Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου 4 ο τρίμηνο & λογιστική κατάσταση 31/12/2003.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου 4 ο τρίμηνο & λογιστική κατάσταση 31/12/2003."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου 4 ο τρίμηνο & λογιστική κατάσταση 31/12/2003

2 2 4 ο Τρίμηνο 2003 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου  Διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης - Κύκλος εργασιών +18,2% στα €150,8 εκ - Μικτό κέρδος +14,1% στα €24,6 εκ - EBITDA +24,5% στα €20,4 εκ - EBIT +37,5% στα €19,6 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +41,1% στα €17,8 εκ  Διεύρυνση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 16,3% (έναντι 16,9%) - Περιθώριο EBITDA 13,5% (έναντι 12,8%) - Περιθώριο EBIT 13,0% (έναντι 11,2%) - Περιθώριο ΚΠΦ 11,8% (έναντι 9,9%)

3 3 12μηνο 2003 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου  Σημαντική αύξηση μεγεθών έναντι του 2002 - Κύκλος εργασιών +17,3% στα €522,8 εκ - Μικτό κέρδος +19,3% στα €79,8 εκ - EBITDA +21,9% στα €70,7 εκ - EBIT +28,7% στα €61,8 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +28,5% στα €57,4εκ  Άνοδος περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 15,3% (έναντι 15,0%) - Περιθώριο EBITDA 13,5% (έναντι 13,0%) - Περιθώριο EBIT 11,8% (έναντι 10,8%) - Περιθώριο ΚΠΦ 11,0% (έναντι 10,0%)

4 Αποτελέσματα Ομίλου – 4 ο τρίμηνο ‘03 4 ποσά σε € εκΟκτ-Δεκ 2003 Οκτ-Δεκ 2002 μεταβολή 03 / 02 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 150,78 127,52 18,2% Μικτά Αποτελέσματα 24,62 21,5821,58 14,1% Λοιπά Έσοδα 0,22 0,47 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης 5,28 7,837,83 Χρημ/κά Αποτελέσματα -0,57 -0,23 Έκτακτα Αποτελέσματα 0,00 -1,08 Αποσβέσεις 1,36 2,60 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος 0,82 2,152,15 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,04 -0,13 Φορολογικές Διαφορές0,63 0,00 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 17,7812,5941,1% EBITDA 20,3716,3724,5% EBIT 19,5614,2237,5%

5 Αποτελέσματα Ομίλου – 2003 5 ποσά σε € εκ Ιαν-Δεκ 2003 Ιαν-Δεκ 2002 μεταβολή 03 / 02 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 522,78445,5317,3% Μικτά Αποτελέσματα 79,8366,9266,9219,3% Λοιπά Έσοδα 0,651,16 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης 18,6320,03 Χρημ/κά Αποτελέσματα -1,55-0,74 Έκτακτα Αποτελέσματα 0,16-0,68 Αποσβέσεις 11,0512,00 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος 8,889,969,96 Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,07-0,13 Φορολογικές Διαφορές0,970,05 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 57,3944,6728,5% EBITDA70,7258,0121,9% EBIT 61,8548,0628,7%

6 Λογιστική Κατάσταση Ομίλου ποσά σε € εκ12/200309/200312/2002 Έξοδα Εγκατάστασης1,551,721,86 Πάγιο Ενεργητικό168,75171,95167,70 Κυκλοφορούν Ενεργητικό197,30150,88101,06 Μεταβατικοί Λογαριασμοί25,7129,8043,47 Σύνολο Ενεργητικού393,31354,35314,09 Ίδια Κεφάλαια254,92242,41242,97 Προβλέψεις2,451,711,29 Υποχρεώσεις135,23110,0769,65 Μεταβατικοί Λογαριασμοί0,710,160,18 Σύνολο Παθητικού393,31354,35314,09 Καθαρός Δανεισμός-15,4015,863,42 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια11,9710,317,59 6

7 Βασικά Μεγέθη Ομίλου / Προβλέψεις ποσά σε € εκ2000200120022003 Κύκλος Εργασιών296,7368,5445,5522,8 EBITDA38,551,158,070,7 Κέρδη πρό Φόρων (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας) 28,040,844,757,4 Ίδια Κεφάλαια187,6201,3242,4254,9 Κέρδη ανά μετοχή€0,69 * €0,56€0,61€0,78 Κεφαλαιοποίηση (26/2/2004)€348,4 εκ P / E (πρό φόρων)6,1 * προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου 7

8 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 8

9 Εξέλιξη Ετήσιων Μεγεθών 9

10 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου 4 ο τρίμηνο & λογιστική κατάσταση 31/12/2003."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google