Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων
Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα – Προοπτικές ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

2 1972 Νόμος 608/70 – επιτρέπει επενδύσεις : εξωτερικού 20% / σε μη εισηγμένες 20% Διάδοση του θεσμού των Α/Κ διεθνώς (από το 1960) Εισαγωγή και στην Ελλάδα - Ιδρύονται οι δύο πρώτες ΑΕΔΑΚ 1973 Οι τιμές στο ΧΑ στα ανώτατα επίπεδα… Έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων Α/Κ Συνολικό Ενεργητικό € 2,14 εκατ. Μεταπολίτευση, κρίση πετρελαίου, κακή χρηματιστηριακή υποδομή, εφαρμογή ανορθόδοξων μέτρων.. Παρατεταμένη κρίση στη Χρηματιστηριακή Αγορά Μέση ετήσια αύξηση Ενεργητικού περιόδου 1,9 εκατ. € Ενεργητικό στο τέλος της περιόδου € 31 εκατ. Πηγή: Alpha Trust Data Management dept.

3 1989-2007 Τα Α/Κ εξαπλώνονται / Τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα
Τα Α/Κ εξαπλώνονται / Τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα Διπλασιασμός του ενεργητικού σε 1 έτος (1989- € 61 εκατ.) Νέες κατηγορίες Α/Κ Ομολογιακά & Διαχείρισης Διαθεσίμων (1990) Ακολουθούν το 1990: (Τράπεζας Πίστεως:1 Αναπτυξιακό &1 Ομολογιακό / Ασφαλιστικές: Ευρωπαϊκή Πίστη και η Ασπίς Πρόνοια) Συνολικό Ενεργητικό τέλους περιόδου € 430,5 εκ. Ιδρύονται 3 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέση ετήσια Απόδοση Γ.Δ.Χ.Α.Α.: 2,88 % (31/12/ /12/1996) Μέση ετήσια Απόδοση Μ.Ο. κατηγορίας: 10,89% (31/12/ /12/1996) 1996: ορίζονται 5 κατηγορίες Α/Κ (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Συνολικό Ενεργητικό τέλους περιόδου € 11,36 δισ. Τέλος δεκαετίας: οι ΑΕΔΑΚ δεκαπλασιάζονται, τα Α/Κ ξεπερνούν τα 200 Ουρές για συμμετοχές τα τελευταία χρόνια Συνολικό Ενεργητικό τέλους περιόδου € 35,01 δισ. Σημαντικές απώλειες ενεργητικού & αποδόσεων για τα Α/Κ  Απογοήτευση για τους επενδυτές  Ο θεσμός των Α/Κ τραυματισμένος 2004 εισαγωγή Fof Προσφορά πληθώρας Α/Κ ξένων Επενδυτικών Οίκων Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

4 2008 2008 Σημαντικές απώλειες ενεργητικού & αποδόσεων για τα Α/Κ
Συνολικό ενεργητικό αγοράς Α/Κ διαμορφώθηκε στα € 10,41 δισ. Μέλη ΕΘΕ :37 22 Α.Ε.Δ.Α.Κ. 7 Α.Ε.Ε.Χ. 2 Α.Ε.Ε.Α.Π. 6 Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραστηριότητα εκτός Ελλάδος ΕΘΝΙΚΗ ALPHA TRUST EUROBANK ING PIRAEUS Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

5 Εξέλιξη - Ελληνική Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1991-2008
Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept.

6 ΑΕΠ & Σωρευτικές Αποδόσεις ανά κατηγορία επένδυσης 1992-2007
% Πηγή: IMF , Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

7 ΑΕΠ & Σωρευτικές Αποδόσεις ανά κατηγορία επένδυσης 1992-2008
% Πηγή: IMF , Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

8 Σωρευτική Απόδοση Περιόδου Μέση Ετήσια Απόδοση Περιόδου
Πίνακας Συγκριτικών Αποδόσεων Σωρευτική Απόδοση Περιόδου Μέση Ετήσια Απόδοση Περιόδου 31/12/ /12/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. 539,59% 12,29% Απόδοση Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού 761,70% 14,40% Απόδοση Μικτών Α/Κ Εσωτερικού 475,89% 11,55% Επιτόκια Καταθέσεων Ταμιευτηρίου 195,30% 7,00% Απόδοση Ετήσιων Εντόκων Γραμματίων 279,37% 8,68% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Α/Κ 1.444,08% 18,64% Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

9 Σωρευτική Απόδοση Περιόδου Μέση Ετήσια Απόδοση Περιόδου
Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων Σωρευτική Απόδοση Περιόδου Μέση Ετήσια Απόδοση Περιόδου 31/12/ /12/2008 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. 120,64% 4,76% Απόδοση Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού 265,63% 7,92% Απόδοση Μικτών Α/Κ Εσωτερικού 309,86% 8,64% Επιτόκια Καταθέσεων Ταμιευτηρίου 198,75% 6,64% Απόδοση Ετήσιων Εντόκων Γραμματίων 298,24% 8,46% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Α/Κ 775,50% 13,60% Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

10 Πίνακας Συγκριτικών Αποδόσεων
Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 16 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/1991 έως 2007) A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/07) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/07) Επιτόκιο Ταμιευτηρίου,  Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/07) Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/07) Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

11 Εναλλακτικές Αποταμιευτικές μέθοδοι
Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 16 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/1991 έως 2007) Μέθοδος Κεφάλαιο Επένδυσης α) Ταμιευτήριο β) Ετήσια Έντοκα Γρ. γ) Γ.Δ.Χ.Α.Α. δ) Αναπτυξιακό Α/Κ Τελικό Ποσό A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/07) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/07) Επιτόκιο Ταμιευτηρίου,  Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/07) Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/07) Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

12 Πίνακας Συγκριτικών Αποδόσεων
Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 17 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/1991 έως 2008) Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/08) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/08) Επιτόκιο Ταμιευτηρίου,  Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/08) Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/08) Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

13 Πλεονεκτήματα .. Εναλλακτικές Αποταμιευτικές μέθοδοι α) Ταμιευτήριο
Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 17 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/1991 έως 2008) Μέθοδος Κεφάλαιο Επένδυσης α) Ταμιευτήριο β) Ετήσια Έντοκα Γρ. γ) Γ.Δ.Χ.Α.Α. δ) Αναπτυξιακό Α/Κ Τελικό Ποσό Πλεονεκτήματα .. Επαγγελματική Διαχείριση Άμεση Ρευστότητα / Ευελιξία Φορολογικά A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/08) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/08) Επιτόκιο Ταμιευτηρίου,  Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/08) Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/08) Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

14 Φορολογικά Πλεονεκτήματα
Οι εισφορές ύψους από 60€ έως 1500€ το τρίμηνο εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος. Τα Α/Κ απαλλάσσονται : Από την καταβολή φόρου 10% επί των μερισμάτων* Από την καταβολή φόρου 10% επί των κεφαλαιακών κερδών* Από την καταβολή φόρου 10% επί των τοκομεριδίων *συμψηφίζονται με τον φόρο επί του ενεργητικού Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept.

15 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google