Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Ινστιτούτο Εργασίας, Υγείας και Οργάνωσης (I-WHO) Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Ινστιτούτο Εργασίας, Υγείας και Οργάνωσης (I-WHO) Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Ινστιτούτο Εργασίας, Υγείας και Οργάνωσης (I-WHO) Πανεπιστήμιο του Nottingham, Βρετανία www.i-who.org

2 COMPUSMART •Ίδρυση το 1988: 5 υποκαταστήματα, 27 μέλη προσωπικού, διευθυντές: Τζον και Μαρκ •2 προϊστάμενοι, 2 τεχνικοί •7 γυναίκες, οι υπόλοιποι άντρες •12 έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο και οι 3 μεταπτυχιακούς τίτλους •Σε κάθε υποκατάστημα: 1 προϊστάμενος, 1 τεχνικός, 1 υπεύθυνος πωλήσεων, 2 αναλυτές και προγραμματιστές – διευθυντής και τεχνικοί στα κεντρικά •Κύριες δραστηριότητες: τεχνική στήριξη και υπηρεσίες, ανάπτυξη λογισμικού και πωλήσεις

3 Παράγοντες και επιπτώσεις του άγχους •Μεγάλος φόρτος εργασίας, μεγάλο ωράριο, πίεση, μυοσκελετικοί πόνοι, ανησυχία για το μέλλον της εταιρείας, έλλειψη εξέλιξης του προσωπικού •3 υποκαταστήματα σε χώρους χωρίς διαχωριστικά: παράπονα για την έλλειψη απομόνωσης και για τον θόρυβο •Τα στελέχη υποστηρίζουν το προσωπικό, χαλαρό κλίμα, φιλική ατμόσφαιρα καλές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων •Ευέλικτο ωράριο για τις μητέρες •Οι εξωτερικοί ειδικοί βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων

4 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και πώς συνδέονται με το εργασιακό άγχος;

5 Είναι ευκολότερο ή δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί το άγχος στις μικρές επιχειρήσεις;

6 Γιατί ο ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός στις μικρότερες επιχειρήσεις;

7 Πώς μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να αναζητήσουν και να επιλέξουν την κατάλληλη βοήθεια όσον αφορά τα ζητήματα του εργασιακού άγχους;

8 Μέθοδος και εφαρμογή εκτίμησης κινδύνων (1) •Διαχείριση κινδύνων = ανάλυση κινδύνων + μείωση κινδύνων •Μελέτη των οργανωτικών δεδομένων όσον αφορά τις πολιτικές της εταιρείας, την απόδοση του προσωπικού, τα ατυχήματα, τις ασθένειες, τα παράπονα του προσωπικού και την παραγωγικότητα •Ηγετική ομάδα •Παρατηρήσεις στον χώρο εργασίας, συνεντεύξεις ανάλυσης εργασίας •Έρευνα εκτίμησης κινδύνων: εντοπισμός των βασικών προβληματικών ζητημάτων και της σχέσης τους με το άγχος και τα μυοσκελετικά προβλήματα

9 Μέθοδος και εφαρμογή εκτίμησης κινδύνων (2) •Προβληματικά ζητήματα ανησυχίας όπως αναφέρθηκαν από το προσωπικό: εργασιακή οργάνωση (καταμερισμός καθηκόντων, προσδιορισμός και εκτέλεση προτεραιοτήτων, σαφής περιγραφή θέσεων εργασίας), φόρτος εργασίας και ωράριο - πολλές και άτακτες ώρες εργασίας -, ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση και τους στόχους της εταιρείας, εξέλιξη του προσωπικού, ανοιχτή διάταξη του χώρου εργασίας σε τρία υποκαταστήματα)

10 Ποια είναι τα κύρια στάδια της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνων;

11 Ποιος είναι ο ρόλος της ηγετικής ομάδας και ποιος πρέπει να συμμετέχει σε αυτή;

12 Πώς επιλέγονται τα άτομα που θα συμπεριληφθούν στις συνεντεύξεις για την ανάλυση της εργασίας;

13 Ποιος είναι ο στόχος της έρευνας ανάλυσης κινδύνων;

14 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης (1) •Ομάδα εργασίας: Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης (Στο τέλος της ημέρας 15:00-17:30) •Οι ειδικοί παρουσίασαν στοιχεία στο προσωπικό και ζήτησαν τη συνεργασία του καθώς και της διευθυντικής ομάδας για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους τους υπάρχοντες περιορισμούς •Στόχος: ο προσδιορισμός του ελάχιστου αριθμού μέτρων για την αντιμετώπιση του μέγιστου αριθμού ζητημάτων

15 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης (2) •Εργασιακή οργάνωση: σαφής περιγραφή καθηκόντων για κάθε θέση εργασίας, σαφής προσδιορισμός καθηκόντων για κάθε θέση. Κάθε μέρα πρέπει να συζητούνται οι προτεραιότητες της ημέρας •Φόρτος εργασίας και ωράριο: η διευθυντική ομάδα πρέπει να ερευνήσει την πιθανότητα πρόσληψης μόνιμου ή περιστασιακού προσωπικού

16 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης (3) •Ενημέρωση για την κατάσταση και το μέλλον της εταιρείας: η διοίκηση πρέπει να ενημερώνει ανά τρίμηνο το προσωπικό για ζητήματα σχετικά με την πολιτική και την ανάπτυξη της εταιρείας •Εξέλιξη προσωπικού: η διοίκηση πρέπει να εφαρμόσει ένα κατάλληλο σύστημα ανταμοιβών με στόχο την εξέλιξη του προσωπικού •Ανοιχτό πλάνο υποκαταστημάτων: πιθανότητα αλλαγής ή μεταρρύθμισης των γραφείων

17 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης (4) •Αλλαγές και καινοτομίες: συμφωνημένες ενέργειες εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και προσδιορισμός του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή τους •Η διευθυντική ομάδα πρέπει να τηρεί λεπτομερή αρχεία παραγωγικότητας, απουσιών, ατυχημάτων, ασθενειών και παραπόνων του προσωπικού

18 Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας μιας ανοικτής συνάντησης με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού;

19 Ποιες είναι οι ευθύνες των ειδικών και του προσωπικού;

20 Αξιολόγηση της διαδικασίας και εφαρμογής της ανάλυσης κινδύνων (1) •Χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων και της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνων που βασίζεται: στη διαθεσιμότητα των πόρων, στη δέσμευση εκ μέρους της επιχείρησης, στον αριθμό και στη φύση των μέτρων, που έχουν ληφθεί •Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων καλό είναι να επαναλαμβάνεται ετησίως •Αξιολόγηση μέσω συνεντεύξεων, εξέταση των δεδομένων της επιχείρησης και επανάληψη της έρευνας ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνων

21 Αξιολόγηση της διαδικασίας και εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνων (3) •COMPUSMART: θετικά αποτελέσματα, μειωμένο επίπεδο άγχους και μυοσκελετικών πόνων, λιγότερες απουσίες, μεγαλύτερη παραγωγικότητα •Η εταιρεία ανέπτυξε πολιτική για το άγχος και δεσμεύτηκε να επαναλαμβάνει τη διαδικασία κάθε χρόνο

22 Ποιο θα ήταν ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων;

23 Ποια είναι τα οφέλη της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μέτρων;

24 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εμπλοκής εξωτερικών ειδικών στη διαδικασία αξιολόγησης των διορθωτικών μέτρων;


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Διαχείριση εργασιακού άγχους στην COMPUSMART Ινστιτούτο Εργασίας, Υγείας και Οργάνωσης (I-WHO) Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google