Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σελίδα 1 A.E. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Απρίλιος 2002.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σελίδα 1 A.E. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Απρίλιος 2002."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σελίδα 1 A.E. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Απρίλιος 2002

2 Σελίδα 2 A.E. Αντικείμενο της εταιρίας Υποστηρίζει Την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Ειδικότερα βασικός στόχος της ΚτΠ Α.Ε. είναι: Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η ανάληψη ως «τελική δικαιούχος» της υλοποίησης πράξεων / μέτρων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης του Προγράμματος, και Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ.

3 Σελίδα 3 A.E. Νομοθετικό Πλαίσιο & Σύσταση της εταιρίας Νόμος 2860 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΦΕΚ 251/14.11.2000) Απόφαση 10071 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 324/27.03.2001) Απόφαση 4764 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΦΕΚ 1340/15.10.2001. Κανονισμός προμηθειών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., Μάρτιος 2002.

4 Σελίδα 4 A.E. Το Οραμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε είναι : Να αναδειχθεί ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης των Φορέων του Δημοσίου τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας. Με άξονα το Οραμα της εταιρίας, η αποστολή της ορίζεται ακολούθως : Είμαστε μία μη κερδοσκοπική εταιρία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου για την υλοποίηση έργων πληροφορικής, προάγοντας τα συμφέροντα των πολιτών και μεγιστοποιώντας το όφελος του Δημοσίου. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, καλύπτοντας αρχικά τις βασικές ανάγκες των Φορέων του Δημοσίου για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων στα πλαίσια του ΕΠΚτΠ, δημιουργώντας και διασφαλίζοντας στη συνέχεια τις κατάλληλες συνθήκες εντός των φορέων και μεταφέροντας τελικά σε αυτούς την απαραίτητη τεχνογνωσία. Για να πετύχουμε στους στόχους μας, οργανωνόμαστε και λειτουργούμε βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων και αξιόπιστων διαδικασιών, διαθέτουμε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στελεχωνόμαστε επαρκώς από άτομα με τεχνογνωσία σε επιλεγμένους τομείς που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους.

5 Σελίδα 5 A.E. Στόχοι της ΚτΠ Α.Ε. Η υλοποίηση έργων εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού Αποτελεσματική και ουσιαστική διαχείριση κόστους Διαχείριση κινδύνου στην υλοποίηση συστημάτων Γρήγορη μετάβαση των συστημάτων σε παραγωγική λειτουργία Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο Εναρμόνιση ενεργειών

6 Σελίδα 6 A.E. Ανταγωνιστικά Πλεονέκτηματα της ΚτΠ Α.Ε. Υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας Μεταφορά τεχνογνωσίας στους τελικούς δικαιούχους Ευέλικτες εσωτερικές διαδικασίες Ολοκληρωμένη άποψη επί του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» Εξειδικευμένες ομάδες εργασίας (πχ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) με έμπειρα στελέχη στους εκάστοτε τομείς τους και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Στενή σχέση συνεργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή της ΚτΠ.

7 Σελίδα 7 A.E. Πλαίσιο Συνεργασίας Τριμερής Συνεργασία Διαχειριστική Αρχή – ΚτΠ ΑΕ ΚτΠ ΑΕ – Τελικός Δικαιούχος Κοινές ομάδες – μεταφορά τεχνογνωσίας

8 Σελίδα 8 A.E. Υποστήριξη Φορέων Προγραμματική Συμφωνία Υλοποίησης (Ν.2860, αρ.24, παρ. 2β) Τεχνικής Στήριξης (Ν.2860, αρ.24, παρ. 2α) Απόφαση Στήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Ν.2860, αρ.24, παρ. 6γ)

9 Σελίδα 9 A.E. Το Φάσμα των Υπηρεσιών της ΚτΠ Α.Ε.» ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Έργου Προγραμματισμός Τεχνικής Στήριξης Κατάρτιση Τεχνικού Δελτίου Έργου Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου Κατάρτιση Τευχών Προκήρυξης Αξιολόγηση Προσφορών (ΚτΠ Α.Ε. Τελικός Δικαιούχος) Νομική Υποστήριξη (Μορφοποίηση σχεδίου σύμβασης) Διοίκηση & Εκτέλεση Έργου Ανάλυση Απαιτήσεων Τεχνικός Σχεδιασμός Διαχείριση κατά την Ανάπτυξη Συστημάτων Acceptance Testing/Παραλαβές Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management) Διαχείριση Συμ΄βασεων (Contract Management) Εκπαίδευση Χρηστών Ενέργειες Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης Παραγωγική ΛειτουργίαΣχεδιασμός μηχανισμού υποστήριξης. Ανάληψη τεχνικής λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Διαχείριση συμβάσεων (SLA’s, κλπ). Διενέργεια ΕλέγχωνΈλεγχος εκπλήρωσης προγραμματισμένων δράσεων.

10 Σελίδα 10 A.E. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΚτΠ Α.Ε.» Εσωτερικές ή Εξωτερικές Ανάπτυξη Μεθοδολογιών - Προτύπων Δημιουργία/Τήρηση Μητρώων Εκπαίδευση Εσωτερικές Διοικητική Μέριμνα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Οικονομικός Προγραμματισμός/Κατάρτιση Προϋπολογισμού Διοικητική Πληροφόρηση Λογιστική Ταμειακή Λειτουργία/Φορολογία Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προμήθειες Γραμματειακή Υποστήριξη Υποστηρικτικές Δράσεις της ΚτΠ Α.Ε. Έμφαση δίνεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με τις μεθοδολογίες και πρότυπα που θα αναπτύξει για ιδία χρήση και μέσω της εκπαίδευσης που θα μπορεί να παρέχει στους φορείς.

11 Σελίδα 11 A.E. Προϋποθέσεις Επιτυχίας Κυριότητα Έργου στον Κύριο Δικαιούχο (κατ’αρχήν Τ.Δ.) Σαφής γνώση λειτουργικού αντικειμένου Τ. Δ. Συνέπεια στις Αμοιβαίες Υποχρεώσεις Επιλογή βέλτιστων τρόπων υλοποίησης μέσα από συνεργασία και σεβασμό ιδιαιτεροτήτων φορέα


Κατέβασμα ppt "Σελίδα 1 A.E. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Απρίλιος 2002."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google