Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Ενημερωτική Ημερίδα Ωφελουμένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Ενημερωτική Ημερίδα Ωφελουμένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Ενημερωτική Ημερίδα Ωφελουμένων Περιγραφή Δράσης Συμβουλευτικής

2 Περιεχόμενα  Παρουσίαση Δράσεων Συμβουλευτικής Υποστήριξης  Συμβουλευτική υποστήριξη και πραγματοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων  Συμβουλευτική Υποστήριξη των επιχειρήσεων τοποθέτησης των ωφελουμένων και των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια λειτουργίας  Ενημέρωση για την Επιχειρηματικότητα

3 Παρουσίαση Δράσεων Συμβουλευτικής Υποστήριξης

4 Συμβουλευτική υποστήριξη και υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων  Σύντομη περιγραφή: Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την ενδυνάμωση 80 ωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης, με σκοπό την επίλυση προηγούμενων σημαντικών κοινωνικών, ψυχολογικών, νομικών και κοινωνικών προβλημάτων.  Φορείς Υλοποίησης: ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ και ΕΕΟ GROUP AE  Αριθμός ατόμων που ωφελούνται: 80  Τρόπος υλοποίησης: Μέσω πραγματοποίησης ατομικών και ομαδικών συνεδριών και υλοποίησης θεματικών εργαστηρίων

5 Συμβουλευτική υποστήριξη και υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων  Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεδρίες:  Ατομικές συνεδρίες με στόχο αρχικά την καταγραφή και στη συνέχεια την επίλυση προσωπικών αιτημάτων των ωφελουμένων  Συνεδρίες οικογενειακής συμβουλευτικής με στόχο την καταγραφή των αναγκών και των εκκρεμοτήτων της οικογένειας του κάθε ωφελούμενου  Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την απόκτηση ικανότητας αναζήτησης και κριτικού ελέγχου των επαγγελματικών πληροφοριών, ώστε να επιτευχθεί η ένταξη στην αγορά εργασίας  Ατομικές συνεδρίες με αντικείμενο τον σχεδιασμό Ατομικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των ωφελουμένων  Διασύνδεση ωφελουμένων και επιχειρήσεων  Νομική υποστήριξη

6 Συμβουλευτική υποστήριξη και υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων  Μεθοδολογία υλοποίησης – Θεματικά Εργαστήρια:  1 ο Θεματικό Εργαστήριο: «Άρση της περιθωριοποίησης, κοινωνικοποίηση, ενδυνάμωση και αλληλοβοήθεια» Αφορά στην δημιουργία θεσμών αλληλεγγύης για την κοινωνικοποίηση μελών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό  2 ο Θεματικό Εργαστήριο: «Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και συλλογικότητας / Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» Αφορά στην δημιουργία δεσμών συνεργασίας μεταξύ των ωφελουμένων κυρίως σε περιπτώσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  3 ο Θεματικό Εργαστήριο: «Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» Αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται, λόγω σύγκρουσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή

7 Συμβουλευτική Υποστήριξη των επιχειρήσεων τοποθέτησης των ωφελουμένων και των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια λειτουργίας  Σύντομη περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε εργοδότες που θα προσλάβουν μέρος των ωφελουμένων καθώς και στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στα πλαίσια του Προγράμματος.  Φορέας Υλοποίησης: ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ  Αριθμός ατόμων – επιχειρήσεων που ωφελούνται: 45 και μέχρι 35 επιχειρήσεις  Τρόπος υλοποίησης: Μέσω πραγματοποίησης ατομικών συνεδριών και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης

8 Συμβουλευτική Υποστήριξη των επιχειρήσεων τοποθέτησης των ωφελουμένων και των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια λειτουργίας  Μεθοδολογία υλοποίησης:  Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργοδότες με πληροφόρηση και καθοδήγηση για τα κίνητρα και πλεονεκτήματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας  Υπηρεσίες συμβουλευτικής νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων με τεχνική στήριξη στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους. Ενδεικτικά: 1. Υποστήριξη στις διαδικασίες έναρξης μιας νέας επιχείρησης 2. Υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης και ανεύρεσης προσωπικού μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα 3. Συμβολή στην ένταξη του νέου επιχειρηματία σε δίκτυα προώθησης των υπηρεσιών του 4. Υποστήριξη σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων κ.α.  Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας για τους 3 πρώτους μήνες απασχόλησής τους

9 Ενημέρωση για την Επιχειρηματικότητα

10 Στόχος Δράσεων Συμβουλευτικής  Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής υποστήριξης θα προσφέρονται:  Στους εργοδότες που θα προσλάβουν μέρος των ωφελουμένων του Προγράμματος  Στις επιχειρήσεις (ατομικές ή κοινωνικές) που θα ιδρυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος

11 Στόχος Δράσεων Συμβουλευτικής  Ειδικότερα οι Υπηρεσίες εξατομικευμένης Συμβουλευτικής προς τους εργοδότες θα περιλάβουν :  Πληροφορίες και καθοδήγηση για προγράμματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  Τεχνογνωσία και συμβουλευτική για την ομαλή ενσωμάτωση των νεοπροσληφθέντων στο εργασιακό περιβάλλον  Υποστήριξη για την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη συνολική στρατηγική Marketing της επιχείρησης

12 Στόχος Δράσεων Συμβουλευτικής  Η Συμβουλευτική προς τις νέες επιχειρήσεις θα αφορά :  Υποστήριξη στην πράξη κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους (διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας, για την ένταξη σε επαγγελματικά ή κοινωνικά δίκτυα, για την αξιοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης κ.λ.π.)  Υποστήριξη της ενίσχυσης της βιωσιμότητας της επιχείρησης  Παροχή ενημέρωσης για την αξιοποίηση υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων

13 Μεθοδολογία παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής  Συμμετοχή εξειδικευμένων Επαγγελματικών – Επιχειρηματικών Συμβούλων  Εξατομικευμένες υπηρεσίες  Σύσταση και λειτουργία Help Desk  Παρακολούθηση επί 3 μήνες από την έναρξη της εργασίας ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας  Έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών και υποστήριξη αντιμετώπισής τους

14 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» Ενημερωτική Ημερίδα Ωφελουμένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google