Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.spriderstores.com SPRIDER STORES ΑΕ: Σύρου 1, 153 49, Ανθούσα Αττικής, τηλ.: 210 6609900, fax: 210 6664807, www.spriderstores.com I.R.O. : Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τηλ.: 210 660 9924, ir@spriderstores.com I.R. Consultants: *aea relate τηλ.: +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr, Θανάσης Μαργέλλος margellos@aea.gr IR RELEASE SPRIDER STORES Α.Ε. Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA 20 Νοεμβρίου 2008 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 9M 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ SPRIDER STORES ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2008 Συγκρισιμότητα Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008 με το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 2007: Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2007 συμπεριελάμβαναν τόσο την κανονική δραστηριότητα λιανικής όσο και έκτακτα αποτελέσματα, που προέκυψαν, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αφενός από την πώληση του EXPO ATHENS και του καταστήματος SPRIDER STORE στη Ανθούσα και από την πώληση ακινήτου, που ανεγείρει ο Όμιλος στη Βουλγαρία και αφετέρου από τη διακοπή λειτουργίας και εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρίας MEGATHLON HELLAS A.E. Οι ανωτέρω ενέργειες είχαν συνεισφέρει στα ενοποιημένα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2007 συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κέρδος προ φόρων ύψους € 13.598 χιλ. Ενοποιημένα Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 – Σύγκριση με Εννεάμηνο 2007(*) : •Κύκλος εργασιών: Ανήλθε σε € 101.550 χιλ. έναντι € 79.774 χιλ. (αυξήθηκε κατά 27,3%) Μικτά κέρδη: Ανήλθαν σε € 65.176 χιλ. έναντι € 44.715 χιλ. (αυξημένα κατά 45,8%), •Μικτό περιθώριο κέρδους: Διαμορφώθηκε σε 64,2% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 56,1% (ενισχύθηκε σημαντικά κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες). Η σημαντικότατη αύξηση αποδίδεται αφενός στην ολοένα και βελτιούμενη λειτουργική αποτελεσματικότητα του συστήματος προμηθειών της Εταιρείας και αφετέρου στην διολίσθηση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2008. •Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA): Διαμορφώθηκαν σε € 14.676 χιλ. έναντι € 11.689 χιλ. (αυξήθηκαν κατά 25.6%). •Συνολικά έξοδα Ομίλου, προ αποσβέσεων:, Ανήλθαν σε € 53.969 χιλ. από € 34.074 χιλ. την 30/09/2007, αυξημένα κατά 58,4%, για ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων με την δημιουργία νέων καταστημάτων νωρίτερα εντός του έτους, με την εντονότερη προβολή, διαφήμιση και προώθηση και την εντατική εκπαίδευση του προσωπικού •Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ): Διαμορφώθηκαν σε € 8.213 χιλ. έναντι € 7.768 χιλ. (αύξηση της τάξεως του 5,7%) λόγω της αύξησης των αποσβέσεων κατά 64,9%. •Κέρδη προ φόρων: Ανήλθαν σε € 8.015 χιλ. από € 7.216 χιλ. (αύξηση κατά 11,1%) •Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας: Ανήλθαν σε € 5.884 χιλ. έναντι € 5.261 χιλ. (αύξηση 11,8%) Βασικά Στοιχεία και Συνθήκες 1 ου Εννεαμήνου 2008: •Ό Όμιλος πέτυχε αύξηση των μεγεθών του παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, με κύριο άξονα την επέκταση της δραστηριότητάς μέσω της έναρξης λειτουργίας 24 νέων σημείων πώλησης κατά το εννεάμηνο 2008 και 27 καταστημάτων σε σχέση με το εννεάμηνο 2007. •Αξίζει να τονιστεί ότι η επέκταση της δραστηριότητας εκτός των ελληνικών συνόρων συνεχίστηκε με την δημιουργία 6 νέων σημείων πώλησης σε Βουκουρέστι, Αράντ, Οραντέα, Μπουζάου Ρουμανίας, Βάρνα Βουλγαρίας και Πόζναν Πολωνίας. •Συνολικά ο Όμιλος λειτουργεί σήμερα ένα σημαντικό δίκτυο 97 καταστημάτων εκ των οποίων 77 λειτουργούν στην Ελλάδα και 20 σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Κύπρο και FYROM. Στοιχεία Μετοχής Τιμή Μετοχής): 1,30 (17/11/2008) # Αριθμός Μετοχών: 78.787.980 (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.): 102,42 % Δ από 31/12/2007: -75,0% Υψηλό 52 Εβδομάδων €: 5,88 (02/01/2008) Χαμηλό 52 Εβδομάδων : 0,88 (27/10/2008) Μέση Ημερήσια Εμπορευσιμότητα 52 εβδομάδων (#): 137.684 Company Description H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική αλυσίδα οικονομικής μόδας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ένδυσης – υπόδησης για ολόκληρη την οικογένεια, πάντα με την άριστη σχέση τιμής – μόδας – ποιότητας. (*) Μη λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα από την πώληση του EXPO ATHENS, του SPRIDER STORE Ανθούσας, το ακίνητο στη Βουλγαρία και τη διακοπή και εκκαθάριση της MEGATHLON. (**) Τυχόν διαφορές σε ποσοστά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με αριθμό μετοχών τέλους χρήσης (78.787.980) και τιμή μετοχής € 1,30 (τιμή μετοχής 17/11/2008). BV=Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων-Δικαιώματα μειοψηφίας.


Κατέβασμα ppt "Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google