Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Εξαμήνου 2004 & Β’ Τριμήνου 2004 Φωτισμός Μνημείων Ακροπόλεως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Εξαμήνου 2004 & Β’ Τριμήνου 2004 Φωτισμός Μνημείων Ακροπόλεως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Εξαμήνου 2004 & Β’ Τριμήνου 2004 Φωτισμός Μνημείων Ακροπόλεως

2 2 1 ο Εξάμηνο 2004 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Αναπτυξιακή πορεία μεγεθών - Κύκλος εργασιών +6,1% στα €260,1 εκ - Μικτό κέρδος +10,5% στα €42,5 εκ - EBITDA +7,6% στα €37,4 εκ - EBIT +12,4% στα €33,1 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +10,5% στα €30,7 εκ Βελτίωση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 16,4% (έναντι 15,7%) - Περιθώριο EBITDA 14,4% (έναντι 14,2%) - Περιθώριο EBIT 12,7% (έναντι 12,0%) - Περιθώριο ΚΠΦ 11,8% (έναντι 11,3%)

3 3 2 ο Τρίμηνο 2004 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Βελτίωση οικονομικών μεγεθών - Κύκλος εργασιών +4,5% στα €139,8 εκ - Μικτό κέρδος +9,4% στα €22,3 εκ - EBITDA +5,3% στα €18,9 εκ - EBIT +9,8% στα €16,8 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +4,2% στα €15,0 εκ Διεύρυνση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 16,0% (έναντι 15,2%) - Περιθώριο EBITDA 13,6% (έναντι 13,4%) - Περιθώριο EBIT 12,0% (έναντι 11,4%) - Περιθώριο ΚΠΦ 10,7% (έναντι 10,7%)

4 Αποτελέσματα Ομίλου – 1 ο Εξάμηνο ‘04 4 ποσά σε € εκΙαν-Ιουν 2004 Ιαν-Ιουν 2003 μεταβολή 04 / 03 Σύνολο Κύκλου Εργασιών260,1245,36,1% Μικτά Αποτελέσματα42,538,510,5% Λοιπά Έσοδα0,90,3 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης10,49,5 Χρημ/κά Αποτελέσματα-1,0-0,6 Έκτακτα Αποτελέσματα0,0 Αποσβέσεις5,46,4 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος4,35,3 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0-0,2 Φορολογικές Διαφορές0,30,0 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 30,727,810,5% EBITDA37,434,77,6% EBIT33,129,412,4%

5 Αποτελέσματα Ομίλου – 2 ο Τρίμηνο ‘04 5 ποσά σε € εκΑπρ-Ιουν 2004 Απρ-Ιουν 2003 μεταβολή 04 / 03 Σύνολο Κύκλου Εργασιών139,8133,74,5% Μικτά Αποτελέσματα22,320,49,4% Λοιπά Έσοδα0,10,2 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης5,75,3 Χρημ/κά Αποτελέσματα-0,5-0,3 Έκτακτα Αποτελέσματα-0,40,0 Αποσβέσεις2,73,3 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος2,22,7 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Φορολογικές Διαφορές0,30,0 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 15,014,44,2% EBITDA18,917,95,3% EBIT16,815,39,8%

6 Λογιστική Κατάσταση Ομίλου ποσά σε € εκ 06/2004 03/2004 06/2003 Έξοδα Εγκατάστασης1,3 1,4 1,8 Πάγιο Ενεργητικό169,1 167,6 171,9 Κυκλοφορούν Ενεργητικό229,4 201,1 161,9 Μεταβατικοί Λογαριασμοί14,5 8,1 25,7 Σύνολο Ενεργητικού414,3 378,2 361,3 Ίδια Κεφάλαια238,1 223,2 231,2 Προβλέψεις2,4 2,3 1,7 Υποχρεώσεις173,5 152,5 128,2 Μεταβατικοί Λογαριασμοί 0,3 0,2 Σύνολο Παθητικού414,3 378,2 361,3 Καθαρός Δανεισμός20,9 6,9 15,8 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια 3.0 1,0 7,0 6

7 Βασικά Μεγέθη Ομίλου ποσά σε € εκ2000200120022003 Κύκλος Εργασιών296,7368,5445,5523,4523,4 Μικτό Κέρδος50,558,268,878,9 EBITDA38,551,158,469,8 Κέρδη πρό Φόρων (μετά από Δικ. Μειοψ.) 28,040,844,756,8 Κέρδη μετά από Φόρους15,622,028,534,6 Ίδια Κεφάλαια187,6201,3203,7207,5 Κέρδη ανά μετοχή€0,38 * €0,30€0,39€0,47 Μέρισμα ανά μετοχή€0,10 €0,30€0,32 Κεφαλαιοποίηση (30/08/2004)€274 εκ P / E (μετά φόρων)7.9x * προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου 7

8 Εξέλιξη Μεγεθών Εξαμήνου 8

9 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 9

10 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Α’ Εξαμήνου 2004 & Β’ Τριμήνου 2004 Φωτισμός Μνημείων Ακροπόλεως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google