Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Page  1 Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την Ανώτερη Εκπαίδευση Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Page  1 Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την Ανώτερη Εκπαίδευση Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Page  1 Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την Ανώτερη Εκπαίδευση Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Δέσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευση

2 Page  2 Εκπαιδευτικό Σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης  Το εκπαιδευτικό σύστημα της ΑΕ της Κύπρου έχει διαμορφωθεί και συνεχώς διαμορφώνεται στη βάση: –των προνοιών της Διαδικασίας της Μπολόνια, που στόχο έχει τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης –των τάσεων που επικρατούν στην Ευρώπη στον τομέα της ΑΕ, όπως περιγράφονται στην ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό της ΑΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3 Page  3 Κυριότερες Τάσεις στην Ανώτερη Εκπαίδευση  Ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλους  Διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης  Κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης  Κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών  Αριστεία στην ανώτερη εκπαίδευση  Προώθηση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση έρευνα και καινοτομία)  Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων

4 Page  4 Πρόσβαση στην Ανώτερη Εκπαίδευση  Μεγάλη διεύρυνση της πρόσβασης με την ραγδαία ανάπτυξη της ΑΕ στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.  Σε διάστημα είκοσι χρόνων έχουν ιδρυθεί τρία δημόσια, πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια και μεγάλος αριθμός δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ).  Ίδρυση Ιατρικής Σχολής και Σχολής Καλών Τεχνών.  Προσφορά νέων και σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών.

5 Page  5 Αριθμοί φοιτητών

6 Page  6 Συναντήσεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας  Σε ότι αφορά την Κυπριακή Προεδρία, η ΔΑΑΕ έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διοργάνωση δυο μεγάλων Συναντήσεων.  Α. Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια {Bologna Follow Up Group (BFUG)}, που θα πραγματοποιηθεί στις 28–29 Αυγούστου 2012, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία.  Β. Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης της Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 – 23 Οκτωβρίου 2012, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία.

7 Page  7 Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια, 28-29 Αυγούστου 2012 H Διαδικασία της Μπολόνια υπογράφτηκε το 1999 από 29 ευρωπαίους υπουργούς αρμόδιους για την ΑΕ  Σκοπός: Δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.  Κυριότεροι στόχοι: – διαφάνεια στα εκπαιδευτικά συστήματα ΑΕ με την εισαγωγή των Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), – η κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών –διασφάλιση - πιστοποίηση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

8 Page  8 Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια, 28-29 Αυγούστου 2012  Ανάλυση και συζήτηση του Σχεδίου Δράσης (Work Plan) της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια για την περίοδο 2012 – 2015 για την υλοποίηση των αποφάσεων των Υπουργών των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια (Βουκουρέστι, 26-27 Απριλίου 2012)  Ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα της Υπουργικής Διάσκεψης του Βουκουρεστίου

9 Page  9 Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης 22 – 23 Οκτωβρίου 2012 Σκοπός της Συνάντησης:  Παρουσίαση και συζήτηση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στην Ανώτερη Εκπαίδευση στο πλαίσιο της προώθησης του θεματολογίου εκσυγχρονισμού της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Διαδικασίας της Μπολόνια.

10 Page  10 Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης 22 – 23 Οκτωβρίου 2012 Θεματικές Ενότητες:  «Διασφάλιση Ποιότητας και Διασυνοριακή Ανώτερη Εκπαίδευση»  «Αριστεία στη Διδασκαλία στο χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης»

11 Page  11 Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης 22 – 23 Οκτωβρίου 2012 «Διασφάλιση Ποιότητας και Διασυνοριακή Ανώτερη Εκπαίδευση»  Προσφορά διασυνοριακής εκπαίδευσης- παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Εμπειρίες κρατών μελών στη διασφάλιση ποιότητας στη διασυνοριακή εκπαίδευση (Αυστρία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο)

12 Page  12 Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης 22 – 23 Οκτωβρίου 2012  «Αριστεία στη Διδασκαλία στο χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης»  Έννοια του όρου «Αριστεία» στη διδασκαλία και τρόποι μέτρησης και αξιολόγησής του  Ευέλικτες και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας,  Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών  Μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ενθάρρυνση, προβολή και διατήρηση της «Αριστείας στη Διδασκαλία»  Καλές πρακτικές (Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία)

13 Page  13 Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης 22 – 23 Οκτωβρίου 2012  To πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της Συνάντησης, 23 Οκτωβρίου 2012, είναι κοινό με τη «Συνάντηση Γενικών Διευθυντών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» και θα επικεντρωθεί στο θέμα «Διεύρυνση ευκαιριών και δεξιοτήτων: Ανοίγοντας διόδους μεταξύ της Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Ανώτερης Εκπαίδευσης».

14 Page  14 Έκδοση βιβλιαρίου για την ΑΕ στην Κύπρο

15 Page  15 Έκδοση βιβλιαρίου για την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο Κυριότερες θεματικές ενότητες: 1.Σύντομη αναφορά στην Κύπρο 2.Η ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο 3.Η εξέλιξη της ΑΕ στην Κύπρο –Όραμα –Στόχοι και προκλήσεις –Εφαρμογή της Διαδικασίας της Μπολόνια

16 Page  16 Έκδοση βιβλιαρίου για την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο Κυριότερες θεματικές ενότητες: 4. Η δομή της ΑΕ –Πανεπιστήμια –Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5. Δια βίου μάθηση 6. Έρευνα και Καινοτομία –Πολιτική της ΕΕ –Εφαρμογή της στην Κύπρο 7. Διεθνοποίηση της ΑΕ

17 Page  17 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Page  1 Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την Ανώτερη Εκπαίδευση Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google