Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια παρουσίασης:Ιωάννα Σαρίγκολη

2 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Ηλεκτρονική καταγραφή Διαδικασία Εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα

3 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Σε εφαρμογή της «Φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε σχετική λεπτομέρεια», σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»

4 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή και είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014

6

7 Ο κάθε υπεύθυνος Επιστήμονας προκειμένου να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης:  Όνομα χρήστη  Κωδικός πρόσβασης

8 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014

9 Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην σελίδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει Εγγραφή επιλέγοντας: Δημιουργία Λογαριασμού

10 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014  Κατά τη δημιουργία Λογαριασμού συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία  Τα πεδία που φέρουν κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν

11 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014

12 Μετά την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων, ο κάθε χρήστης θα λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) που δήλωσε κατά την εγγραφή του το Όνομα χρήστη για την είσοδό του στην εφαρμογή.

13 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014

14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. δεν έχει αποστείλει ορθά το Μητρώο Καταστημάτων Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, ο χρήστης δε θα μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα Διάθεσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, παρά την εγγραφή του στις ψηφιακές υπηρεσίες, λαμβάνοντας αρνητικό μήνυμα. Σε περίπτωση που η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. δεν έχει αποστείλει ορθά το Μητρώο Καταστημάτων Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, ο χρήστης δε θα μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα Διάθεσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, παρά την εγγραφή του στις ψηφιακές υπηρεσίες, λαμβάνοντας αρνητικό μήνυμα.

15 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Με την αριθμ 9632/109344/11-9-2013 (ΦΕΚ Β’ 2372) Υ.Α. Δόθηκε μεταβατική περίοδος μέχρι στα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Μετά την ημερομηνία αυτή, η καταχώριση των Ειδικών Εντύπων Πώλησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι υποχρεωτική (παρ. 10, του άρθρου 10 του Ν. 4036/2012)

16 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Σκοπός της εφαρμογής Σκοπός της εφαρμογής *Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι μια ηλεκτρονική ψηφιακή εφαρμογή με την οποία τα καταστήματα λιανικής πώλησης καταχωρούν κάθε λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με χρήση ειδικών κωδικών. *Η καταγραφή των στοιχείων διενεργείται κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων και αφορά τόσο τα στοιχεία του αγοραστή όσο και του προϊόντος που πωλείται, αλλά και πληροφορίες για τη χρήση του. *Οι παραγωγοί θα λαμβάνουν αντίγραφο του εντύπου πώλησης.

17 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014   Με την εφαρμογή αυτή θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τον αριθμό και το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πωλούνται ανά καλλιέργεια και περιοχή.   Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα πωλούμενα σκευάσματα και την καλλιέργεια για την οποία προορίζονται, με αποτέλεσμα να μπορούν να εντοπιστούν:   Τα κυρίως διακινούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να αντιμετωπιστούν προβλήματα υπερχρήσης ή υπερδοσολογίας, καθώς και να υλοποιηθούν στρατηγικές μείωσης του κόστους των γεωργικών φαρμάκων.

18 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

19 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού το οποίο αποτελείται από τις εξής τρεις επιλογές: 1. Πελάτες 2. Τιμολόγια 3. Εκτυπώσεις

20 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014   Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας εγγραφής πελάτη, τροποποίησης υπάρχουσας ή και διαγραφής.   Δεν δύναται να διαγράψει πελάτη εάν υπάρχει καταγεγραμμένο τιμολόγιο.

21 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014   Πατώντας το κουμπί «Πρόσθεση»

22 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο στο οποίο καταχωρούνται οι εξής πληροφορίες των πελατών : ΑΦΜ, Επώνυμο και Όνομα. Η εγκυρότητα του ΑΦΜ που εισάγεται ελέγχεται από το σύστημα. Η καταχώρηση ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί ‘Αποθήκευση’

23 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014

24 Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης ή και διαγραφής υπάρχοντος παραστατικού. Πατώντας το κουμπί «Πρόσθεση» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

25 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014   Στο πεδίο ‘Πελάτης’ ο χρήστης εισάγει το ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι καταχωρημένος στο πελατολόγιο.   Εάν ο πελάτης δεν υπάρχει στο πελατολόγιο τότε πατώντας το κουμπί ‘Προσθήκη Πελάτη’ εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής νέου πελάτη

26 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014   Στο πεδίο ‘Αρ. Απόδειξης-Τιμολόγιο ’ καταχωρείται ο αριθμός τιμολογίου.   Η ημερομηνία παραστατικού εισάγεται αυτόματα από το σύστημα.

27 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014   Περιφερειακή Ενότητα   Δήμος   Χορηγούμενο σκεύασμα   Ποσότητα   Περιεχόμενο συσκευασίας   Μονάδα Μέτρησης   Συν. Ποσότητα   Κύρια Καλλιέργεια   Κύριο Αίτιο Χορήγησης Τα στοιχεία του τιμολογίου που πρέπει να εισάγει ο χρήστης είναι τα εξής: Όταν ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων επιλέγει το κουμπί ‘Αποθήκευση’

28 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014

29 Ο χρήστης επιλέγοντας από το μενού ‘Εκτυπώσεις’ έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει  τα τιμολόγια ενός συγκεκριμένου πελάτη επιλέγοντας από τη λίστα το όνομα του πελάτη ή πληκτρολογώντας το ΑΦΜ.  Μπορεί ακόμα να εκτυπώσει ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο επιλέγοντας από τη λίστα

30 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Για τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την προσπάθεια σύνδεσης ή λειτουργίας της εφαρμογής: «Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» οι χρήστες – καταστήματα μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@minagric.grinfo@minagric.gr με θέμα: ‘Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων’ ή να καλούν στο 1540 ή

31 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμοwww.minagric.gr Επικοινωνήστε μαζί μας που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας και συμπληρώνοντας την φόρμα που εμφανίζεται.

32 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014

33 ΤΕΛΟΣ………

34 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Η Υπηρεσία μα είναι στη διάθεσή σας, όπως πάντα για κάθε συνεργασία  Τηλεφωνήστε μας:  Ελάτε να το συζητήσουμε:  Συνεργαστείτε μεταξύ σας:

35 20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014


Κατέβασμα ppt "20 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google