Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.3 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.3 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.3 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO

2 Ανάλογα με τις λειτουργίες που θα πρέπει να εκτελούνται από τα δίκτυα, μπορούν να προσδιοριστούν οι παρακάτω ρόλοι:  Ο προτείνων οργανισμός παρουσιάζει επισήμως το προτεινόμενο πρόγραμμα στην εθνική Υπηρεσία.  Ο αποστέλλων οργανισμός παρέχει τους συμμετέχοντες και διευθετεί την αποστολή τους στο εξωτερικό.  Ο συντονίζων οργανισμός είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος και εξασφαλίζει την διεξαγωγή όλων των φάσεων και δραστηριοτήτων.  Ο φιλοξενών οργανισμός είναι υπεύθυνος για την υποδοχή των αποδεκτών στο εξωτερικό.  Ο μεσολαβών οργανισμός συχνά βοηθά τους συνεργαζόμενους σε συγκεκριμένα καθήκοντα.

3 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO Όσον αφορά τους τύπους οργανισμών που μπορούν να λειτουργήσουν ως προτείνοντες οργανισμοί, οι κανόνες της LLP είναι σαφείς: κάνοντας ειδική μνεία στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβληθούν ως υποψήφιες για ένα πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo da Vinci, αυτές μπορεί να είναι:  Φορείς και οργανισμοί που προσφέρουν ευκαιρίες εκμάθησης στους τομείς που καλύπτονται από διάφορα τομεακά προγράμματα  Ενώσεις/ σύλλογοι και αντιπρόσωποι που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, περιλαμβανομένων των ενώσεων εκπαιδευόμενων ατόμων και των συλλόγων γονέων και διδασκόντων  Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και αντιπρόσωποι της αγοράς εργασίας, περιλαμβανομένων των Εμπορικών Επιμελητηρίων  Οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες σταδιοδρομίας, συμβουλές και πληροφορίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε πλευρά της δια βίου μάθησης  Φορείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Φιλανθρωπικοί οργανισμοί, ενώσεις/ σύνδεσμοι εθελοντών και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

4 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO Τα ειδικά χαρακτηριστικά των τριών τύπων κινητικότητας IVT (Δίκτυα παρέμβασης που απευθύνονται στους νέους κατά την αρχική τους επαγγελματική κατάρτιση)  Στόχος των δικτύων IVT είναι η παροχή υποστήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για την απόκτηση δεξιοτήτων που υποστηρίζουν την προσωπική ανάπτυξη, τη δυνατότητα απασχόλησης και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.  Οι αποδέκτες είναι κανονικά έφηβοι από 15 έως 19 ετών, σπουδαστές σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητευόμενοι, εκπαιδευόμενοι (εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου οι νέοι μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus).

5 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO PLM ( Δίκτυα παρεμβάσεων που απευθύνονται σε άτομα στην αγορά εργασίας) έχουν σκοπό:  την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων  την ενίσχυση των ευκαιριών εύρεσης εργασίας  τη βελτίωση της κινητικότητας των καταρτιζόμενων Οι πιθανοί αποδέκτες ανήκουν σε δύο διαφορετικούς τύπους, είναι είτε αυτοαπασχολούμενα άτομα είτε εργαζόμενοι σε κινητικότητα ή απολυμένοι και είτε έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει, είτε έχουν λάβει πρόσφατα κάποιο πτυχίο.

6 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO VETPRO (Δίκτυα για έργα που απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης) Στοχεύουν:  στη διατήρηση και υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας για άτομα που εργάζονται στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων.  στην ενίσχυση του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της αμοιβαίας εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών Ο στόχος αυτός είναι αρκετά διαφορετικός από εκείνον των προηγούμενων τυπολογιών διότι αφορά ενηλίκους που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: κατά συνέπεια, τα άτομα αυτά είναι δάσκαλοι, εκπαιδευτές, σύμβουλοι, υπεύθυνοι ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

7 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO Περιεχόμενα:  Συνιστώσες και λειτουργίες στα δίκτυα κινητικότητας.  Διαφορές ανάμεσα στα δίκτυα ανάλογα με τις τρεις τυπολογίες κινητικότητας.  Τύποι ιδρυμάτων και προτάσεις ανάλογα με τις τρεις τυπολογίες.  Μερικά παραδείγματα δικτύων VETPRO.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.3 Χαρακτηριστικά των δικτύων για τα προγράμματα κινητικότητας: IVT, PLM, VETPRO."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google