Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τρίτη συνάντηση των εταίρων για την υλοποίηση του σχεδίου Φιλοξενία την έδρα του Διαδημοτικού Συνδέσμου Μάλτας Κοινοτικό πρόγραμμα MED 2007-2013 χρηματοδοτούμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τρίτη συνάντηση των εταίρων για την υλοποίηση του σχεδίου Φιλοξενία την έδρα του Διαδημοτικού Συνδέσμου Μάλτας Κοινοτικό πρόγραμμα MED 2007-2013 χρηματοδοτούμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τρίτη συνάντηση των εταίρων για την υλοποίηση του σχεδίου Φιλοξενία την έδρα του Διαδημοτικού Συνδέσμου Μάλτας Κοινοτικό πρόγραμμα MED 2007-2013 χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ Παρουσίαση της Εργαλειοθήκης του σχεδίου Φιλοξενία από τον Άλκη Καλλιαντζίδη «Τα απαραίτητα για την υποδοχή δραστηριοτήτων εργαλεία σε μεσογειακό αγροτικό χώρο»   Αττάρντ – Μάλτα   22 - 23 Μαρτίου 2010   Corinthia Palace Hotell

2 Σχέδιο παρουσίασης Υπενθύμιση των εργαλείων των απαραίτητων για την εφαρμογή μιας πολιτικής υποδοχής. Βαθμός χρησιμοποίησης των επικοινωνιακών εργαλείων από τους εταίρους. Τα εργαλεία της Εργαλειοθήκης. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

3 Το σχέδιο Φιλοξενία στοχεύει να εφαρμόσει μια πολιτική υποδοχής 90 νέων δραστηριοτήτων στις 5 συμμετέχουσες περιοχές. Για να το επιτύχουμε, χρειαζόμαστε μια δέσμη συμπληρωματικών εργαλείων, και ειδικότερα : Ένα Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό για την υποδοχή δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο ( ΚΛΜ ), που εκπονήθηκε από την ΤΟΠ.ΑΠ. και την ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ. Αυτός ο μηχανισμός, πριν εφαρμοστεί, θα πρέπει να προσαρμοστεί και να δοκιμαστεί από τους εταίρους στις αγροτικές περιοχές του σχεδίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010 το αργότερο. Για να εφαρμοστεί καλύτερα ο εν λόγω ΚΛΜ θα συνοδεύεται : α ) από μια Κοινή επικοινωνιακή στρατηγική των εταίρων και β ) από μια Εργαλειοθήκη. Υπενθύμιση των εργαλείων των απαραίτητων για την εφαρμογή μιας πολιτικής υποδοχής Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

4 Υπενθύμιση των εργαλείων των απαραίτητων για την εφαρμογή μιας πολιτικής υποδοχής α ) μια Κοινή επικοινωνιακή στρατηγική των εταίρων : εκπονήθηκε από την ΤΟΠ.ΑΠ. και την ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ, στοχεύει στην προώθηση των συντελεστών ελκυστικότητας της περιοχής αναφορικά με την οικονομία, την κατοικία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και την αναψυχή. Αυτή η στρατηγική συνοδεύεται από κοινά επικοινωνιακά εργαλεία : έναν δικτυακό τόπο www.philoxenia.eu, ένα λογότυπο και ένα πολύγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο, μια αφίσα, ένα εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, ένα DVD υπό προετοιμασία, τη διοργάνωση στην Ελλάδα ενός διεθνικού σεμιναρίου απολογισμού των αποτελεσμάτων του Φιλοξενία, που προβλέπεται για το τελευταίο εξάμηνο του σχεδίου. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

5 Υπενθύμιση των εργαλείων των απαραίτητων για την εφαρμογή μιας πολιτικής υποδοχής β ) μια Εργαλειοθήκη των εταίρων : εκπονήθηκε από την ΤΟΠ.ΑΠ., στοχεύει δε στην υποστήριξη της διαδικασίας εξατομικευμένης συμβουλευτικής η παρέχεται δωρεάν στους δυνητικούς δημιουργούς των περιοχών στόχων κατά τη διάρκεια των 24 προσεχών μηνών. Τα εργαλεία της εργαλειοθήκης είναι τα ακόλουθα : 1) Φάκελος υποψηφιότητας με σκοπό ένα επιχειρηματικό σχέδιο, 2) Στάδια της εξατομικευμένης συμβουλευτικής και έντυπο της πρώτης υποδοχής, 3) Οδηγός αξιολόγησης του σχεδίου του δημιουργού, 4) Έντυπο αξιολόγησης της εξατομικευμένης συμβουλευτικής από τον Συνοδευόμενο (Ωφελούμενο), 5) Οδηγός εποπτείας μετά την δημιουργία της επιχείρησης για χρήση από τον Συνοδό, 6) Έντυπο αξιολόγησης του σχεδίου Φιλοξενία από τους εταίρους του. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

6 Βαθμός χρησιμοποίησης των επικοινωνιακών εργαλείων Ο βαθμός χρησιμοποίησης των επικοινωνιακών εργαλείων : α) Τα εργαλεία της Κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής χρησιμοποιήθηκαν πολύ λίγο από ορισμένους εταίρους, όπως η Αναπτυξιακή εταιρεία Λάρνακας. Ορισμένοι εταίροι δεν παρήγγειλαν καθόλου ορισμένα επικοινωνιακά εργαλεία, όπως : το ηλεκτρονικό επιστολόχαρτο (μη χρησιμοποιούμενο), την αφίσα, το φυλλάδιο, το 1 ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου. Οι φορείς E-Zavod και Sil Oristano έκαναν τις μεταφράσεις στα σλοβενικά και ιταλικά που τους ζήτησε ο Επικεφαλής εταίρος να κάνουν για τον κοινό ιστότοπο. β) Το Κοινό ενημερωτικό δελτίο δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος παρά μόνο από τους δυο Έλληνες εταίρους, παρόλο ότι οι εταίροι διαθέτουν έναν επικοινωνιακό προϋπολογισμό. Ο Επικεφαλής εταίρος ζήτησε από τους εταίρους μερικά σύντομα κείμενα για τις δράσεις τους, όμως τίποτα δεν στάλθηκε, κάτι που συμβάλλει ώστε το 2ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου δεν περιέχει τίποτα για τις δράσεις του Sil Oristano, του e-Zavod, της Αναπτυξιακής Λάρνακας και του Δ.Σ.Μ.. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

7 Τα εργαλεία της Εργαλειοθήκης 1. Φάκελος υποψηφιότητας με σκοπό ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περιοχή- στόχο : πρόκειται για ένα κείμενο παρουσίασης και για ένα συνοπτικό έντυπο που καλούν τους υποψηφίους για εγκατάσταση στην επαρχία να εκφράσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να συγκεκριμενοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

8 Τα εργαλεία της Εργαλειοθήκης 2. Στάδια της εξατομικευμένης συμβουλευτικής και έντυπο της πρώτης υποδοχής : το πρώτο έντυπο παρουσιάζει τις διαδοχικές φάσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την εξατομικευμένη συμβουλευτική των επιλεχθέντων δημιουργών ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή-στόχο. Έντυπο πρώτης υποδοχής του δημιουργού. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

9 Τα εργαλεία της Εργαλειοθήκης 3. Οδηγός αξιολόγησης του σχεδίου του δημιουργού : πρόκειται για ένα έντυπο που προορίζεται να περιγράψει λεπτομερώς το σχέδιο δράσης του δημιουργού ο οποίος οφείλει να αναπτύξει, με την τεχνική μας βοήθεια, την επιχειρηματική του ιδέα. Στο τέλος του εντύπου βρίσκεται ένας πίνακας αξιολόγησης του σχεδίου του δημιουργού από τον Συνοδό. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

10 Τα εργαλεία της Εργαλειοθήκης 4. Έντυπο αξιολόγησης της εξατομικευμένης συμβουλευτικής από τον Συνοδευμένο (Ωφελούμενο) : πρόκειται για ένα έντυπο το οποίο θα συμπληρώνει ο βοηθούμενος δημιουργός για να αξιολογήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής δουλειάς από την οποία θα επωφεληθεί δωρεάν. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

11 Τα εργαλεία της Εργαλειοθήκης 5. Οδηγός εποπτείας μετά τη δημιουργία για χρήση από τον Συνοδό : πρόκειται για ένα εργαλείο εποπτείας του δημιουργού μετά τη δημιουργία της επιχείρησής του στην αγροτική περιοχή στόχο. Έτσι, ο δημιουργός θα έχει συνοδευτεί πριν, κατά και μετά τη δημιουργία της δραστηριότητάς του ( ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη ), κάτι που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι πιθανότητες της βιωσιμότητας του σχεδίου του. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

12 Τα εργαλεία της Εργαλειοθήκης 6. Έντυπο αξιολόγησης του σχεδίου Φιλοξενία από τους εταίρους του : πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει στους εταίρους να αξιολογήσουν οι ίδιοι την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της δουλειάς γενικού συντονισμού που παρέχει ο Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου Φιλοξενία καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησής του. Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010

13 Ευχαριστώ / Thank you / Merci Απόστολος (Aλκης) Καλλιαντζίδης Γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία Ηλεκτρονική διεύθυνση : emloc@otenet.gr Ιστότοπος : http://www.emloc.eu Τηλ. : +30.2310228833 – Fax : +30.2310260350 Κινητό : +30.6944326629 Άλκης (Απόστολος) Καλλιαντζίδης, γενικός συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία - Corinthia Palace Hotel - Αττάρντ - Μάλτα - 23 Μαρτίου 2010


Κατέβασμα ppt "Τρίτη συνάντηση των εταίρων για την υλοποίηση του σχεδίου Φιλοξενία την έδρα του Διαδημοτικού Συνδέσμου Μάλτας Κοινοτικό πρόγραμμα MED 2007-2013 χρηματοδοτούμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google