτομερείς διαδικασίες που επιτρέπουν την λειτουργία και από ‘εφεδρικό’ προσωπικό (στο μέτρο του δυνατού).

9 Disaster Recovery Plan  Υποδομή ΚΜΚ  Κεντρικό Τραπεζικό σύστημα IBM iSeries (AS/400)  HP/Tandem σύστημα για διαχείριση του δικτύου ΑΤΜ  Windows Servers.  DELL/EMC SAN για πιο ευέλικτη διαχείριση μαγνητικών δίσκων.  Tape Libraries για καλύτερη διαχείριση των backups  Δικτυακός εξοπλισμός

10 Disaster Recovery Plan  Ανάγκες για αντιμετώπιση καταστροφής.  On-Line Replication του AS/400.  On-Line Replication του HP/Tandem  On-Line Replication των σημαντικότερων βάσεων δεδομένων (DB2 & SQL server) που τρέχουν σε περιβάλλον Windows.  20 περίπου servers πρέπει να βρίσκονται στο ΕΜΚ έτοιμοι να ξεκινήσουν.  Άμεση δρομολόγηση δικτύου Τράπεζας από ΚΜΚ σε ΕΜΚ.

11 Disaster Recovery Plan  Replication κεντρικών συστημάτων  Άμεση μεταφορά όλων των συναλλαγών στα εφεδρικά συστήματα.  Μηχανισμοί ελέγχου ακεραιότητας των δεδομένων  Διαδικασίες επιβεβαίωσης πραγματοποιηθέντων συναλλαγών σε περίπτωση χρήσης του εφεδρικού συστήματος

12 Disaster Recovery Plan  Replication των Windows Servers  Απαιτείται ταυτόσημο hardware  Ιδιαίτερη δυσκολία με το registry  Προσοχή στον όγκο των δεδομένων  Θέματα με το Windows domain / διευθύνσεις IP  Αυξημένος όγκος διαχείρισης των servers (patches, antivirus κλπ)  Επιλογή μεταξύ:  SAN (hardware) replication  Software replication  Backup / restore

13 Disaster Recovery Plan Η λύση για το replication των windows servers  ON-line replication των σημαντικότερων βάσεων δεδομένων.  καθημερινή off-line μεταφορά των στοιχείων των boot & data δίσκων από το SAN του ΚΜΚ στο SAN του ΕΜΚ.

14 Disaster Recovery Plan  SAN assisted backup & restore  Δημιουργία snapshots στο SAN όλων των δίσκων όλων των συστημάτων  Import των snapshots σε dedicated backup server.  Mount των snapshots σε directory με όνομα της μορφής SERVER_NAME-DRIVE_LETTER (πχ SERVER1-C).  Εκτέλεση backup όλων των mount points.  Αποκόλληση των snapshots μετά την ολοκλήρωση του backup  Εξαγωγή και μεταφορά των ταινιών στο ΕΜΚ.  Στο ΕΜΚ οι servers παραγωγής είναι κλειστοί. Οι δίσκοι τους που βρίσκονται στο SAN είναι προσβάσιμοι από έναν stand alone backup server ο οποίος τους έχει mounted σε directories όμοια με αυτά του backup server στο ΚΜΚ.  Restore των δεδομένων στο ΕΜΚ.  Από αυτήν την στιγμή και μετά είμαστε έτοιμοι να ανεβάσουμε τους Wintel servers με τα δεδομένα που είχαν στο ΚΜΚ την στιγμή της δημιουργίας των snapshots

15 Disaster Site (Normal Operation)

16 Disaster Site (Backup Operation)

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υλοποίηση Disaster Recovery Plan."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google