Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Τριμήνου 2004 Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Τριμήνου 2004 Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Τριμήνου 2004 Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο

2 2 1 ο Τρίμηνο 2004 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία μεγεθών - Κύκλος εργασιών +7,9% στα €120,4 εκ - Μικτό κέρδος +11,7% στα €20,3 εκ - EBITDA +10,1% στα €18,4 εκ - EBIT +15,2% στα €16,3 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +17,2% στα €15,7 εκ Διεύρυνση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 16,8% (έναντι 16,3%) - Περιθώριο EBITDA 15,3% (έναντι 15,0%) - Περιθώριο EBIT 13,5% (έναντι 12,7%) - Περιθώριο ΚΠΦ 13,0% (έναντι 12,0%)

3 Αποτελέσματα Ομίλου – 1 ο τρίμηνο ‘04 3 ποσά σε € εκΙαν-Μαρ 2004 Ιαν-Μαρ 2003 μεταβολή 04 / 03 Σύνολο Κύκλου Εργασιών120,4111,57,9% Μικτά Αποτελέσματα20,318,118,111,7% Λοιπά Έσοδα0,80,1 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης4,74,2 Χρημ/κά Αποτελέσματα-0,4-0,2 Έκτακτα Αποτελέσματα0,40,0 Αποσβέσεις2,73,1 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος2,12,5 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0-0,1 Φορολογικές Διαφορές0,0 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 15,713,417,2% EBITDA18,416,710,1% EBIT16,314,215,2%

4 Λογιστική Κατάσταση Ομίλου ποσά σε € εκ03/2004 12/2003 * 03/2003 Έξοδα Εγκατάστασης 1,4 1,5 2,0 Πάγιο Ενεργητικό 167,6 168,8 169,4 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 201,1 214,1214,1 139,4 Μεταβατικοί Λογαριασμοί 8,1 1,9 15,5 Σύνολο Ενεργητικού378,2 386,6 326,3 Ίδια Κεφάλαια 223,2 207,5 217,2 Προβλέψεις 2,3 2,4 1,3 Υποχρεώσεις 152,5 176,0 107,8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί 0,2 0,7 0,0 Σύνολο Παθητικού378,2 386,6 326,3 Καθαρός Δανεισμός 6,9 -15,4 20,1 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια 1,0 12,012,0 3,5 4 * στοιχεία οριστικού ισολογισμού

5 Βασικά Μεγέθη Ομίλου ποσά σε € εκ2000200120022003 Κύκλος Εργασιών296,7368,5445,5523,4523,4 EBITDA38,551,158,469,8 Κέρδη πρό Φόρων (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας) 28,040,844,756,8 Ίδια Κεφάλαια187,6201,3203,7207,5 Κέρδη ανά μετοχή€0,69 * €0,56€0,61€0,78 Μέρισμα ανά μετοχή€0,10 €0,30€0,32 Κεφαλαιοποίηση (28/5/2004)€322 εκ P / E (πρό φόρων)5,7 Μερισματική Απόδοση7,3%7,3% * προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου 5

6 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 6

7 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Τριμήνου 2004 Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google