Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Γλωσσική Δοκιμασιολογία και την Αξιολόγηση της Γλωσσικής Επίδοσης www.ealta.eu.org.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Γλωσσική Δοκιμασιολογία και την Αξιολόγηση της Γλωσσικής Επίδοσης www.ealta.eu.org."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Γλωσσική Δοκιμασιολογία και την Αξιολόγηση της Γλωσσικής Επίδοσης

2 Kαταστατική αποστολή της EALTA

3 Οι οδηγίες καλής πρακτικής της EALTA στη δοκιμασιολογία και την αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης απευθύνονται κυρίως σε τρεις διακριτές ομάδες: σε όσους εμπλέκονται στην κατάρτιση διδασκόντων στη δοκιμασιολογία και την αξιολόγηση στη δοκιμασιολογία και την αξιολόγηση στην τάξη στην ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών σε εθνικούς ή ιδρυματικούς εξεταστικούς φορείς ή σε ιδρυματικά εξεταστικά κέντρα

4 Και για τις τρεις αυτές ομάδες ισχύουν κάποιες γενικές αρχές, όπως:
Σεβασμός προς τους μαθητές/υποψηφίους Υπευθυνότητα Αμεροληψία (δικαιότητα) Αξιοπιστία Εγκυρότητα Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών

5 Oδηγίες καλής πρακτικής της EALTA κατά τη δοκιμασιολογία και την αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης

6 Τα μέλη της EALTA που εμπλέκονται στην κατάρτιση διδασκόντων σχετικά με τη δοκιμασιολογία και την αξιολόγηση πρέπει να καθιστούν σαφές στους ίδιους και στους ανάλογους ενδιαφερόμενους (καταρτιζόμενους, ήδη διδάσκοντες, σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών):

7 Παραδείγματα Πόσο συναφής είναι η κατάρτιση με το περιβάλλον αξιολόγησης των καταρτιζόμενων; Πόσο σαφώς σχετίζονται με το περιβάλλον των καταρτιζόμενων οι αρχές της δοκιμασιολογίας και της αξιολόγησης, π.χ. η εγκυρότητα (validity), η αξιοπιστία (reliability), η δικαιότητα (fairness), η αναδραστική επίδραση (washback); Ποια πρέπει να είναι η αναλογία της θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών κατά την κατάρτιση; Σε ποιο βαθμό εμπλέκονται οι καταρτιζόμενοι στην ανάπτυξη, τη δοκιμαστική εφαρμογή και την αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης;

8 Τα μέλη της EALTA που εμπλέκονται σε δοκιμασιολογία και σε αξιολόγηση στην τάξη πρέπει να καθιστούν σαφές στους ίδιους και στους ανάλογους ενδιαφερόμενους (κυρίως στους μαθητές και, όσο είναι δυνατό, στους γονείς τους):

9 Παραδείγματα Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης;
Πόσο κατάλληλες είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης για τους μαθητές; Ποιες προσπάθειες καταβάλλονται ώστε να είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ακριβή και δίκαια; Σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης; Με ποιους τρόπους θα επιδιωχθεί η βελτίωση της μάθησης; Τι είδους ανατροφοδότηση παίρνουν οι μαθητές σχετικά με την επίδοσή τους;

10 Τα μέλη της EALTA που εμπλέκονται στην ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών πρέπει να καθιστούν σαφές στους ίδιους και στους ανάλογους ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες, μαθητές, το ευρύ κοινό) και και να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που παρατίθενται παρακάτω.

11 Επιπλέον, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των συστημάτων και των πρακτικών αξιολόγησης, οι σχεδιαστές εξεταστικών δοκιμασιών παρατρύνονται να εμπλέκονται σε διάλογο με αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές στα ιδρύματά τους και τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να είναι βέβαιο ότι αυτοί είναι γνώστες τόσο της καλής όσο και της κακής πρακτικής.

12 Παραδείγματα Υπάρχουν προδιαγραφές της εξεταστικής δοκιμασίας;
Οι σχεδιαστές εξεταστικών δοκιμασιών και οι συγγραφείς των εξεταστικών θεμάτων έχουν σχετική διδακτική εμπειρία στο επίπεδο στο οποίο απευθύνεται η εξέταση; Τι είδους κατάρτιση έχουν οι σχεδιαστές της εξεταστικής δοκιμασίας και οι συγγραφείς των εξεταστικών θεμάτων; Γίνονται πιλοτικές/δοκιμαστικές εφαρμογές των εξεταστικών δοκιμασιών; Οι διορθωτές επιμορφώνονται πριν από κάθε διεξαγωγή της εξέτασης;

13 Παραδείγματα Είναι κανονικά μέρος της διαδικασίας η διπλή βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμασιών που βαθμολογούνται υποκειμενικά; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αναδραστικής επίδρασης; Ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται για να είναι βέβαιο ότι η εξεταστική δοκιμασία συμβαδίζει με τις αλλαγές του αναλυτικού προγράμματος; Το επίπεδο της εξέτασης προσδιορίζεται με όρους του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ); Με ποιον τρόπο υποστηρίζεται ο σχετικός ισχυρισμός;

14 Οι οδηγίες καλής πρακτικής έχουν μεταφραστεί στις παρακάτω γλώσσες (Ιανουάριος 2007)
Ισπανικά Γεωργιανά Γερμανικά Ελληνικά Ουγγρικά Ιταλικά Λετονικά Λουξεμβουργιανά Λιθουανικά Αγγλικά Αρμένικα Βουλγαρικά Γαλλικά Γερμανικά Γεωργιανά Δανέζικα Ελληνικά Εσθονικά Νορβηγικά Πολωνικά Ρουμανικά Ρωσσικά Σλοβένικα Ισπανικά Σουηδικά Τουρκικά

15 Για το πλήρες κείμενο των οδηγιών καλής πρακτικής της EALTA κατά τη δοκιμασιολογία και την αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης στα ελληνικά και τις άλλες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Γλωσσική Δοκιμασιολογία και την Αξιολόγηση της Γλωσσικής Επίδοσης www.ealta.eu.org."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google