Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Β’ τρίμηνο & Α’ εξάμηνο 2003.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Β’ τρίμηνο & Α’ εξάμηνο 2003."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Β’ τρίμηνο & Α’ εξάμηνο 2003

2 2 Β’ Τρίμηνο 2003 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης - Συνολικός κύκλος εργασιών €133,7 εκ (+15,9% έναντι του β’ τριμήνου 2002) - Μικτό κέρδος +16,1% στα €20,4 εκ - EBITDA +13,4% στα €17,9 εκ - Κέρδη π.φόρων & μετά δικ.μειοψ +15,4% στα €14,4εκ Σταθεροποίηση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 15,2% (έναντι 15,2% στο β’ τρίμηνο 2002) - Περιθώριο EBITDA 13,4% (έναντι 13,7%) - Περιθώριο ΚΠΦ 10,7% (έναντι 10,8%) Περιορισμός εξόδων διοίκησης & διάθεσης (4,0% του κύκλου εργασιών, έναντι 5,1% στο β’ τρίμηνο 2002 )

3 3 Α’ Εξάμηνο 2003 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Σημαντική βελτίωση μεγεθών έναντι του 2002 - Συνολικός κύκλος εργασιών €245,2 εκ (+17,7% έναντι του α’ εξαμήνου 2002) - Μικτό κέρδος +20,2% στα €38,5 εκ - EBITDA +23,2% στα €34,6 εκ - Κέρδη π.φόρων & μετά δικ.μειοψ +25,4% στα €27,8εκ Διεύρυνση περιθωρίων κέρδους Ομίλου - Μικτό περιθώριο 15,7% (έναντι 15,4% στο α’ εξάμηνο 2002) - Περιθώριο EBITDA 14,1% (έναντι 13,5%) - Περιθώριο ΚΠΦ 11,3% (έναντι 10,6%) Περιορισμός εξόδων διοίκησης & διάθεσης (3,9% του κύκλου εργασιών, έναντι 5,2% στο α’ εξάμηνο 2002)

4 Αποτελέσματα Ομίλου – Β’ τρίμηνο 4 ποσά σε € εκΑπρ-Ιούν 2002 Απρ-Ιούν 2003 Μεταβολή 03 / 02 Σύνολο Κύκλου Εργασιών115,41133,7115,9% Μικτά Αποτελέσματα17,5620,3716,1% Λοιπά Έσοδα0,380,20-48,9% Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης5,935,34-9,9% Χρημ/κά Αποτελέσματα-0,27-0,3322,4% Έκτακτα Αποτελέσματα0,730,00-99,9% Αποσβέσεις3,803,25-14,4% -ενσωμ. στο λειτ. κόστος3,802,71-28,7% Δικαιώματα Μειοψηφίας-0,03-0,0474,8% Φορολογικές Διαφορές0,050,0329,1% Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώμ. Μειοψηφίας 12,4514,3715,4% EBITDA15,8117,9413,4%

5 Αποτελέσματα Ομίλου – Α’ εξάμηνο 5 ποσά σε € εκΙαν-Ιούν 2002 Ιαν-Ιούν 2003 Μεταβολή 03 / 02 Σύνολο Κύκλου Εργασιών208,30245,2517,7% Μικτά Αποτελέσματα32,0438,5120,2% Λοιπά Έσοδα0,480,30-36,2% Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης10,769,53-11,5% Χρημ/κά Αποτελέσματα-0,38-0,5852,5% Έκτακτα Αποτελέσματα0,760,03-95,0% Αποσβέσεις6,306,371,1% -ενσωμ. στο λειτ. κόστος6,305,28-16,1% Δικαιώματα Μειοψηφίας-0,05-0,15200,9% Φορολογικές Διαφορές0,050,03-29,1% Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 22,1427,7625,4% EBITDA28,0634,5723,2%

6 Λογιστική Κατάσταση Ομίλου ποσά σε € εκ06/200203/200306/2003 Έξοδα Εγκατάστασης1,701,991,79 Πάγιο Ενεργητικό148,35169,37171,89 Κυκλοφορούν Ενεργητικό163,63139,37161,95 Μεταβατικοί Λογαριασμοί2,2815,5625,68 Σύνολο Ενεργητικού315,96326,29361,31 Ίδια Κεφάλαια228,78217,20231,23 Προβλέψεις0,551,291,67 Υποχρεώσεις86,55107,76128,24 Μεταβατικοί Λογαριασμοί0,080,040,17 Σύνολο Παθητικού315,96326,29361,31 Καθαρός Δανεισμός-0,7620,0615,81 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια4,833,526,99 6

7 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 7

8 Εξέλιξη Μεγεθών Εξαμήνου 8

9 Προβλέψεις Αποτελεσμάτων 2003 ποσά σε € εκ2000200120022003Π Σύνολο Κύκλου Εργασιών297369446510 Κέρδη προ Φόρων 284141454555 Κέρδη ανά Μετοχή €0,69 α €0,56€0,61€0,75 P / E 2003Π (πρό φόρων) 8,1 β Οι παραπάνω προβλέψεις των βασικών μεγεθών του 2003 έχουν ανακοινωθεί από την Διοίκηση στο τέλος Ιουνίου 2003, αναθεωρούμενες θετικά έναντι των προηγούμενων προβλέψεων Σημειώσεις α. Προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου β. Με βάση την χρηματιστηριακή τιμή της 26/08/2003 9

10 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6977-354249, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Β’ τρίμηνο & Α’ εξάμηνο 2003."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google