Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιολέτης Αναστάσιος Προϊστάμενος Τμ. Β΄ ΤΕΕ Δ / νσης Σπουδών Δ. Ε. Υ. ΠΑΙ. Θ. Π. Α Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε. Ε. 23/6/2014 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιολέτης Αναστάσιος Προϊστάμενος Τμ. Β΄ ΤΕΕ Δ / νσης Σπουδών Δ. Ε. Υ. ΠΑΙ. Θ. Π. Α Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε. Ε. 23/6/2014 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιολέτης Αναστάσιος Προϊστάμενος Τμ. Β΄ ΤΕΕ Δ / νσης Σπουδών Δ. Ε. Υ. ΠΑΙ. Θ. Π. Α Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε. Ε. 23/6/2014 1

2 Η Μάθηση μέσω εργασίας Πλεονέκτημα για την Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση  Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΤΕΕ στις χώρες της Ε. Ε.  Ενσωμάτωση της εργασιακής εκπαιδευτικής εμπειρίας στα επίσημα προγράμματα (curricula)  Η ανάπτυξη πρακτικών / τεχνικών δεξιοτήτων επί ενός συγκεκριμένου αντικειμένου είναι υποχρεωτική στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική 23/6/2014 2

3 Γερμανία  Το Διπλό Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδυάζει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.  Στο « πρακτικό » μέρος του συστήματος, οι μαθητές εκπαιδεύονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης για τρεις έως πέντε μέρες την εβδομάδα  Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΒΙΒΒ ), με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι μαθητές κατά την διάρκεια της φοίτησης τους αποκτούν γενικές γνώσεις ( βασικά μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών, οικονομικών και άλλων ανάλογα με την ειδικότητα ), αλλά και εξειδικευμένη γνώση σχετική με την ειδικότητα επιλογής. 23/6/2014 3

4 Γερμανία  Η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και η αξιολόγηση μέσα από εξετάσεις οδηγεί στη λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος  Η δημιουργία και στήριξη πιλοτικών προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης από το κράτος, ήδη από τη δεκαετία του 1980.  Η σημαντική υποστήριξη που λαμβάνουν από τους καθηγητές οι μαθητές πριν την επιλογή της ειδικότητας προς εκμάθηση. 23/6/2014 4

5 H δομή του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος 23/6/2014 5

6 Κόστος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης / Κατάρτισης  Οι επιχειρήσεις καλύπτουν το σύνολο του κόστους, ελλείψει κρατικής χρηματοδότησης  T ο κόστος επαγγελματικής κατάρτισης μαθητών αποτελεί - κατά μέσο όρο - το 49% των ετησίων δαπανών εκπαίδευσης της κάθε επιχείρησης στην Γερμανία.  Η αμοιβή του εκπαιδευόμενου μαθητή διαπραγματεύεται μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών και καθορίζεται από συλλογικές συμβάσεις  Το Διπλό Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλέγεται από το 65% των μαθητών στην Γερμανία μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης (CEDEFOP 2010). 23/6/2014 6

7 Φινλανδία  Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής βάσει των αναγκών της αγοράς εργασίας και με γνώμονα την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας  Εθνικό Βασικό Πρόγραμμα για τα Επαγγελματικά Προσόντα στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (National Core Curricula for Upper Secondary Vocational Qualifications).  Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα προσόντων βάσει ικανοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων ενός ατόμου, ανεξαρτήτως εάν αυτές προέρχονται από σπουδές, προϋπηρεσία ή άλλες δραστηριότητες. 23/6/2014 7

8 Μάθηση σε περιβάλλον εργασίας / Πρακτική άσκηση  Με ειδικό τεστ οι υποψήφιοι αξιολογούνται, όσον αφορά στις ικανότητες τους με γνώμονα τα απαιτούμενα Προσόντα που έχουν οριστεί ανά ειδικότητα  Την ευθύνη για την οργάνωση της πρακτικής άσκησης έχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο και υπογράφει τη σχετική σύμβαση με τον εργοδότη  Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές στο χώρο εργασίας - οι οποίοι είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης - σχεδιάζουν τη χρονική περίοδο που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση και θέτουν τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος μαζί με τον μαθητή. 23/6/2014 8

9 Προγράμματα μαθητείας  Σύμβαση δεδομένης διάρκειας μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου  Ο εργοδότης αποζημιώνει τον μαθητευόμενο βάσει της σχετικής συλλογικής σύμβασης.  Ο εργοδότης λαμβάνει αποζημίωση, με στόχο την κάλυψη του κόστους παροχής κατάρτισης στο χώρο του.  Οι μαθητές λαμβάνουν επίσης ένα δωρεάν γεύμα ημερησίως και έχουν τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους μετακίνησης τους. 23/6/2014 9

10 Χρηματοδότηση  Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης προς τις τοπικές κυβερνήσεις ( Δήμους ).  Η χρηματοδότηση δίδεται στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Η κυβέρνηση ορίζει σε ετήσια βάση το μέσο κόστος ανά εκπαιδευτική μονάδα / μάθημα (unit) και τα κόστη για συγκεκριμένα πεδία / ειδικότητες υπολογίζονται βάσει αυτού του μέσου κόστους  Ο κάθε πάροχος εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει τη χρηματοδότηση που λαμβάνει όπως κρίνει ορθότερα 23/6/2014 10

11 Νορβηγία  Το σύστημα «2+2», όπου συνδυάζονται 2 έτη θεωρητικής με 2 έτη πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την ειδικότητα.  Η χρηματοδότηση για το θεωρητικό μέρος γίνεται από το κράτος, για δε το πρακτικό από τον εργοδότη  Το γεγονός ότι οι μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες υπό το καθεστώς πρακτικής άσκησης θεωρούνται εργαζόμενοι, απολαμβάνοντας όλες τις τυπικές παροχές.  Την απαραίτητη προϋπόθεση πιστοποίησης των εργοδοτών από το κράτος, ώστε να είναι σε θέση να προσλάβουν μαθητευόμενους. 23/6/2014 11

12 23/6/2014 12

13 23/6/2014 13


Κατέβασμα ppt "Βιολέτης Αναστάσιος Προϊστάμενος Τμ. Β΄ ΤΕΕ Δ / νσης Σπουδών Δ. Ε. Υ. ΠΑΙ. Θ. Π. Α Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε. Ε. 23/6/2014 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google