Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2008/47/EC που τροποποιεί την Οδηγία της Επιτροπής 75/324/EEC.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2008/47/EC που τροποποιεί την Οδηγία της Επιτροπής 75/324/EEC."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2008/47/EC που τροποποιεί την Οδηγία της Επιτροπής 75/324/EEC σχετικά με τα προϊόντα αεροζόλ 1 Νίχλος Δημήτρης Ιανουάριος 2012

2 2 Οι βασικοί στόχοι τροποποίησης της 75/324/ΕΟΚ με την 2 η τροποποίηση (2008/47/EC) 2008/47 2 η τροποποίηση

3 3 Ο βασικοί στόχοι τροποποίησης της 75/324/ΕΟΚ με την 2 η τροποποίηση (2008/47/EC) 1 ος Στόχος Διεξαγωγή Ανάλυσης Κινδύνων (Hazard Analysis) από τον κατασκευαστή για να καλυφθούν όλοι οι κίνδυνοι που αφορούν την χρήση των προϊόντων αεροζόλ 2008/47 2 η τροποποίηση

4 4 Ο βασικοί στόχοι τροποποίησης της 75/324/ΕΟΚ με την 2 η τροποποίηση (2008/47/EC) 2 ος Στόχος Αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής για την αξιολόγηση των προϊόντων αεροζόλ όσον αφορά την αντίσταση στην ρήξη και την στεγανότητα οι οποίες εγγυώνται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με αυτό του λουτρού θερμού ύδατος. 2008/47 2 η τροποποίηση

5 5 Ο βασικοί στόχοι τροποποίησης της 75/324/ΕΟΚ με την 2 η τροποποίηση (2008/47/EC) 3 ος Στόχος Κατάταξη των προϊόντων αεροζόλ σε τρεις κατηγορίες ως προς την ευφλεκτότητα, ήτοι: • Μη εύφλεκτα • Εύφλεκτα • Εξόχως εύφλεκτα Σύμφωνα με τους κινδύνους που σχετίζονται με την διάχυση του περιεχομένου των προϊόντων αεροζόλ καθώς και τις ειδικές συνθήκες χρήσης τους και όχι μόνο με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του περιεχομένου τους. 2008/47 2 η τροποποίηση

6 6 Ο βασικοί στόχοι τροποποίησης της 75/324/ΕΟΚ με την 2 η τροποποίηση (2008/47/EC) 3 ος Στόχος 2008/47 2 η τροποποίηση Ο 3 ος Στόχος μπήκε : Προκειμένου να επιτευχθεί το πλέον ικανοποιητικό επί- πεδο ασφάλειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων αεροζόλ. Για τον λόγο αυτό : τα νέα κριτήρια για την ταξινόμηση των προϊόντων αεροζόλ ως προς την ευφλεκτότητα λαμβάνουν υπ’ όψιν : • Στους κινδύνους που σχετίζονται με την διασπορά των περιεχομένων των προϊόντων αεροζόλ και κατά προτίμηση στις ειδικές συνθήκες χρήσης των προϊόντων αεροζόλ και • όχι μόνον στις φυσικές και χημικές ιδιότητες αυτών των ίδιων των περιεχομένων.

7 7 Για τον σκοπό αυτό : 3 ον Εισάγει τρεις δοκιμές :  Δοκιμή απόστασης ανάφλεξης για προϊόντα αεροζόλ ψεκασμού.  Δοκιμή ανάφλεξης σε κλειστό χώρο.  Δοκιμή ευφλεκτότητας αφρού προϊόντος αεροζόλ. 2008/47 2 η τροποποίηση

8 8 1. Δοκιμή απόστασης ανάφλεξης για προϊόντα αεροζόλ ψεκασμού. Το προϊόν αεροζόλ ψεκάζεται σε μια φλόγα από διάφορες αποστάσεις και παρατηρείται εάν υπάρχει και συντηρείται ανάφλεξη του ψεκαζόμενου υλικού. Στόχος είναι να καταγραφεί η μέγιστη απόσταση σε cm, μεταξύ δοχείου και φλόγας, που προκαλεί συντηρούμενη ανάφλεξη του ψεκαζόμενου υλικού. 2008/47 2 η τροποποίηση

9 9 Η δοκιμή αυτή περιγράφει την μέθοδο αξιολόγησης της ευφλεκτότητας των προϊόντων που ψεκάζονται από ένα προϊόν αεροζόλ λόγω της τάσης τους να αναφλέγονται σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο. Το περιεχόμενο ενός προϊόντος αεροζόλ ψεκάζεται εντός κυλινδρικού δοχείου δοκιμής, που περιέχει ένα αναμμένο κερί. Εάν συμβεί παρατηρήσιμη ανάφλεξη, σημειώνεται ο χρόνος που παρήλθε σε sec/m3 και η ποσότητα του περιεχομένου που ψεκάσθηκε σε gr/m3. 2. Δοκιμή ανάφλεξης σε κλειστό χώρο 2008/47 2 η τροποποίηση

10 10 Ψεκάζονται περίπου 5 gr προϊόντος αφρού αεροζόλ σε μια ύαλο ωρολογίου και μια φλόγα τοποθετείται στη βάση της ύαλου ωρολογίου προκειμένου να παρατηρηθεί αν λαμβάνει χώρα ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη του αφρού. Η ανάφλεξη ορίζεται ως σταθερή φλόγα που διατηρείται για τουλάχιστον 2 sec και έχει ελάχιστο ύψος 4 cm. Καταγράφεται : α) Το μέγιστο ύψος της φλόγας σε cm. β) Η διάρκεια της φλόγας σε sec. γ) Το βάρος του προϊόντος που ψεκάσθηκε σε gr. 3. Δοκιμή ευφλεκτότητας αφρού προϊόντος αεροζόλ. 2008/47 2 η τροποποίηση

11 ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ 11 2008/47 2 η τροποποίηση ΠΡΟΙΟΝ ΑΕΡΟΖΟΛ Είναι η Περιεκτικ. Εύφλεκτων Συστατικών <= 1% και η Χημική Θερμότητα Καύσης <20 Kj/gr ? Είναι η Περιεκτικ. Εύφλεκτων Συστατικών >= 85% και η Χημική Θερμότητα Καύσης >= 30 Kj/gr ? Μη Εύφλεκτο Εξόχως Εύφλεκτο ΟΧΙ ΝΑΙ Κριτήρια Δοκιμών

12 ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ 12 2008/47 2 η τροποποίηση Προϊόν Αεροζόλ Ψεκασμού Έχει Χημική Θερμότητα Καύσης < 20 Kj/gr ? Στην Δοκιμή Απόστασης Ανάφλεξης είναι η Απόσταση Ανάφλεξης>= 75 cm Εξόχως Εύφλεκτο ΝΑΙ ΟΧΙ Στην Δοκιμή Απόστασης Ανάφλεξης είναι η Απόσταση Ανάφλεξης>= 15 cm ? Στην Δοκιμή Ανάφλεξης σε κλειστό χώρο α) ο Χρόνος Ανάφλεξης <,= 300 sec/m 3 ? ή β) η ποσότητα ψεκασμού <,= 300 gr/m 3 ? Μη Εύφλεκτο ΟΧΙ ΝΑΙ Εξόχως Εύφλεκτο Εύφλεκτο Στην Δοκιμή Απόστασης Ανάφλεξης είναι η Απόσταση Ανάφλεξης>= 75 cm ? ΟΧΙ ΝΑΙ

13 ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ 13 2008/47 2 η τροποποίηση Προϊόν Αεροζόλ Αφρού Εξόχως Εύφλεκτο Στην Δοκιμή Ευφλεκτότητας Αφρού είναι : α) το μέγιστο ύψος φλόγας >= 20 cm ? και η διάρκεια φλόγας >= 2 sec ? ή β) το μέγιστο ύψος φλόγας >= 4 cm ? και η διάρκεια φλόγας >= 7 sec ? Μη Εύφλεκτο ΝΑΙ Εύφλεκτο Στην Δοκιμή Ευφλεκτότητας Αφρού είναι : α) το μέγιστο ύψος φλόγας >= 4 cm ? και η διάρκεια φλόγας >= 2 sec ? ΟΧΙ

14 14 2008/47 2 η τροποποίηση Ερωτήματα 1.Ποιο εργαστήριο θα κάνει τις δοκιμές? 2.Ποιος θα διαπιστεύσει το εργαστήριο? 3.Ποιος θα κατασκευάσει τα μηχανήματα?

15 15 2008/47 2 η τροποποίηση 1 Εργαστήριο Θα πρέπει : 1.Να έχει το απαιτούμενο κύρος. 2.Να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. 3.Να είναι προσιτό στα μέλη μας. 4.Οι δοκιμές να γίνονται με μικρό κόστος. Το Γενικό Χημείο του Κράτους συγκεντρώνει όλα τα ανωτέρω. Είμαστε σε επαφή με το Γενικό Χημείο του Κράτους και πιστεύουμε ότι σύντομα θα ληφθεί η τελική απόφαση.

16 16 2008/47 2 η τροποποίηση 2 Φορέας Διαπίστευσης Το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ) είναι ο μόνος φορέας που θα μπορούσε να διαπιστεύσει το εργαστήριο αυτό. Είμαστε σε επαφή με το ΕΣΥΔ. Πιστεύουμε ότι θα γίνει η διαπίστευση αυτή αμέσως μετά την δημιουργία του εργαστηρίου.

17 17 2008/47 2 η τροποποίηση 3 Κατασκευή μηχανημάτων Τα μηχανήματα θα έπρεπε να κατασκευασθούν από έμπειρους μηχανουργούς του κλάδου μας με την καθοδήγηση και τον σχεδιασμό του ΣΑΕ. Κατασκευάσθηκαν από το μηχανουργείο της ENTARCO ABEE και Θα παραχωρηθούν στο εργαστήριο του ΓΧΚ

18 18 2008/47 2 η τροποποίηση Μηχάνημα δοκιμής Απόστασης Ανάφλεξης

19 19 2008/47 2 η τροποποίηση Μηχάνημα δοκιμής Ανάφλεξης σε κλειστό χώρο


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2008/47/EC που τροποποιεί την Οδηγία της Επιτροπής 75/324/EEC."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google