Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ICIS-NET E.M.C.S. EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS

2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Απόφαση 1152/2003/ΕΚ, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. Οδηγία 2008/118/ΕΚ, σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ε.Φ.Κ. (σε ισχύ από ) Ν.2960/2001 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 85 & 86 του Ν.3842/2010 (εναρμόνιση προς την Οδηγία) Κανονισμός 684/09/ΕΚ, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες, τη δομή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα ανταλλάσσονται μέσω του EMCS

3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ e-ΔΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ e-ΔΕ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ,ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ,ΚΑΤΕΧΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΕΩΣ : ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ e-ΔΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟ Κ-Μ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓ. ΠΑΡΑΛ ΗΠΤΗΣ ΕΩΣ : ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ e-ΔΕ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΝΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Φ.Κ. ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΚ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

4 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ e-ΔΕ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ή ΤΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ-ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) ΑΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (& ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓ.ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ) ΤΟΠΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ε. (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟ Κ-Μ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΠΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ)

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Τ.Χ. ΤΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ e-ΔΕ - ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Ή ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ 1-1-2011 EMCS ECS
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΕ818 (EMCS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΕΛ. ΕΞΟΔΟΥ ΙΕ518 (ECS) ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

7 EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
E.M.C.S Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. (ενεργειακά, καπνικά & αλκοολούχα προϊόντα) ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Παράταση χρήσης του εντύπου ΣΔΕ (Καν.2719/92) για όλες τις διακινήσεις προς: ΕΛΛΑΔΑ μέχρι ΠΟΛΩΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ μέχρι Σύσταση στα Κ-Μ που αποστέλλουν από ηλεκτρονικά το Δ.Ε., με προορισμό άλλα κ-μ: τα φορτία να συνοδεύονται από εκτυπωμένο αντίτυπο του e-Δ.Ε. όταν οι διακινήσεις διέρχονται από: την Ελλάδα (μέχρι ) Την Πολωνία, Δανία (μέχρι )

9 ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ E.M.C.S
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (e-ΔΕ/Ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο) (e-AD/Electronic Administrative Document) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΔΕ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Σ.Δ.Ε

10 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ EMCS
Κατάργηση του Σ.Δ.Ε σε έντυπη μορφή Έγκαιρη ενημέρωση των Διοικήσεων για τις πραγματοποιούμενες διακινήσεις προϊόντων Ε.Φ.Κ. Ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οικονομικών φορέων και Διοικήσεων Γρήγορη αποδέσμευση των εγγυήσεων

11 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ EMCS
ΦΑΣΗ 0 ΕΩΣ ΦΑΣΗ 1 ΕΩΣ ΦΑΣΗ 2 ΑΠΟ προπορευόμενα κ-μ όλες τις βασικές λειτουργίες μη προπορευόμενα κ-μ ηλεκτρονική παραλαβή Διοικητικού Εγγράφου & Αναφορά Παραλαβής όλα τα κ-μ Όλες τις βασικές λειτουργίες όλα τα κ-μ ταυτόχρονα Όλες τις λειτουργίες

12 Υποβολή & καταχώρηση e-ΔΕ (ARC-Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EMCS ΑΠΟ ΕΩΣ (ΦΑΣΗ 0) & ΑΠΟ ΕΩΣ (ΦΑΣΗ 1) Υποβολή & καταχώρηση e-ΔΕ (ARC-Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς) Υποβολή Αναφοράς Παραλαβής Αλλαγή τόπου προορισμού Ακύρωση e-ΔΕ από τον αποστολέα Διαδικασίες Εισαγωγής - Εξαγωγής

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EMCS ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΦΑΣΗ Ο (ΑΠΟ ΕΩΣ ) Η χώρα μας ως ΜΗ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ Κ-Μ, θα υλοποιεί ΜΟΝΟ την ηλεκτρονική παραλαβή του Δ.Ε. και την ηλεκτρονική υποβολή της Αναφοράς Παραλαβής ΦΑΣΗ 1 (ΑΠΟ ΕΩΣ ) Η χώρα μας θα υλοποιεί ΟΛΕΣ τις βασικές λειτουργίες.

14 EMCS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ e-ΔΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ e-ΔΕ (ΜΗΝΥΜΑ ΙΕ815) 2α. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΗΝΥΜΑ ΙΕ801) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ e-ΔΕ -ΑΠΟΔΟΣΗ ARC 3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

15 ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ EMCS (e-ΔΕ)
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΜΗΝΥΜΑ ΙΕ818) ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2.ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ Κ-Μ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

16 www. gsis.gr Τελωνειακή ενημέρωση Χρήσιμες πληροφορίες Ε.Φ.Κ.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ. www. gsis.gr Τελωνειακή ενημέρωση Χρήσιμες πληροφορίες Ε.Φ.Κ.

17 Πρόσβαση στο δίκαιο της Ε.Ε. (Συνθήκες, νομοθεσία, νομολογία κλπ.)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε. Πρόσβαση στο δίκαιο της Ε.Ε. (Συνθήκες, νομοθεσία, νομολογία κλπ.)


Κατέβασμα ppt "EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google