Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012 (6Μ 2012): • Το 2012 συνεχίστηκε ακόμα εντονότερη η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ τα συνεχώς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012 (6Μ 2012): • Το 2012 συνεχίστηκε ακόμα εντονότερη η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ τα συνεχώς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012 (6Μ 2012): • Το 2012 συνεχίστηκε ακόμα εντονότερη η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ τα συνεχώς νέα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιονομικής προσαρμογής είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αύξηση της ανεργίας και τον περιορισμό της ρευστότητας στην αγορά στοιχεία τα οποία έπληξαν σημαντικά και την αγορά ενδύματος και υποδήματος. Στην περαιτέρω δυσμενή επίπτωση στο οικονομικό περιβάλλον συνέβαλλε και η μακρά περίοδος των δυο εκλογικών αναμετρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ παρουσίασαν κάμψη τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. • Στις 13 Φεβρουαρίου 2012 η έδρα της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα κεντρικά της γραφεία και οι αποθήκες. Το ύψος των ως άνω ζημιών ανήλθαν σε €12.944χιλ. ενώ το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζεται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια διαμορφώνεται σε € 10.369 χιλ. • Κύκλος εργασιών: €46.489 χιλ. έναντι €72.925 χιλ. το 6M του 2011 καταγράφοντας μείωση κατά 36,3%. Σημειωτέο ότι τόσο η δραστηριότητα καθώς και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ εξαρτούνται κατά κύριο λόγο από την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES Α.Ε. • Μικτά κέρδη: €21.261 χιλ. έναντι €33.003 χιλ. στο 6M του 2011, καταγράφοντας μείωση κατά 35,6%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 45,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 45,3% το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρά το γεγονός ότι ο υπο-Όμιλος συνέχισε τις προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. • EBITDA: Διαμορφώθηκαν σε ζημίες €15.320 χιλ. έναντι ζημιών €2.450 χιλ. στο 6M του 2011. Το EBITDA του 6M 2012 έχει επιβαρυνθεί κατά € 8.198 χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες της ίδιας περιόδου υποχώρησαν κατά 22.5% περίπου και ανήλθαν σε €32.938 χιλ. έναντι €42.528 χιλ. στο 6M του 2011. • ΕΒΙΤ: Διαμορφώθηκε σε ζημίες €20.351 χιλ. έναντι ζημιών €9.308 χιλ. • ΕΒΤ: Διαμορφώθηκε σε ζημίες €28.612 χιλ. έναντι ζημιών €9.259 χιλ. Το ΕΒΤ έχει επιβαρυνθεί κατά € 4.746 χιλ. από ζημίες από την καταστροφή των παγίων λόγω της πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων • ΕΑΤΑΜ: διαμορφώθηκαν σε ζημίες €17.109 χιλ. έναντι ζημιών €3.554 χιλ. Σχόλια - Εκτιμήσεις: • Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις του ευμετάβλητου επιχειρησιακού περιβάλλοντος έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, συνεχίζει τις προσπάθειες για τον περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους, τις ενέργειες για τον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων και την αξιοποίηση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα χρονική στιγμή, είναι η κατά το δυνατόν συντομότερα είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των ενεργειών για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου IR RELEASE Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 6Μ 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.B.E.Ε. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ HADr.AT HATZK GA 31 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρώτου Εξαμήνου 2012 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.hatzi.gr Στοιχεία Μετοχής #Αριθμός Μετοχών: 71.683.906 (ΚΟ) Τιμή Μετοχής (€): 0,052 (29/08/2012) Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 3,73 % Δ από 30/12/2011: +10,64% Υψηλό 52 εβδομάδων €: 0,089(16/11/2011) Χαμηλό 52 εβδομάδων €:0,025(13/10/2011) Μέση Ημερήσια Εμπορευσιμότητα 52 εβδομάδων (#): 10.483 Περιγραφή Εταιρίας Ο όμιλος, μέσω των θυγατρικών του δραστηριοποιείται στην χονδρική και λιανική πώληση εσωρούχων και ειδών ένδυσης, με γνωστά εμπορικά σήματα. Από τα τέλη του 2002 έχει επικεντρωθεί στις βασικές του δραστηριότητες – παραγωγή, διανομή και λιανική πώληση μέσω των εταιρειών ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ και SPRIDER. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με αριθμό μετοχών 71.683.906 και τιμή μετοχής € 0,052 (29/08/2012) BV=Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων-Δικαιώματα μειοψηφίας. *aea relate: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 3, 117 42 Αθήνα, τηλ.:210 7418900, fax: 210 7418930, e-mail: aea@aea.gr ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑBEΕ: Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Τ.Κ. 152 38, Χαλάνδρι Αττικής, τηλ.: 210 6609800, fax: 210 6609860, www.hatzi.gr


Κατέβασμα ppt "Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012 (6Μ 2012): • Το 2012 συνεχίστηκε ακόμα εντονότερη η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ τα συνεχώς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google