Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΕΙΟ:ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ:Β΄3 ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ :ΤΕΡΖΗ ΜΕΡΟΠΗ όνομα μαθητή : πολιτακη Κατερίνα ΘΕΜΑ :<ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΕΙΟ:ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ:Β΄3 ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ :ΤΕΡΖΗ ΜΕΡΟΠΗ όνομα μαθητή : πολιτακη Κατερίνα ΘΕΜΑ :<ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΕΙΟ:ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ:Β΄3 ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ :ΤΕΡΖΗ ΜΕΡΟΠΗ όνομα μαθητή : πολιτακη Κατερίνα ΘΕΜΑ :<ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ> ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

2 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη μονάδα παράγωγης προϊόντων που υπάρχει .Είναι δηλαδή ένα τεράστιο εργοστάσιο το όποιο παράγει πολύ μεγάλη μαζική μονάδα προϊόντων .Διαθέτει παρά πολλά μηχανήματα και ο τεχνολογικός εξοπλισμός της είναι υψηλής τεχνολογίας .Εργάζονται παρά πολλά άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων .Διαθέτει πολλά τμήματα με ξεχωριστές αρμοδιότητες .Συνήθως παράγει περισσότερα του ενός διαφορετικά ειδή τα όποια πολλές φορές τα εξάγει στο εξωτερικό .

3 ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο γενικός διευθυντής είναι προϊστάμενος και συντονιστής όλων των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού συμβούλιου της επιχείρησης

4 ΆΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Σχεδιάζει τη στρατηγική της επιχείρησης, δηλαδή καθορίζει τους μακροχρόνιους στόχους και καταγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη τους (αύξηση πωλήσεων με διεύρυνση του δικτύου και στο εξωτερικό, εκπαίδευση πωλητών, διαφήμιση σε ξένα ΜΜΕ κ.λπ.). Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας. Καθορίζει τις δραστηριότητες της επιχείρησης μετά από τις εισηγήσεις των υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας. Καθορίζει με σαφήνεια τους στόχους κάθε τμήματος και ελέγχει τις διαδικασίες για την επιτυχία τους, με προκαθορισμένα κριτήρια. Για το λόγο αυτό, συνεδριάζει με τους υπευθύνους των διαφόρων τμημάτων και εξετάζει την πρόοδο και τα προβλήματα του κάθε τμήματος, με στόχο την αντιμετώπισή τους.

5 Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων καθορίζει χρονοδιάγραμμα εργασιών (έρευνα αγοράς, προμήθεια και συντήρηση μηχανημάτων, οργάνωση πωλήσεων κ.ά.) και μεριμνεί για την τήρησή του. Καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και τα οφέλη αποδοτικότητας για κάθε τμήμα, έτσι ώστε να δημιουργούνται κίνητρα παραγωγικότητας για τους εργαζόμενους

6 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο της εταιρείας και μεταφέρει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στους Διευθυντές και τους εργαζόμενους της επιχείρησης, ώστε να προσδιοριστούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων Ενημερώνεται για τις εξελίξεις που διαγράφονται στην τοπική και διεθνή αγορά (τεχνολογικές - οικονομικές - επιχειρηματικές). Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε εκδηλώσεις και την εκπροσωπεί υπογράφοντας τα επίσημα έγγραφα της, δηλαδή συμφωνίες (με τράπεζες, εμπόρους, προμηθευτές, πελάτες κ.λπ.) και συμβόλαια για αγοροπωλησία ή ενοικιάσεις εξοπλισμού, ακινήτων κ.ά.

7 Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εσωτερικού περιβάλλοντος, του συνεχούς-έγκαιρου προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρείας. Εποπτεία των Διευθύνσεων και συνεργασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας - υπογραφή εξερχόμενων εγγράφων. Δικαίωμα υπογραφής για οικονομικές συναλλαγές... Προετοιμασία συμβάσεων Φορέων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις. Συνολική εποπτεία και συντονισμός πορείας υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων Φορέων και Συνεργατών. Συνεχής ενημέρωση Φορέων για την πορεία υλοποίησης των Δράσεων. Σχεδιασμός - υλοποίηση και παρακολούθηση του ετήσιου Business Plan* της Εταιρείας και συμμετοχή στην προετοιμασία των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

8 Εποπτεία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.).
Ενημέρωση του Δ.Σ. για την πορεία υλοποίησης των δράσεων της Εταιρείας. Σχεδιασμός και διαμόρφωση της πολιτικής για την οργάνωση και τον καθορισμό των αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας.

9 Ακόμα…. Είναι υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό , την αγορά Υλικού και την πολιτική επιλογή, απόσυρση και ανταλλαγή του πολλαπλού Υλικού, τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της εταιρίας . Τοποθετεί το προσωπικό στις επιμέρους Υπηρεσίες, εκτός των προϊσταμένων των Υπηρεσιών. Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται. Επίσης ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να προβαίνει σε αγορά Υλικού και χωρίς προηγούμενη έγκριση της δαπάνης από την εταιρία, όταν: α) πρόκειται για σπάνιο, πολύτιμο  ή δυσεύρετο Υλικό που εξυπηρετεί το σκοπό της ή συμπληρώνει τις Συλλογές της και διατίθεται με διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως, β) το ποσό αγοράς δεν ξεπερνά τα Ευρώ. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής υπάρχει ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό και οι αγορές διενεργούνται στο πλαίσιο της πίστωσης που εγγράφεται ετησίως για το σκοπό αυτό .

10 Εικόνες Η ωραιότερη «βιομηχανική συνοικία» στον κόσμο!

11

12

13 ΠΗΓΕΣ 1) ?v=01&c=04.1.2&lang=1 2) r?v=01&c=04.1.2&lang=1 3) M-B104/538/3544,14560/ 4) M-B104/538/3544,14560/

14


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΕΙΟ:ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ:Β΄3 ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ :ΤΕΡΖΗ ΜΕΡΟΠΗ όνομα μαθητή : πολιτακη Κατερίνα ΘΕΜΑ :<ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google