Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα Q1 2013 Τιμή (€) 28/03/20130,41 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα Q1 2013 Τιμή (€) 28/03/20130,41 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα Q1 2013 Τιμή (€) 28/03/20130,41 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820 Κεφαλαιοποίηση (εκατ. €)8,98,9 % Δ από 31/12/2012-19,6% Υψηλό 52 εβδομάδων 28/8/2012 (€) 0,64 Χαμηλό 52 εβδομάδων 2/11/2012(€) 0,321 Μέση ημερήσια Εμπορ/τητα 52 εβδομ. (#) 1.610 REUTERSEMDr.AT BLOOMBERGEUROM: GA ATHEXEYΡOM EUROMEDICA Α.Ε., Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης, Αμερικής 12, 106 71, Κολωνάκι, Αθήνα, Ελλάδα Tηλ.: 210-3686600, Fax.: 210-3686622, www.euromedica.gr Ο Όμιλος EUROMEDICA αποτελεί τον ευρύτερα ανεπτυγμένο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης στη Ελλάδα, λειτουργώντας 47 μεγάλα πολυδύναμα Διαγνωστικά Κέντρα με τμήματα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, 13 κλινικές, 5 κέντρα αποκατάστασης, 4 εξειδικευμένα κέντρα και 3 οφθαλμολογικά, συνολικής δυναμικότητας περισσότερων των 1.650 κλινών. Βασικά Στοιχεία Ομίλου •Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας υγείας •Ευρεία γεωγραφική διασπορά των μονάδων στην Ελλάδα •Υπερσύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις •Κάλυψη 10 νομών της Ελλάδας •Περισσότερες από 1.650 κλίνες •Περισσότεροι από 10.000 συνεργαζόμενοι γιατροί Επιχειρηματικό περιβάλλον • Οι δυσμενείς συνθήκες οι οποίες χαρακτήρισαν την ελληνική οικονομία σε όλη την διάρκεια του 2012 συνέχισαν να επικρατούν και κατά τους πρώτους μήνες της τρέχουσας χρήσης. Σε αυτό το περιβάλλον ο κλάδος υγείας έχει πληγεί σημαντικά με τα κυριότερα προβλήματα της εγχώριας αγοράς να συνεχίζουν να είναι η σημαντική έλλειψη ρευστότητας και η κάμψη της ζήτησης για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα μετά την επιβολή υψηλών ποσοστών συμμετοχής των ασθενών για την περίθαλψη τους στην δευτεροβάθμια φροντίδα. Company Description Μάιος 2013 IR Release Q1 2013 IR Release Q1 2013 Ευρώπη Ελλάδα Υγεία - Ιατρικές Υπηρεσίες Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Q1 2013 • Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 43,6 εκ. ευρώ έναντι 66,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 34,4% κυρίως λόγω του περιορισμού των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της μείωσης του κύκλου εργασιών των κλινικών και των κέντρων αποκατάστασης, ως αποτέλεσμα των μειώσεων των τιμών των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) και της επιβολής υψηλών ποσοστών συμμετοχής των ασθενών στα νοσήλια, όπως προαναφέραμε. • Αντίστοιχη πορεία είχε και η κερδοφορία του Ομίλου με τα ενοποιημένα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 9,8 εκ. ευρώ έναντι 21,1 εκ. ευρώ μειωμένο κατά 53,7% ενώ πτώση κατά 9,3 μονάδες βάσης παρουσίασε και το μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 22,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 31,7% πέρυσι. Η κάμψη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των πωλήσεων ενώ θετικά επέδρασαν οι ενέργειες που γίνονται όλο το τελευταίο διάστημα για τον περιορισμό του κόστους. • Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 7,9 εκ. ευρώ έναντι 16,8 εκ. ευρώ το 2012, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 27,5%. • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ζημιές 1,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 4,8 εκ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 3,4 εκ. ευρώ έναντι κερδών 2,7 εκ. ευρώ το 2012. • Η έλλειψη ρευστότητας εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που όπως συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζει και τον Όμιλο Euromedica, καθώς η αποπληρωμή των υποχρεώσεων των δημόσιων ασφαλιστικών φορέων γίνεται ακανόνιστα και με πολύ αργούς ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εισπραχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στρατηγική - προοπτικές • Η διοίκηση του Ομίλου, σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού προσανατολίζεται στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στις εκτός Ελλάδος αγορές. Για το σκοπό αυτό γίνονται με εντατικούς ρυθμούς επαφές για την επέκταση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της βορείου Αφρικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης και στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, εκμεταλλευόμενη τις μονάδες σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη. Παράλληλα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των μονάδων παρέχοντας ολοένα υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιες υγείας. • Έχοντας ως βάση το διευρυμένο δίκτυο του Ομίλου με την ευρεία γεωγραφική διασπορά των μονάδων, της υψηλή τεχνογνωσία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, η Euromedica μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον και να προσδοκά της περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών της.

2 Μάιος 2013 Σελίδα 2 EUROMEDICA - IR Release Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο EUROMEDICA περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η EUROMEDICA στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.euromedica.gr Πωλήσεις ανά τρίμηνο (000. €) Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Q1 2013 Στοιχεία ενοποιημένης κατάστασης συνολικών εσόδων Ανάλυση Πωλήσεων ανά τομέα (000.€) IR Consultants: ΑΙΑ Relate – τηλ. 210-7418900, aea@aea.gr


Κατέβασμα ppt "Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 EUROMEDICA vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. Στοιχεία Μετοχής Αποτελέσματα Q1 2013 Τιμή (€) 28/03/20130,41 Αριθμός Μετοχών (000.)21.820."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google