Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS E XCISE M OVEMENT AND C ONTROL S YSTEM Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS E XCISE M OVEMENT AND C ONTROL S YSTEM Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS E XCISE M OVEMENT AND C ONTROL S YSTEM Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Απόφαση 1152/2003/ΕΚ, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.  Οδηγία 2008/118/ΕΚ, σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ε.Φ.Κ. (σε ισχύ από )  Ν.2960/2001 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 85 & 86 του Ν.3842/2010 (εναρμόνιση προς την Οδηγία)  Κανονισμός 684/09/ΕΚ, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες, τη δομή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα ανταλλάσσονται μέσω του EMCS

3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ e-ΔΕ •ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ e-ΔΕ •ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ,ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ,ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΣ •(ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ • ΕΩΣ : ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ • ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ e-Δ Ε ΑΠΟ ΑΛΛΟ Κ-Μ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ • ΕΩΣ : ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ • ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ e-ΔΕ • Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ • ΝΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ • ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Φ.Κ. ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ • ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΓΚ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ

4 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ e-ΔΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ή ΤΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ-ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) ΑΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (& ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓ.ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ) ΤΟΠΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟ Κ-Μ) ΤΟΠΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ) ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Τ.Χ. ΤΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ e-ΔΕ - ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Ή ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ. EMCS ECS ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ e. ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΕ818 (EMCS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΕΛ. ΕΞΟΔΟΥ ΙΕ518 (ECS) ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

7 EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. (ενεργειακά, καπνικά & αλκοολούχα προϊόντα) ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 1. Παράταση χρήσης του εντύπου ΣΔΕ (Καν.2719/92) για όλες τις διακινήσεις προς:  ΕΛΛΑΔΑ μέχρι  ΠΟΛΩΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ μέχρι Σύσταση στα Κ-Μ που αποστέλλουν από ηλεκτρονικά το Δ.Ε., με προορισμό άλλα κ-μ: τα φορτία να συνοδεύονται από εκτυπωμένο αντίτυπο του e-Δ.Ε. όταν οι διακινήσεις διέρχονται από:  την Ελλάδα (μέχρι )  Την Πολωνία, Δανία (μέχρι )

9 ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ E.M.C.S ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (e-ΔΕ/Ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο) (e-AD/Electronic Administrative Document) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΔΕ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

10 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ EMCS Κατάργηση του Σ.Δ.Ε σε έντυπη μορφή  Έγκαιρη ενημέρωση των Διοικήσεων για τις πραγματοποιούμενες διακινήσεις προϊόντων Ε.Φ.Κ.  Ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οικονομικών φορέων και Διοικήσεων  Γρήγορη αποδέσμευση των εγγυήσεων

11 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ EMCS • προπορευόμενα κ-μ όλες τις βασικές λειτουργίες • μη προπορευόμενα κ-μ ηλεκτρονική παραλαβή Διοικητικού Εγγράφου & Αναφορά Παραλαβής ΦΑΣΗ ΕΩΣ ΦΑΣΗ ΕΩΣ ΦΑΣΗ 2 ΑΠΟ • όλα τα κ-μ Όλες τις βασικές λειτουργίες • όλα τα κ-μ ταυτόχρονα Όλες τις λειτουργίες

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EMCS ΑΠΟ ΕΩΣ (ΦΑΣΗ 0) & ΑΠΟ ΕΩΣ (ΦΑΣΗ 1)  Υποβολή & καταχώρηση e-ΔΕ (ARC-Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς)  Υποβολή Αναφοράς Παραλαβής  Αλλαγή τόπου προορισμού  Ακύρωση e-ΔΕ από τον αποστολέα  Διαδικασίες Εισαγωγής - Εξαγωγής

13  ΦΑΣΗ Ο (ΑΠΟ ΕΩΣ ) Η χώρα μας ως ΜΗ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ Κ-Μ, θα υλοποιεί ΜΟΝΟ o την ηλεκτρονική παραλαβή του Δ.Ε. και o την ηλεκτρονική υποβολή της Αναφοράς Παραλαβής  ΦΑΣΗ 1 (ΑΠΟ ΕΩΣ ) Η χώρα μας θα υλοποιεί ΟΛΕΣ τις βασικές λειτουργίες. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EMCS ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14 EMCS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ e-ΔΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ e-ΔΕ - ΑΠΟΔΟΣΗ ARC3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ e-ΔΕ (ΜΗΝΥΜΑ ΙΕ815) 2α. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΗΝΥΜΑ ΙΕ801)

15 ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ EMCS (e-ΔΕ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2.ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ3.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ Κ-Μ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΜΗΝΥΜΑ ΙΕ818) ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

16 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ. www. gsis.gr Τελωνειακή ενημέρωση Χρήσιμες πληροφορίες Ε.Φ.Κ.

17 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.


Κατέβασμα ppt "ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS E XCISE M OVEMENT AND C ONTROL S YSTEM Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google