Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα 9Μ 2013 Τιμή (€) 28/08/20130,368 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα 9Μ 2013 Τιμή (€) 28/08/20130,368 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα 9Μ 2013 Τιμή (€) 28/08/20130,368 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820 Κεφαλαιοποίηση (εκατ. €)8,08,0 % Δ από 31/12/2012-27,8% Υψηλό 52 εβδομάδων 15/3/2013 (€) 0,613 Χαμηλό 52 εβδομάδων 27/08/2013(€) 0,27 Μέση ημερήσια Εμπορ/τητα 52 εβδομ. (#) 1.479 REUTERSEMDr.AT BLOOMBERGEUROM: GA ATHEXEYΡOM EUROMEDICA Α.Ε., Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης, Αμερικής 12, 106 71, Κολωνάκι, Αθήνα, Ελλάδα Tηλ.: 210-3686600, Fax.: 210-3686622, www.euromedica.gr Ο Όμιλος EUROMEDICA αποτελεί τον ευρύτερα ανεπτυγμένο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης στη Ελλάδα, λειτουργώντας 47 μεγάλα πολυδύναμα Διαγνωστικά Κέντρα με τμήματα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, 13 κλινικές, 5 κέντρα αποκατάστασης, 4 εξειδικευμένα κέντρα και 3 οφθαλμολογικά, συνολικής δυναμικότητας περισσότερων των 1.650 κλινών. Βασικά Στοιχεία Ομίλου Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας υγείας Ευρεία γεωγραφική διασπορά των μονάδων στην Ελλάδα Υπερσύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις Κάλυψη 10 νομών της Ελλάδας Περισσότερες από 1.650 κλίνες Περισσότεροι από 10.000 συνεργαζόμενοι γιατροί Επιχειρηματικό περιβάλλον Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει επηρεάσει σημαντικότατα το σύνολο των οικονομικών μονάδων της χώρας τόσο σε επίπεδο νοικοκυριών, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και του κράτους. Η σημαντική έλλειψη ρευστότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο της οικονομίας, η μείωση της ζήτησης για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και η επιβολή υψηλών ποσοστών συμμετοχής των ασθενών για την περίθαλψη τους στην δευτεροβάθμια φροντίδα, καθώς και η αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική του ΕΟΠΥΥ, έχουν επηρεάσει και τα αποτελέσματα του Ομίλου EUROMEDICA. Company Description Δεκέμβριος 2013 IR Release 9M 2013 IR Release 9M 2013 Ευρώπη Ελλάδα Υγεία - Ιατρικές Υπηρεσίες Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2013 Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο εννεάμηνο του 2013 σε 131,4 εκ. ευρώ έναντι 176 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένα κατά 25,4%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση του αριθμού των ασθενών από το εξωτερικό σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα νοσήλεια σε συνέχεια της αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής του ΕΟΠΥΥ, μετατόπισε ζήτηση από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα υγείας περιορίζοντας περαιτέρω τις πωλήσεις του Ομίλου. Αντίστοιχη ήταν η πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου, με τα μικτά κέρδη να ανέρχονται στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε 31 εκ. ευρώ έναντι 46 εκ. ευρώ πέρυσι, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 23,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 26,2% το εννεάμηνο του 2012, μειωμένο κατά 2,6 μονάδες βάσης. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 σε 24,1 εκ. ευρώ έναντι 30,8 εκ. ευρώ πέρυσι, ενώ σημειώνεται ότι ο περαιτέρω εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας οδήγησε σε μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 10,9%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2013 σε ζημιές 4,7 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,07 εκ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 12,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 8,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η στενότητα που υπάρχει σε επίπεδο ρευστότητας είναι ένα από τα βασικότερα ζητούμενα για τον Όμιλο EUROMEDICA, με την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων του Ομίλου να αποτελεί βασικό μέλημα της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό σε εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού, ενώ συνεχίζει να εκκρεμή και το μεγαλύτερο μέρος της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ταμείων προ ΕΟΠΥΥ. Στρατηγική - προοπτικές Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασμού βρίσκεται η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της βορείου Αφρικής, με σχετικές ενέργειες και επενδυτικές επαφές να γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της EUROMEDICA αποτελεί ο ιατρικός τουρισμός, αξιοποιώντας τις μονάδες που διαθέτει ο Όμιλος στη Ρόδο, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη. Τέλος θετικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι στο τελευταίο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, νοσηλεύεται ένας αυξανόμενος αριθμός Λίβυων ασθενών, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η πληρότητα των κλινικών και των κέντρων αποκατάστασης του Ομίλου.

2 Δεκέμβριος 2013 Σελίδα 2 EUROMEDICA - IR Release Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο EUROMEDICA περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η EUROMEDICA στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.euromedica.gr Πωλήσεις ανά τρίμηνο (000. €) Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 9Μ 2013 Στοιχεία ενοποιημένης κατάστασης συνολικών εσόδων Ανάλυση Πωλήσεων ανά τομέα (000.€) IR Consultants: ΑΙΑ Relate – τηλ. 210-7418900, aea@aea.gr


Κατέβασμα ppt "Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα 9Μ 2013 Τιμή (€) 28/08/20130,368 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google