Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IR RELEASE Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IR RELEASE Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IR RELEASE Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.newsphone.gr Newsphone Hellas, Λεωφ. Θησέως 280, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210-9472222, fax: 210-9472223, e-mail: info@newsphone.gr Διευθύνων Σύμβουλος: Στρατής Απέργης sapergis@newsphone.gr I.R. Consultants: AΙA RELATE τηλ.: +30210 7418900, Γιάννης Παύλου pavlou@aea.gr 30 Μαΐου 2008 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 25,4% και ανήλθε σε € 15,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι € 12,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στην αύξηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες στοιχείο που αποτιμάται θετικά και για την μελλοντική ανάπτυξη αυτού. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2008 στα € 5,7 εκατ. έναντι € 4,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 43,1% ενώ το περιθώριο μικτής κερδοφορίας διαμορφώθηκε σε 37,3% παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του περιθωρίου του πρώτου τριμήνου του 2007 κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η ενίσχυση αυτή της κερδοφορίας αποδίδεται τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και στην απόδοση των επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν όλα τα προηγούμενα έτη και πλέον όντας σε προχωρημένο στάδιο λειτουργίας τους αποδίδουν και καλύτερα περιθώρια κέρδους. Επιπροσθέτως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι € 2,0 εκατ. την αντίστοιχη περσυνή περίοδο, αυξημένα κατά 12,3%. Ανάλογα κινήθηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε € 1,5 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007, ενώ τέλος τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε € 1.063 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι € 890 χιλ. αυξημένα κατά 19,5%. Τα ανωτέρω αποτελέσματα κινούνται εντός του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ομίλου, ενώ παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στην τρέχουσα χρήση την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων και της κερδοφορίας του Ομίλου με την υλοποίηση και ευόδωση όλων των επιχειρηματικών της στόχων σε εμπορικό και λειτουργικό επίπεδο. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις NEWS GA NPHr.AT Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Q1 2008 Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) Στοιχεία Μετοχής Αριθμός Μετοχών: 27.848.000 (ΚΟ) Τιμή Μετοχής (€): 1,05 (27/05/08) Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 29,2 % Δ από 29/12/2006: -49,8% 52 wk high €: 1,90 (20/06/2007) 52 wk low €: 0,78 (23/01/2008) Μέση ημερήσια εμπορευσιμότητα 52 εβδομάδων (#): 92.188 Company Description Η Newsphone Hellas Α.Ε. είναι Market Leader στον χώρο της συλλογής, επεξεργασίας και παροχής περιεχομένου πληροφόρησης και εφαρμογών (Content, Info and Application Service Provider) στην Ελλάδα. Αξιοποιεί εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Internet με τη χρήση συγκλινουσών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας εξειδικευμένες, πρωτοποριακές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις. Δραστηριοποιείται επίσης δυναμικά και στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Government), υλοποιώντας μερικά από τα σημαντικότερα έργα του τομέα στη χώρα (ΑΡΙΑΔΝΗ - Κεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των ΚΕΠ, 1110 - Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατικού κοινού ΟΣΕ, κ.α.). Ο όμιλος Newsphone Hellas A.E. δραστηριοποιείται και στη παροχή υπηρεσιών Θεματικών Πυλών κυρίως μέσω των κωδικών 11880 11821 και 1442. NEWSPHONE vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Δελτίο Τύπου Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με τιμή μετοχής € 1,05 (27/05/2008 ) και αριθμό μετοχών τέλους χρήσης (27.848.000) B.V.= Total Equity - Minorities


Κατέβασμα ppt "IR RELEASE Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google