Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Ισχυρή, συνεχώς αναπτυσσόμενη παρουσία στα Βαλκάνια Ταχύτατα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στον κλάδο χαλυβδοσωλήνων Πάγια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Ισχυρή, συνεχώς αναπτυσσόμενη παρουσία στα Βαλκάνια Ταχύτατα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στον κλάδο χαλυβδοσωλήνων Πάγια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Ισχυρή, συνεχώς αναπτυσσόμενη παρουσία στα Βαλκάνια Ταχύτατα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στον κλάδο χαλυβδοσωλήνων Πάγια Υψηλής Ποιότητας – Χαμηλού Κόστους Δυναμικό Management Ελκυστική γκάμα προϊόντων Ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη κερδοφορίας χαλυβδοσωλήνων Επιτάχυνση στους ρυθμούς κερδοφορίας των δραστηριοτήτων στη Βαλκανική Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 Ευρώπη Ελλάδα Πρώτες Ύλες - Χάλυβας ΣΙΔΕΝΟΡ vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Μετοχική Σύνθεση Βασικά στοιχεία & αριθμοδείκτες Αποτελέσματα 9Μ 2007 Company Description IR RELEASE 9Μ 2007 Τιμή (€) 05/11/200712,80 Αριθμός Μετοχών (000.)96.007 Κεφαλαιοποίηση (εκατ €)1.228,9 % Δ από 29/12/0644,1% Υψηλό 52 εβδομάδων 07/5/2007 (€)17,72 Χαμηλό 52 εβδομάδων 21/11/2006 (€)6,46 Μέση ημερήσια Εμπορ/τητα 52 εβδομάδων (#)366.187 REUTERSSID.AT BLOOMBERGSIDE GA 8 Νοεμβρίου 2007 ΒΙΟΧΑΛΚΟ 56,8% Ελεύθερη Διασπορά 43,2% BV=Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων – Δικαιώματα Μειοψηφίας ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., Εθνικής Αντιστάσεως 57Β,152 31, Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα Tηλ.: 210-6787111, Fax.: 210-6787740, www.sidenor.gr I.R.O. : Σοφία Ζαΐρη, szairi@sidenor.vionet.gr Ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, μεταποίηση και πώληση προϊόντων χάλυβα και συγκεκριμένα: στον τομέα χαλυβουργίας, τον τομέα σωληνουργίας, τον τομέα καθετοποιημένης παραγωγής και στον τομέα πωλήσεων & διανομής των προϊόντων. H ΣΙΔΕΝΟΡ αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χάλυβα του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Activity Highlights Στα € 1.078 εκ. ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΕΝΟΡ στο εννεάμηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 19% έναντι του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2006. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα € 185 εκ., αυξημένα κατά 16%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 128 εκ., αυξημένα κατά 25%, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τέλος, ενισχυμένα κατά 37% εμφανίζονται τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και διαμορφώθηκαν σε € 87 εκ. έναντι € 64 εκ., ήτοι € 0,91 ανά μετοχή (έναντι 0,667 του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2006). Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας στο εννεάμηνο του 2007 προκύπτει ως αποτέλεσμα: της υψηλής ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα, κυρίως στο πρώτο εξάμηνο του έτους, της περαιτέρω ενδυνάμωσης των πωλήσεων της ΣΙΔΕΝΟΡ στη βαλκανική αγορά, κυρίως στα επώνυμα προϊόντα χαλύβων οπλισμού SD, της συνεχιζόμενης βελτίωσης της παραγωγικότητας των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, ως συνέπεια των επενδύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, της περαιτέρω ενδυνάμωσης των πωλήσεων των πλατέων προϊόντων και των ειδικών χαλύβων της STOMANA INDUSTRY στις ευρωπαϊκές αγορές και τέλος της αυξημένης κερδοφορίας της θυγατρικής ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, λόγω των υψηλότερων τιμών των υπό εκτέλεση έργων και της αυξημένης ζήτησης στις διεθνείς αγορές ενέργειας για αυστηρών προδιαγραφών και υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνες, καθώς και στη συνεχή προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων της εταιρίας. Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο 2007, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών στην εγχώρια και διεθνή αγορά χάλυβα, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο ρυθμό ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Τέλος, η επικείμενη ολοκλήρωση της επένδυσης του νέου ελάστρου της θυγατρικής STOMANA INDUSTRY στη Βουλγαρία αναμένεται να επιδράσει θετικά στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ από τις αρχές του 2008.

2 Νοέμβριος 2007 Σελίδα 2 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. - IR Release Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΣΙΔΕΝΟΡ στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Ανάλυση Πωλήσεων ανά Προϊόν (000.€) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.sidenor.gr 9Μ 2007 Πωλήσεις ανά τρίμηνο (εκατ. €) Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού


Κατέβασμα ppt "Ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Ισχυρή, συνεχώς αναπτυσσόμενη παρουσία στα Βαλκάνια Ταχύτατα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στον κλάδο χαλυβδοσωλήνων Πάγια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google