Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ.

2 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-20092 Παράγωγη νομοθεσία  Καν. 1354/2007 (προσχώρηση Βουλγαρίας και Ρουμανίας)  Καν. 340/2008 (τέλη)  Καν. 440/2008 (μέθοδοι δοκιμών) ψηφίστηκε ήδη η 1 η τροποποίηση  Καν. 987/2008 (τροποποίηση παρ/των IV & V)  Καν 134/2009 (τροποποίηση παρ/τος ΧI)  Ψηφίστηκε τροποποίηση παρ/τος ΧVII αναμένεται δημοσίευση αρχές Ιουνίου 2009 και κατάργηση του ΠΔ 445/83  Αναμένεται αναθεώρηση (τροποποίηση) του παρ/τος ΙΙ για να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Καν. 1272/2008/ΕΚ (CLP)  Αναμένεται αναθεώρηση (τροποποίηση) του παρ/τος ΧΙΙΙ

3 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-20093 Ιστοτόπος του Οργανισμού των χημικών  Αναβαθμισμένος  Βασικές πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες (22)  Φιλικός προς το χρήστη  Κοινός για REACH & CLP Συχνή χρήση για πληροφορίες / διευκρινίσεις

4 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-20094 Στατιστικά εφαρμογής μετά την 01.06.2008  191 φάκελοι καταχώρισης (46 σταδιακά εισαγόμενες)  14 πλήρεις (4 σταδιακά εισαγόμενες)  Πάνω από 1000 διερευνήσεις πριν την καταχώριση  Πάνω από 400 γνωστοποιήσεις PPORD

5 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-20095 REACH & προκαταχωρίσεις  2.7 εκατομμύρια προκαταχωρίσεις  65.000 εταιρείες από 27 κ-μ & ΕΟΧ  Πάνω από 145.000 προκαταχωρισμένες ουσίες (EINECS, ELINCS, NLP συν 41.000 ουσίες χωρίς EC No)  41.000 (17.000 ταυτοποιημένες με CAS No, 9.500 με χημική ονομασία μόνον και 14.500 ουσίες πολλών συστατικών (multi-constituents substances))  Προκαταχωρίσεις παρασκευασμάτων και αντικειμένων  Μεγάλος αριθμός προκαταχωρίσεων από την ίδια εταιρεία  Ελλειπή στοιχεία  3500 καθυστερημένες προκαταχωρίσεις (late pre-registrations)

6 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-20096 ΦΑΠΟ  145.000 προ-ΦΑΠΟ  2.5% προ-ΦΑΠΟ (3.587) έχουν περισσότερους από 100 προκαταχωρίζοντες  14% μόνον των προ-ΦΑΠΟ με καταληκτική ημ/νία καταχώρισης 2010 έχουν διευκολυντή (facilitator)  83% των προ-ΦΑΠΟ με περισσότερους από 100 προκαταχωρίζοντες έχουν διευκολυντή (facilitator) Δημιουργική χρήση των ΦΑΠΟ!! Συμμετοχή για προσδιορισμό ανταγωνιστών ή/και εναλλακτικών προμηθευτών

7 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-20097 Στατιστικά κοινοποιημένων ουσιών (ELINCS) & καταχώρισης  Εναρξη διαδικασίας ζήτησης αριθμού καταχώρισης 11.11.2008  Κατάσταση όπως παρουσιάζεται μέχρι 06.02.09  Από τις 8.435 συνολικά κοινοποιήσεις  3.792 ενδιαφερόμενοι ζήτησαν αριθμό καταχώρισης  1.888 αριθμοί καταχώρισης δόθηκαν  70% της ανεπιτυχούς αναζήτησης αριθμού καταχώρισης οφείλεται σε λάθος υποβληθέντα στοιχεία και 30% σε άγνοια από τις εταιρείες του περιεχομένου του φακέλου κοινοποίησης

8 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-20098 Έλεγχος εφαρμογής - Νομοθεσία.  Καθορισμός μέτρων ελέγχου για την εκτέλεση του Κανονισμού 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Απόφαση Α.Χ.Σ. 450/ 2008, (Φ.Ε.Κ. 2553/Β΄)  Κυρώσεις. Απόφαση Α.Χ.Σ. 82 /2009, (Φ.Ε.Κ. 581/B’/31.03.2009 )

9 9 Προβλεπόμενες κυρώσεις Παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ Κυρώσεις Παραβάσεις άρθρων 5, 6, 7, 8, 23 Απαγόρευση παραγωγής/κυκλοφορίας/χρήσης και πρόστιμο από 3.500 έως 35.000 ευρώ ανά επιχείρηση Παραβάσεις άρθρων 9, 12, 17, 18, 40, 41, 46, 56, 61, 67 Απαγόρευση παραγωγής/κυκλοφορίας/χρήσης και πρόστιμο από 1.500 έως 15.000 ευρώ ανά επιχείρηση Παραβάσεις άρθρων 14, 24, 30,36 Πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανά επιχείρηση Παραβάσεις άρθρων 10, 11, 21, 31-34, 37,49,61 Πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση Παραβάσεις άρθρων 19, 22, 35, 38,39, 50, 63, 65, 66 Πρόστιμο από 100 έως 1000 ευρώ ανά επιχείρηση

10 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200910 Επιβολή κυρώσεων  Δέσμευση (Δ/νση Περ/ντος)  Επιβολή προστίμου (από Χ.Υ.)

11 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200911 Ελεγχος εφαρμογής  Επιθεωρήσεις (έναρξη τον Ιούνιο) σε επιχειρήσεις παραγωγής / εισαγωγής ( καταχώριση, ΔΔΑ)  Ελεγχος κατά την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ελλάδας (ουσίες άνω του 1 τόννου, παρ/τα των οποίων τα συστατικά ξεπερνούν τον 1 τόννο) ? Αριθμός προ-καταχώρισης

12 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200912 Eλεγχος στα Τελωνεία - Βήμα 1 ο (έλεγχος ΔΔΑ)  Γλώσσα (ελληνικά)  Πληρότητα ( 16 σημεία)  Ποιότητα (σύμφωνα με το Παρ/μα ΙΙ του Καν. 1907/2006/ΕΚ)  CAS & EINECS Nos  ? Αναγραφή πλήρους σύστασης (παρ/τα)  ? Υπολογισμός ποσότητας

13 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200913 Βήμα 2 ο (έλεγχος προ-καταχώρισης) Ι  Ελέγχος εάν πρόκειται για ουσία ή παρ/μα  Ελέγχος εάν υπάρχουν αριθμοί CAS & EINECS  Ελέγχος εάν εμπίπτουν στο REACH (? εξαιρέσεις)  Ελέγχος εάν εξαιρούνται της καταχώρισης

14 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200914 Βήμα 2 ο (έλεγχος προ-καταχώρισης) ΙΙ  Ελέγχουμε εάν θεωρούνται καταχωρισμένες (Elincs, φυτοπροστατευτικά, βιοκτόνα)  Ελέγχουμε ποσότητες (ουσίες ΠΑΝΤΑ, παρ/τα ΕΑΝ είναι δυνατόν)  Ελέγχουμε αριθμό καταχώρισης (προ- καταχώρισης)

15 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200915 Αριθμοί καταχώρισης  - - -  - - - 2 ψηφία- 10 ψηφία – 2 ψηφία – 4 ψηφία (18 ψηφία) 2 ψηφία- 10 ψηφία – 2 ψηφία – 4 ψηφία (18 ψηφία) 01 Καταχώριση 02 κοινοποίηση Τ&Ε 03 Ουσία σε αντικείμενο 04 PPORD 05 προκαταχώριση ……….. 17 καθυστερημένη προκαταχώριση ( μετά την 01.12.2008)

16 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200916 Παραγωγοί / Εισαγωγείς / όγκος παραγωγής ( επιθεωρήσεις)  Ο Οργανισμός έχει αποστείλει σε κάθε Κ-Μ τον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει προ- καταχώριση (για την ώρα οι πληροφορίες αφορούν το συγκεκριμένο Κ-Μ) αναμένεται πλήρης σύνδεση με τον Οργανισμό το καλοκαίρι  Θα επιθεωρηθούν επιχειρήσεις και από τον κατάλογο και εκτός καταλόγου  Την επιλογή θα κάνει η Δ/νση Περιβάλλοντος με τη συνεργασία των Χ.Υ. (στοιχεία και από τις Χ.Υ. που έχουν συγκεντρώσει στοιχεία για εισαγόμενες ουσίες ή/και παρ/τα)  Οι επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι στα Τελωνεία για τον έλεγχο ορθότητας ταξινόμησης & επισήμανσης ουσιών και παρ/των θα συνεχιστούν

17 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200917 Διαπιστώσεις  Απαραίτητες επιπλέον ενέργειες από την αρμόδια Αρχή (Δ/νση Περ/ντος) για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων -Συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές (διερεύνηση -Συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές (διερεύνηση εκπαίδευσης και των τελωνειακών υπαλλήλων) εκπαίδευσης και των τελωνειακών υπαλλήλων) -Εκδοση αναλυτικής εφαρμοστικής εγκυκλίου -Εκδοση αναλυτικής εφαρμοστικής εγκυκλίου -Επικαιροποίηση εγκυκλίων προς τις «τελωνειακές» ΧΥ -Επικαιροποίηση εγκυκλίων προς τις «τελωνειακές» ΧΥ -Συλλογή στοιχείων από τις τελωνειακές Χ.Υ. για έλεγχο των εισαγωγέων (ενεργοποίηση του δικτύου επιθεωρητών χημικών προϊόντων) -Συλλογή στοιχείων από τις τελωνειακές Χ.Υ. για έλεγχο των εισαγωγέων (ενεργοποίηση του δικτύου επιθεωρητών χημικών προϊόντων) -Επιλογή συγκεκριμένων κλάσεων κατά προτεραιότητα -Επιλογή συγκεκριμένων κλάσεων κατά προτεραιότητα

18 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200918 Πιθανά προβλήματα κατά τον έλεγχο στα τελωνεία  Ελλειπή στοιχεία  ΔΔΑ (υποχρέωση αναγραφής επικίνδυνων συστατικών)  Λάθος αρ. CAS ή/και EINECS  Κάλυψη από αΑ  Φόρτος εργασίας  Ελλειπής ενημέρωση (διεκπεραίωση διαδικασίας μέσω εκτελωνιστών)  Καθυστερήσεις

19 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200919 Ειδικά θέματα  Οδηγός για την εφαρμογή των εξαιρέσεων του Παρ/τος V  http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ docs/reach/com_rev_anx_V_guidance_ 081010_en.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ docs/reach/com_rev_anx_V_guidance_ 081010_en.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ docs/reach/com_rev_anx_V_guidance_ 081010_en.pdf

20 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200920 Ειδικά θέματα – μείγματα ιονιζόμενων ουσιών στο νερό (π.χ. Απορρυπαντικά) σημείο 3 Αλας Οξύ ΑΒ καταχωρισμένο Βάση ΑΒ ΓΔ ΑΒ ΓΔ μίγμα Νερό Α + Β - Δ - Γ + Διάθεση στην αγορά Τελική χρήση Καταναλωτές Επαγγελματίες χρήστες Εξαίρεση από Καταχώριση Βάσει παρ/τος V Αλας Οξύ ΓΔ καταχωρισμένο Βάση Εξαίρεση από καταχώριση εφόσον: •Ολες οι αρχικές ουσίες (άλατα, οξέα, βάσεις) έχουν (προ)-καταχωριστεί •Κανένα από τα άλατα δεν απομονώνεται από το διάλυμα •Τα άλατα παραμένουν υπό ιονική μορφή στο διάλυμα + Η εξαίρεση ισχύει και για τα εισαγόμενα μείγματα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις!

21 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-05-200921


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google