Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πρόγραμμα LIFE+ “Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πολύνα Γκιόκα Οικολογική Εταιρεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πρόγραμμα LIFE+ “Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πολύνα Γκιόκα Οικολογική Εταιρεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πρόγραμμα LIFE+ “Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πολύνα Γκιόκα Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

2  Όλα τα προϊόντα & οι υπηρεσίες επηρεάζουν το περιβάλλον στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους (παραγωγή, χρήση και απόρριψη)  Η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζεται από την παραγωγή και τη χρήση αυτών των προϊόντων & υπηρεσιών. Το μεγάλο στοίχημα: Τα προϊόντα & οι υπηρεσίες να έχουν  τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις,  τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον  και παράλληλα να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

3  Οι ετήσιες δαπάνες των ΟΤΑ των χωρών της ΕΕ για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών = 16% του ΕΑΠ της ΕΕ  Οι δημόσιες προμήθειες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης.  Η αύξηση της ζήτησης “πράσινων” προϊόντων και υπηρεσιών θα δημιουργήσει και θα ενδυναμώσει την αγορά.  Αυτό θα δώσει κίνητρα στις εταιρείες να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον.

4 Οι Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Δεν είναι μόνο η αγορά ανακυκλωμένου χαρτιού. Είναι η επιλογή των ΟΤΑ και των δημόσιων υπηρεσιών να απαιτήσουν από μια τεράστια αγορά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων και των υπηρεσιών, βάζοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις προμήθειές τους.

5 Οι Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες είναι κάτι περισσότερο: Είναι η πολιτική απόφαση των ΟΤΑ και των Δημόσιων υπηρεσιών να ζητούν από τους προμηθευτές τους εγγυήσεις ότι τα προϊόντα και υπηρεσίες που προμηθεύονται είναι οικονομικά αποδοτικά φιλικά προς το περιβάλλον δεν έχουν αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία, αντιθέτως βοηθούν στην ανάπτυξή της σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους

6 Στόχος: Η προώθηση των βιώσιμων δημόσιων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών σε Περιφέρειες, Δήμους και Κοινότητες στην Ελλάδα και την Πορτογαλία. Δικαιούχος του προγράμματος από την Πορτογαλία είναι το Laboratório Nacional de Energia e Geologia Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ “Capacity Building in Sustainable Public Procurement”

7 Οι εταίροι Από την Πορτογαλία Οι Δήμοι TORRES VEDRAS, LOURES Η διαδημοτική επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων LIPOR, που θα αποτελέσουν το σύνδεσμο μεταξύ της θεωρητικής προσέγγισης και της πρακτικής εφαρμογής. Το ANCP (Εθνική Υπηρεσία Δημόσιων Συμβάσεων) που παίζει σημαντικό ρόλο στις κρατικές προμήθειες, είναι ο φορέας θα εξασφαλίσει τη μελλοντική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

8 Οι εταίροι Από την Ελλάδα η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης η ΕΠΤΑ ΕΠΕ θα αναπτύξουν εργαλεία και μεθοδολογία για την πιλοτική εφαρμογή τους στους άλλους εταίρους Τον Δήμο Ελευσίνας Τον Δήμο Μελιβοίας

9 Οι δράσεις Δημιουργία Δικτύου στην Ελλάδα και την Πορτογαλία για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των υπεύθυνων προμηθειών Ενημέρωση των στελεχών των ΟΤΑ σχετικά με τα οφέλη από τις ΒΔΠ Διάδοση των καλών πρακτικών Εμπλοκή των προμηθευτών και συνεργασία προκειμένου να αναπτυχθούν κριτήρια βιωσιμότητας που θα προωθούν την καινοτομία.

10 Οι δράσεις SPP Toolbox Δημιουργία και ανάπτυξη μεθοδολογίας ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ελληνικών και πορτογαλικών ΟΤΑ που θα τους βοηθά στην ανάπτυξη της στρατηγικής τους για τις ΒΔΠ Πιλοτική εφαρμογή του SPP Toolbox σε ΟΤΑ. Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για τις ΒΔΠ θα απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία, τους υπεύθυνους προμηθειών αλλά και σε στελέχη άλλων τμημάτων.

11 Αναμενόμενα αποτελέσματα Από τη συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς και τους προμηθευτές τους:  Καταγραφή καλών πρακτικών  Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις στην αγορά από την ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων  Μέσω των δικτύων που θα δημιουργηθούν θα αποκτηθεί σημαντική εμπειρία και ικανότητες για την εφαρμογή των βιώσιμων προμηθειών

12 Αναμενόμενα αποτελέσματα Από την πιλοτική εφαρμογή των βιώσιμων προμηθειών  Θα παραχθεί Οδηγός σχετικά με την υλοποίηση των βιώσιμων προμηθειών σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο  Θα εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό πακέτο  Η εμπειρία και οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα πάρουν τη μορφή συστάσεων για τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για τις Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες.

13 Η δική σας συμβολή Θα θέλαμε να μας πείτε: Σε ποια προϊόντα ή/και υπηρεσίες θεωρείται ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν κριτήρια βιωσιμότητας Σε ποιούς τομείς μπορούν να γίνουν άμεσα επεμβάσεις Ποια κριτήρια θεωρείται σημαντικά (π.χ. περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, άλλα)

14 Η δική σας συμβολή Στη διάρκεια του προγράμματος θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε κάποια ερωτηματολόγια προκειμένου καταγράψουμε  Τους τομείς που σας ενδιαφέρουν  Τις πληροφορίες/ ενημέρωση που χρειάζεστε  Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεται Έτσι ώστε να σας υποστηρίξουμε στις επιλογές για Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες


Κατέβασμα ppt "“Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πρόγραμμα LIFE+ “Capacity Building in Sustainable Public Procurement” Πολύνα Γκιόκα Οικολογική Εταιρεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google