Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.) ΝΕΛΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. AGO HELLAS Ε.Π.Ε.

2 ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Κ.Ε.Κ. Ν.Α. ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Ν.Σ.) Κ.Ε.Κ. ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ (Δ.Α.Ε.Χ.) ΔΙΟΔΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. Κ.Ε.Κ. ΚΕΚΑΝΑΛ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ Η σχέση εμπλεκομένων φορέων και επωφελούμενων. Μοντέλα Διαχείρισης Καινοτομία και Θεσμικές Πολιτικές ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL

4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον εργασιακό χώρο Προώθηση της απασχολησιμότητας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις εργασίας σε νέους τομείς οικονομίας Ανάδειξη και διερεύνηση του ζητήματος της αφανούς εργασίας των γυναικών

5 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ Γυναίκες αφανώς εργαζόμενες Γυναίκες άνεργες Γυναίκες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα Γυναίκες επιχειρηματίες Γυναίκες μετανάστριες

6 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι: Σύσταση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και Διακρατικής Συνεργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ: Υλοποίηση των Σχεδίων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ: Θεματική Δικτύωση, διάδοση των καλών πρακτικών και επίτευξη αντίκτυπου στις εθνικές πολιτικές

7 Δίκτυο ευαισθητοποίησης, ενθάρρυνσης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας – δίκτυο τηλεπληροφόρησης, ενημέρωσης Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία 5 Κέντρων Συμβουλευτικής,Ενθάρρυνσης, Ενημέρωσης, Τηλεπληροφορήσης. ΚΕ.Γ.Α Δημιουργία Δικτύου των ΚΕ.Γ.Α Δημιουργία Συστήματος Εφαρμοσμένης Τηλεπληροφόρησης Διασύνδεση του Δικτύου των ΚΕ.Γ.Α με τοπικές επιχειρήσεις, με υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, με φορείς παροχής υπηρεσιών ΣΕΚ, με άλλα τηλε- δίκτυα

8 Έρευνα – καταγραφή της αφανούς απασχόλησης των Γυναικών στο Αιγαίο Εντοπισμός της έκτασης της αφανούς εργασίας των γυναικών Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αφανούς εργασίας των γυναικών Αποσαφήνιση της έννοιας, των κατηγοριών και των παραμέτρων της αφανούς εργασίας σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και κοινωνικό επίπεδο

9 Κατάρτιση γενικά σε θέματα τουρισμού και ειδικότερα σε εναλλακτικές, νέες και ειδικές μορφές τουρισμού Η κατάρτιση επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των γυναικών σε νέα επαγγέλματα. Οπως: - Αγροτουρισμός - Εναλλακτικά ηλεκτρονικά γραφεία τουρισμού – virtual agencies - Πολιτιστικός & θρησκευτικός τουρισμός - Εκπαίδευση γυναικών στη δημιουργική απασχόληση παιδιών σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες

10 Ενθάρρυνση Υποστήριξη & Ευαισθητοποίηση των Γυναικών που θα καταρτισθούν, με τη μορφή παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Η Συμβουλευτική Υποστήριξη επικεντρώθηκε στην ανίχνευση ικανοτήτων, στην καλλιέργεια επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση των γυναικών, στην ενθάρρυνση και την ενδυνάμωση τους

11 Μεθοδολογία πιστοποίησης προσόντων των ειδικοτήτων κατάρτισης και εργαλεία πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες μορφές τουρισμού Μελέτη προσδιορισμού των γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων για τις ειδικότητες που θα καταρτισθούν οι γυναίκες Ανάπτυξη εργαλείων πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες μορφές τουρισμού

12 Παραγωγή οδηγού Καλών Πρακτικών σε θέματα σχετικά με τη φιλική διαχείριση περιβάλλοντος και με έμφαση σε επαγγέλματα γυναικών Παρουσίαση και δημιουργία Οδηγού Καλών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας, για επαγγέλματα που στην περιοχή απασχολούν μεγάλο αριθμό γυναικών

13 Σύστημα εξατομικευμένης προσέγγισης καθώς και πιλοτική εφαρμογή επιμόρφωσης – ευαισθητοποίησης κλιμακίων Συμβούλων – Εμψυχωτών/τριων. Δημιουργία Συστήματος εξατομικευμένης προσέγγισης και ευαισθητοποίησης των αφανώς εργαζομένων γυναικών, των εργοδοτών που τις απασχολούν καθώς και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος Πιλοτική εφαρμογή επιμόρφωσης – ευαισθητοποίησης κλιμακίων Συμβούλων – Εμψυχωτών/τριων σε ρόλο διαμεσολάβησης – διαπραγμάτευσης καθώς και εκπαίδευση τους στα παραπάνω συστήματα εξατομικευμένης προσέγγισης

14 Εξατομικευμένη προσέγγιση Εξατομικευμένη προσέγγιση από τα κλιμάκια Συμβούλων – Εμψυχωτών/τριων των αφανώς εργαζομένων γυναικών, των εργοδοτών που τις απασχολούν καθώς και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος Η δράση στόχευε στην: Κινητοποίηση των αφανώς εργαζομένων γυναικών, στη στήριξή τους και στο προσανατολισμό τους για την «κανονική» ένταξη στην αγορά εργασίας Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος των αφανώς εργαζομένων γυναικών Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εργοδοτών που απασχολούν τις γυναίκες στις επιχειρήσεις τους υπό αυτή τη μορφή

15 Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και Μοντέλων Ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας σε εργασιακούς χώρους καθώς και Πιλοτική εφαρμογή workshops σε επιχειρήσεις της περιοχής Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού -Μοντέλων ευαισθητοποίησης για στελέχη επιχειρήσεων, Σύμβουλους και για επαγγελματίες, για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας σε εργασιακούς χώρους Επιμόρφωση των κλιμακίων συμβούλων – εμψυχωτών/τριων και πιθανά και Στελεχών Επιχειρήσεων Πιλοτική εφαρμογή workshops σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της περιοχής από τα κλιμάκια συμβούλων – εμψυχωτών/τριων

16 Καμπάνια Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης Ενημέρωση – πληροφόρηση Ευαισθητοποίηση Διοργάνωση διακρατικών ημερίδων με συμμετοχή τοπικών αρχόντων Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Η Αφανής Εργασία των Γυναικών»

17 Βράβευση εργοδοτών, επιχειρηματιών και γυναικών επιχειρηματιών Καθιέρωση του θεσμού βράβευσης «Καλών Πρακτικών» Διοργάνωση 4 ημερίδων για την βράβευση εργοδοτών, επιχειρήσεων & γυναικών επιχειρηματιών για την αποτελεσματική συμβολή τους στην προώθηση των πολιτικών ισότητας, στην απορρόφηση γυναικών στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον της τοπικής αγοράς εργασίας.

18 Διοργάνωση Διακρατικών Συνεδρίων Διοργάνωση Διακρατικού συνεδρίου με θέμα «Γυναίκες Απασχόληση και Τοπική Οικονομία στο Αιγαίο» Συμμετοχή σε τελικά Συνέδρια των διακρατικών εταίρων


Κατέβασμα ppt "ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google