Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Κατάρτισης για Μονογονιούς που Επιθυμούν να Ενισχύσουν την Απασχολησιμότητα Τους Έρευνα & Διάλογος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Κατάρτισης για Μονογονιούς που Επιθυμούν να Ενισχύσουν την Απασχολησιμότητα Τους Έρευνα & Διάλογος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Κατάρτισης για Μονογονιούς που Επιθυμούν να Ενισχύσουν την Απασχολησιμότητα Τους Έρευνα & Διάλογος

2  Προσβλέπουμε σε μια συνεργασία διπλής κατεύθυνσης ◦Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και προσφορά υποστήριξης όπου αυτό είναι δυνατό στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ◦Να λάβουμε υπόψη και, όπου αυτό είναι σχετικό, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που εσείς εντοπίζεται ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

3  Ανταποκρίνεται σε ανάγκες των μονογονιών όπως αυτές διαφαίνονται– ◦Ενώ τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι μονογονιοί επιθυμούν να εξασφαλίσου εργασία αντιμετωπίζουν, συγχρόνως, εμπόδια προσωπικής φύσης και άλλα εμπόδια που σχετίζονται με τις υπάρχουσες υποδομές  χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, περιορισμένη προσφορά δωρεάν φροντίδας των παιδιών, φόβος απεξάρτησης από τα βοηθήματα και την ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. ◦Με βάση αυτή την πραγματικότητα δημιουργήθηκε μια πολύ-τμηματική συνεργασία η οποία ανέπτυξε το Restart στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος EU EQUAL. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

4  Είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα που συνδυάζει ◦Την ομαδική εργασία ◦Την προσωπική υποστήριξη ◦Την τοποθέτηση σε χώρους εργασίας  Mε στόχο ◦Την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και απασχολησιμότητας (ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων για να νοιώσουν πιο έτοιμοι να πάρουν το μεγάλο βήμα για την επιστροφή ή την ένταξη τους στην εργασία).  Προσφορά ◦Πρακτικής βοήθειας για την εξεύρεση εργασίας ◦Φροντίδα για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος ◦Οδοιπορικών εξόδων ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

5  Η μεταφορά του προγράμματος κατάρτισης για την προσφορά στήριξης σε μονογονιούς, οι οποίοι είναι σε δυσμενή θέση όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασίας για να ενισχύσουν την πρόσβαση τους σε βιώσιμη απασχόληση στην Ιταλία, την Κύπρο, τη Νορβηγία και την Πολωνία. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

6  Συγκριτική έρευνα για την κατάσταση των μονογονιών στην κάθε χώρα που συμμετέχει.  Η δημιουργία δια-τομεακού φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών με στόχο να διασφαλιστεί η συμμετοχή προσώπων που εμπλέκονται τόσο στη διαμόρφωση πολιτικής όσο και στην πρακτική εφαρμογή μέτρων.  Η προσαρμογή του προγράμματος στα μέτρα της κάθε χώρας – το σύστημα κοινωνικής ευημερίας, εργοδότησης, κατάρτισης και πιστοποίησης, και διαφορές στον τρόπο μάθησης.  Η μετάφραση ενός προσαρμοσμένου και λεπτομερούς εγχειρίδιου κατάρτισης.  Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος με τη συμμετοχή 10 μονογονιών στην κάθε χώρα που συμμετέχει. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

7 Η στρατηγική διάχυσης περιλαμβάνει  Παραγωγή ενός φιλμ που να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μονογονιών από τη κάθε χώρα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα  Έκθεση καλής πρακτικής  Έκθεση έργου  Τελική εκδήλωση στις Βρυξέλλες που θα εμπλέξει πρόσωπα που διαμορφώνουν πολιτική  Πιθανότητες αξιοποίησης περιλαμβάνουν - εφαρμογή του προγράμματος σε ομάδες μονογονιών, προσαρμογή του προγράμματος για e- learning, προσαρμογή του προγράμματος για άλλες ομάδες στόχου και πιστοποίηση από το ECVET. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

8  www.possibilitiesni.com www.possibilitiesni.com  Συντονιστής του προγράμματος RESTART  Αποτελεί ιδιοκτησία του οργανισμού για τους μονογονιούς, Gingerbread NI.  Η μη κερδοσκοπική εταιρεία παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης και υποστήριξης και συμμετέχει σε διεθνής συνεργασίες για την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων.  Εργάζεται κυρίως μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων κατάρτισης στη Βόρεια Ιρλανδία.  Προσφέρει υπηρεσίες σε κολλέγια ανώτερης εκπαίδευσης για την υποστήριξη προσώπων σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

9  www.gingerbreadni.org Εργάζεται με και για τους μονογονιούς και τα παιδιά τους στη Β. Ι.. www.gingerbreadni.org  Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της Β.Ι και το Τμήμα Εργασίας και Μάθησης της Β.Ι. για την προώθηση έρευνας.  Το πρόγραμμα Restart αναπτύχθηκε μετά από τα ευρήματα της έρευνας, 'Lone Parents Speaking Out: the views of lone parents in Northern Ireland on employment' (Ιούνιος 2008).  Ο ρόλος του οργανισμού στο Πρόγραμμα είναι η παροχή του υλικού για το πρόγραμμα κατάρτισης και η οικονομική διαχείριση του προγράμματος. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

10  www.delni.gov.uk www.delni.gov.uk  Το Τμήμα θα προσφέρει βοήθεια και συμβουλή για την εφαρμογή του προγράμματος στην πιλοτική του φάση μέσα από διαβούλευση με τους εταίρους. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

11  www.associazionenet.it/default.asp?lang=eng www.associazionenet.it/default.asp?lang=eng  N.E.T.- Networking Education and Training είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στην κατάρτιση και στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.  Ο ρόλος του σε αυτό το Πρόγραμμα: Έρευνα, συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσαρμογή του προγράμματος, προσαρμογή και μετάφραση του υλικού κατάρτισης, εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης με 10 μονογονιούς, προώθηση διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμματος στην Ιταλία. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

12  www.indexcyprus.com www.indexcyprus.com  (Λεπτομέρειες για τον οργανισμό στο ειδικό φυλλάδιο)  Ο ρόλος του σε αυτό το Πρόγραμμα: Έρευνα, συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσαρμογή του προγράμματος, προσαρμογή και μετάφραση του υλικού κατάρτισης, εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης με 10 μονογονιούς, προώθηση διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμματος στην Κύπρο. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

13  www.nova.no www.nova.no  Το κρατικό ερευνητικό κέντρο NOVA αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο κοινωνικής έρευνας στη Νορβηγία και αναλαμβάνει έρευνα σε διάφορα κοινωνικά θέματα και για το κοινωνικό κράτος.  Ο ρόλος του σε αυτό το Πρόγραμμα: Έρευνα, συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσαρμογή του προγράμματος, προσαρμογή και μετάφραση του υλικού κατάρτισης, εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης με 10 μονογονιούς, προώθηση διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμματος στη Νορβηγία. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

14  www.wsinf.edu.pl www.wsinf.edu.pl  WSINF (the Academy of IT in Lodz) είναι ανώτερο εκπαιδευτικό ινστιτούτο στο κέντρο της Πολωνίας (Λοτζ).  Έρευνα, συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσαρμογή του προγράμματος, προσαρμογή και μετάφραση του υλικού κατάρτισης, εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης με 10 μονογονιούς, προώθηση διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμματος στην Πολωνία. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

15  www.conect.eu.com www.conect.eu.com  Το CO.N.E.CT είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο που αποτελείται από 16 οργανώσεις που επικεντρώνονται σε θέματα κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης, κοινωνικής και τοπικής ανάπτυξης.  Ο ρόλος του CO.N.E.CT στο πρόγραμμα Restart είναι η διαχείριση των ενεργειών διάχυσης. ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

16  Έρευνητικό μέρος – Ιανουάριος 2011 – Ιούνιος 2011  Στάδιο προσαρμογής – Ιούνιος- Σεπτέμβρης 2011  Μετάφραση – Οκτώβρης 2011– Ιανουάριος 2012  Πιλοτικό στάδιο – Φεβρουάριος 2012- Ιούνιος 2012  Διάχυση – Οκτώβρης 2010-Σεπτέμβρης 2012 ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

17 Πατέρας ή μητέρα με ανήλικα παιδιά και είναι:  Διαζευγμένη/ος  Σε διάσταση  ‘Χήρα/ος’  ‘Ελεύθερη/ος’  Έχει σύντροφο που βρίσκεται μακροπρόθεσμα σε ίδρυμα (νοσοκομείο, φυλακή, κτλ)  ‘Ελεύθερη’ και έγκυος Η Στατιστική Υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης περιπτώσεις όπου το παιδί σπουδάζει και είναι μεγαλύτερο από 18 αλλά νεότερο από ΧΧ ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

18  Αποτελούν 2% ή 5% (διαφορετικές έρευνες + καταγραφή 2001)  9784 μονογονιοί στην Κύπρο (Καταγραφή 2001)  Μονογονεϊκές οικογένειες εκ των οποίων επί κεφάλης βρίσκεται γυναίκα – 90.4% (2001)  Υπάρχουν 4514 μονογονιοί που είναι λήπτες βοηθημάτων- (ΥΚΕ, Υπουργός ΕΚΑ 2009)  2085 από τους πιο πάνω εργάζονται – (ΥΚΕ, Υπουργός ΕΚΑ 2009)  2429 είναι λήπτες και δεν εργάζονται είτε λόγω ανεργίας είτε λόγω προβλημάτων υγείας – (ΥΚΕ, Υπουργός ΕΚΑ 2009) ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

19  Ευρήματα της έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας:  64.3% σε πλήρη απασχόληση  10.7% σε μερική απασχόληση  2.4% σε εποχιακή εργασία  21.4% είχαν δουλέψει στο παρελθόν αλλά δεν εργάζονταν πια  1.6% από αυτούς δήλωσαν οικοκυρές ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

20  % μονογονέων που δεν δουλεύουν αλλά θέλουν να δουλέψουν  Ποσοστό μονογονιών στο όριο φτώχειας  Διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης  Εθνική ταυτότητα μονογονιών εκτός αγοράς εργασίας  Ηλικιακές ομάδες  Μέγεθος μονογονεϊκών οικογενειών  Δίκτυα υποστήριξης – διαφοροποίηση μέσα από το χρόνο  Εγκυμοσύνη ανηλίκων ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

21  Ανάγκες – ένταξη στην αγορά εργασίας, ευέλικτη εργασία, ◦  Μέτρα – Τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΝΑΔ, ΚΕΠΑ), Πολυδύναμο Δήμου Λευκωσίας) και άλλοι Δήμοι(;) ◦ ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

22  Πολλές φορές εκφράζεται η ανησυχία ότι η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης μπορεί να στοιχήσει στο συμμετέχοντα κάποια από τα βοηθήματα τους. Τι πρέπει να προσέξουμε;  ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

23  Ποιες ομάδες μεταξύ των μονογονιών θα είχαν ανάγκη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα;  Ποιες ομάδες μονογονιών θα ανταποκρίνονταν πιο εύκολα; ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

24  Πόσο εφικτή είναι η πιθανότητα να εξασφαλιστεί συνεργασία με εργοδότες και σε ποιους θα έπρεπε να αποταθεί το πρόγραμμα;  Οι εννέα βδομάδας που καθορίζει το πρόγραμμα – είναι εφικτό διάστημα για εξασφάλιση της συνεργασίας των εργοδοτών;  Των συμμετεχόντων;  Κάνει διαφορά η εποχή εργοδότησης είτε για θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση εργασίας είτε για την καταλληλότητα της για τους ίδιους τους μονογονιούς; ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

25  Η μη αναγνώριση προγραμμάτων κατάρτισης στην Κύπρο  Ως επί το πλείστον οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης επιθυμούν να λαμβάνουν πιστοποιητικό σχετικά με την εμπειρία που αποκτούν – πως θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε οποιασδήποτε μορφής αναγνώριση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα; ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος

26  Υπάρχουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέρη του προγράμματος RESTART; ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Κατάρτισης για Μονογονιούς που Επιθυμούν να Ενισχύσουν την Απασχολησιμότητα Τους Έρευνα & Διάλογος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google