Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2011 (9Μ 2011): • Κύκλος εργασιών: €105.438 χιλ. έναντι €128.915 χιλ. (μείωση κατά 18,2%). Τόσο η δραστηριότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2011 (9Μ 2011): • Κύκλος εργασιών: €105.438 χιλ. έναντι €128.915 χιλ. (μείωση κατά 18,2%). Τόσο η δραστηριότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2011 (9Μ 2011): • Κύκλος εργασιών: €105.438 χιλ. έναντι €128.915 χιλ. (μείωση κατά 18,2%). Τόσο η δραστηριότητα όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο από την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES Α.Ε., που συνεισφέρει πλέον του 80% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. • Μικτά κέρδη: €46.703 χιλ. έναντι €55.424 χιλ. (μείωση κατά 15,7%), εξέλιξη η οποία οφείλεται αφενός στην ως άνω μείωση του κύκλου εργασιών, στην επιβάρυνση της θυγατρικής SPRIDΕR STORES από την απορρόφηση των διαδοχικών αυξήσεων του Φ.Π.Α. που έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη χρήση στην επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων από την αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης (βαμβάκι) και την συνεχιζόμενη έντονη πολιτική εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών. • Μικτό περιθώριο: Ενισχύθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 44,3% έναντι 43,0%, γεγονός που αποδίδεται στην απεμπλοκή από την παραγωγική δραστηριότητα της μητρικής και τη σημαντική μείωση του κόστους εκμετάλλευσης. • EBITDA: ζημίες €5.256 χιλ. έναντι ζημιών €2.624 χιλ. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 9,4% περίπου και ανήλθαν σε €66.156 χιλ. έναντι €73.024 χιλ. • ΕΒΙΤ: ζημίες €15.546 χιλ. έναντι ζημιών €12.945 χιλ. • ΕΒΤ: ζημίες €17.469 χιλ. έναντι ζημιών €16.970 χιλ. • ΕΑΤΑΜ: ζημίες €8.389χιλ. έναντι ζημιών €12.207 χιλ. Σχόλια - Εκτιμήσεις: • Η παρατεταμένη και εντεινόμενη ύφεση με τις δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ειδικότερα στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης διαμόρφωσαν την εικόνα των αποτελεσμάτων του ομίλου και στο 9Μ 2011. • Η διοίκηση του ομίλου είχε από νωρίς προβεί σε σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης με κύριους άξονες τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης, τον εξορθολογισμό του δικτύου λιανικής και χονδρικής και την ενίσχυση της ρευστότητας. • Τον Φεβρουάριο του 2011, η Διοίκηση αποφάσισε και έχει ολοκληρωθεί η απεμπλοκή από την παραγωγική δραστηριότητα που αφορά στη μονάδα παραγωγής ενδυμάτων, κάλτσας και καλσόν στην Ξάνθη καθώς και στην πώληση της θυγατρικής στη Βουλγαρία. Η παραγωγική δραστηριότητα αν και είχε αμελητέα πλέον συμμετοχή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, επιβάρυνε σημαντικά τα αποτελέσματα, διευρύνοντας τις ζημίες του ομίλου. • Επιπλέον, από την πώληση της θυγατρικής στη Βουλγαρία EBPOKOMEPS LTD προέκυψε συνολικό όφελος ύψους €2.409χιλ. • Ο όμιλος έχει ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκότερους όρους και στο πλαίσιο αυτό έγινε αναδιαπραγμάτευση των όρων κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €2.250 χιλ. της μητρικής καθώς και κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €26.200 χιλ. της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES Α.Ε. με σαφώς ευνοϊκότερους όρους. • Επαναδιαπραγματεύονται συνολικά οι συμβάσεις ενοικίων του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου με στόχο την προσαρμογή της δαπάνης αυτής σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. • Όσον αφορά στη δραστηριότητα της μητρικής εντείνονται οι ενέργειες ενδυνάμωσης της προϊοντικής ταυτότητας της στρατηγικού τομέα της έσω ένδυσης (Venus Victoria) καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης και ταυτόχρονα ανάπτυξης των κατάλληλων καναλιών διανομής για την επέκταση της δραστηριότητας στην εγχώρια και διεθνή αγορά (shop – in – shop, δίκτυο λιανικής). Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου IR RELEASE Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.B.E.Ε. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ HADr.AT HATZK GA 30 Νοεμβρίου 2011 Στοιχεία Μετοχής #Αριθμός Μετοχών: 71.683.906 (ΚΟ) Τιμή Μετοχής (€): 0,062 (25/11/2011) Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 4,44 % Δ από 31/12/2010: -38,00% Υψηλό 52 εβδομάδων €: 0,13(10/02/2011) Χαμηλό 52 εβδομάδων €:0,025(13/10/2011) Μέση Ημερήσια Εμπορευσιμότητα 52 εβδομάδων (#): 20.973 Περιγραφή Εταιρίας Ο όμιλος, μέσω των θυγατρικών του δραστηριοποιείται στην χονδρική και λιανική πώληση εσωρούχων και ειδών ένδυσης, με γνωστά εμπορικά σήματα. Από τα τέλη του 2002 έχει επικεντρωθεί στις βασικές του δραστηριότητες – παραγωγή, διανομή και λιανική πώληση μέσω των εταιρειών ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ και SPRIDER. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με τρέχον αριθμό μετοχών 71.683.906 και τιμή μετοχής € 0,062 (25/11/2011), BV=Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων-Δικαιώματα μειοψηφίας. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εννεαμήνου 2011 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. *aea relate: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 33, 106 74 Αθήνα, τηλ.:210 7418900, fax: 210 7418930, e-mail: aea@aea.gr ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑBEΕ: Σύρου 1, 153 49, Ανθούσα Αττικής, τηλ.: 210 6609800, fax: 210 6609860, www.hatzi.gr Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.hatzi.gr


Κατέβασμα ppt "Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2011 (9Μ 2011): • Κύκλος εργασιών: €105.438 χιλ. έναντι €128.915 χιλ. (μείωση κατά 18,2%). Τόσο η δραστηριότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google