Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

European Career of Researchers- E*CARE project Ελισάβετ Κοκόζηλα ΕΚΕΤΑ 11 η Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών, 11 Δεκεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "European Career of Researchers- E*CARE project Ελισάβετ Κοκόζηλα ΕΚΕΤΑ 11 η Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών, 11 Δεκεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 European Career of Researchers- E*CARE project Ελισάβετ Κοκόζηλα ΕΚΕΤΑ 11 η Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών, 11 Δεκεμβρίου 2007

2 Γενικές Πληροφορίες •Πρόσκληση: FP7-PEOPLE-2007-5-3-ERA-MORE •Τύπος χρηματοδότησης: Coordination and Support Actions (Coordination) •Συντονιστής: ΕΚΕΤΑ •Συνολικός προϋπολογισμός: ~ 230000 € •Ομάδα έργου: 9 εταίροι •Χώρες που συμμετέχουν (8):  Ελλάδα  Βουλγαρία  Αυστρία  Σλοβακία  Ελβετία  Κύπρος  Τσεχία  Ουγγαρία

3 Στόχοι προγράμματος  Η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα μέλη του Δικτύου ERA-MORE στους ερευνητές σχετικά με θέματα κινητικότητας  Η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των Κέντρων Κινητικότητας που δεν έχουν το ίδιο επίπεδο κατάρτισης και εμπειριών  Συγκέντρωση πληροφοριών για τα εμπόδια στην κινητικότητα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία  Δημιουργία μιας συλλογής καλών πρακτικών για την καριέρα και την κινητικότητα των ερευνητών στις 8 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  Καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών, καθώς και με επιτόπου επισκέψεις  Προώθηση του σκοπού του ERA-MORE και των Κέντρων Κινητικότητας.

4 Δράσεις που θα υλοποιηθούν  Χαρτογράφηση των εμποδίων στην κινητικότητα και στην καριέρα των ερευνητών στις 8 χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία → Προετοιμασία 8 εθνικών εκθέσεων για την καριέρα και την κινητικότητα των ερευνητών  Δημιουργία Οδηγού Καλών Πρακτικών σχετικά με την κινητικότητα και την καριέρα των ερευνητών στις χώρες που συμμετέχουν και δημιουργία Βάσεως Δεδομένων  Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μέσω:  1 ημερίδας  1 χαρτογράφησης των αναγκών και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα MoCs  Επί-τόπου επισκέψεις στα MoCs που συμμετέχουν στην κοινοπραξία  8 εθνικά σεμινάρια και 1 Συνέδριο  Δράσεις διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος    

5 1.Χαρτογράφηση των εμποδίων στην κινητικότητα και στην καριέρα των Ερευνητών Χρήση ερωτηματολογίου → ερευνητές, ερευνητικούς και βιομηχανικούς φορείς, MoCs, κυβερνητικούς φορείς προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για:  τα εμπόδια που συναντούν στην κινητικότητα και στην εξέλιξη της καριέρας τους  την πραγματική υποστήριξη που λαμβάνουν (εκτός από την υποστήριξη των MoCs) οι ερευνητές κατά τη διάρκεια διακρατικής και δια-τομεακής κινητικότητας  την υποστήριξη που δίνουν τα MoCs στους ερευνητές Η συγκριτική μελέτη των εθνικών αποτελεσμάτων θα αποτελέσει σημαντική πρόσθετη αξία στο διεθνή και εθνικό διάλογο για την καριέρα και την κινητικότητα των ερευνητών

6 2. Οδηγός Καλών Πρακτικών και Βάση Δεδομένων Περιεχόμενο:  Υποστήριξη κινητικότητας  Σύνδεση ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας  Εθνικές διαδικασίες για τις νομοθετικές αλλαγές και η εφαρμογή τους  Καλές πρακτικές σχετικά με την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα (νομοθετικά, φορολογικά, προβλήματα χρηματοδότησης, αναγνώρισης διπλωμάτων κτλ.) Μεθοδολογία  Συνεντεύξεις  Έγγραφα  Νομοθετικές εξελίξεις  Ομαδικές συζητήσεις

7 Σας ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "European Career of Researchers- E*CARE project Ελισάβετ Κοκόζηλα ΕΚΕΤΑ 11 η Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών, 11 Δεκεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google