Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 02 Μαΐου 2011 ΣΑΒΒΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 02 Μαΐου 2011 ΣΑΒΒΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 02 Μαΐου 2011 ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 2 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ΕΝ45011, ISO/IEC 17021 και ISO/IEC 17024. Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι: •Η διάδοση των εννοιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ», «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», •Η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης / Πιστοποίησης, •Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία, •Η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.

3 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Χ Εποπτεία της Αγοράς – Η θέση των Φορέων Πιστοποίησης 3

4 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 4 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ISO /IEC 17011) ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝ 45011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO / IEC 17021 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ISO / IEC 17024 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ISO / IEC 17020 •ISO / IEC 17025 •ISO 15189

5 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Βασικές Απαιτήσεις Προϊόντων (Παράρτημα Ι Κανονισμού 305/2011)) 1.Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 2.Πυρασφάλεια 3.Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 4.Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης 5.Προστασία κατά του θορύβου 6.Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας 7.Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 5

6 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 6 Εποπτεία της αγοράς  Η επιτήρηση της αγοράς είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του Κράτους Μέλους σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008  Σκοπός της είναι η ενιαία τήρηση των οδηγιών μέσα στην Κοινότητα και είναι σημαντική γιατί βοηθά στη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού  Τα Κράτη Μέλη καθορίζουν αρχές για την επιτήρηση της αγοράς. Αυτές οι αρχές πρέπει να έχουν τους απαραίτητους πόρους και δύναμη για τις διεργασίες επιτήρησης, να διασφαλίζουν την τεχνική αρτιότητα και την επαγγελματική ακεραιότητα του προσωπικού τους και να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και ισότιμο, τηρώντας παράλληλα την αρχή της αναλογίας  Οι κοινοποιημένοι φορείς πρέπει να εξαιρούνται από την επιτήρηση της αγοράς λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων

7 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Οφέλη από τη δημιουργία Φορέα Εποπτείας της Αγοράς  Ενιαία τήρηση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Ασφάλεια των προϊόντων  Αξιοπιστία της διαδικασίας της συμμόρφωσης  Ενημέρωση χρηστών καταναλωτών  Διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού 7

8 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Μέτρα για την Προώθηση της Εποπτεία της Αγοράς (I) Βραχυπρόθεσμα – Άμεσα   Καταγραφή και Συνεχής ενημέρωση Πίνακα Παραγωγικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων   Αποστολή Ενημερωτικής Επιστολής για έναρξη της Εποπτείας της Αγοράς   Δειγματοληπτικός Έλεγχος των Τεχνικών Φακέλων (πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής από Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας)   Επί τόπου δειγματοληπτικοί έλεγχοι / επιθεωρήσεις (πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής από Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας)   Άμεση υιοθέτηση όλων των εναρμονισμένων προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία 8

9 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- ΠιστοποίησηςΜακροπρόθεσμα Δημιουργία Συμβουλίου ή Ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς (Εθνικό Συμβούλιο για την Εποπτεία της Αγοράς) με συμμετοχή ενδεικτικά:   Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας   Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή   Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΙΜ, HELLASCERT, HELLASLAB Μέτρα για την Εποπτεία της Αγοράς (II) 9

10 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Με Αρμοδιότητες   Αξιολόγηση, Στατιστική επεξεργασία των προϊόντων και των επιχειρήσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες Χώρες   Στρατηγικός Σχεδιασμός Δειγματοληπτικών Ελέγχων Τεχνικών Φακέλων, Προϊόντων, Εγκαταστάσεων   Συνεχής ενημέρωση Επιχειρήσεων – Καταναλωτών για τη λειτουργία του Συστήματος Εποπτείας της Αγοράς   Συνεχής εκπαίδευση στελεχών του Δημόσιου Τομέα σε Πανελλαδική κλίμακα για έλεγχο τεχνικών φακέλων, δειγματοληψίες προϊόντων, εργαστηριακών ελέγχων και έλεγχο εγκαταστάσεων   Επιβολή κυρώσεων στους τυχόν παραβάτες 10

11 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 1/1/2010Αναφορά για Εποπτεία της Αγοράς •Μη Ενημερωμένοι Καταναλωτές •Μη Ενημερωμένες Επιχειρήσεις 2/5/2011 Αναφορά για Εποπτεία της Αγοράς •Μη ενημερωμένοι Καταναλωτές •Έλλειψη ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων για τήρηση της νομοθεσίας Άμεσο μέλλον Άμεση Ενεργοποίηση •Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Καταναλωτών •Άμεση Συμμόρφωση Επιχειρήσεων 11

12 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΒΡΑΔΥΤΗΤΟΣ !!! 12


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 02 Μαΐου 2011 ΣΑΒΒΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google