Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φορέας Ηλεκτροκίνησης Σύνοψη Σχεδιασμού & Οργάνωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φορέας Ηλεκτροκίνησης Σύνοψη Σχεδιασμού & Οργάνωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φορέας Ηλεκτροκίνησης Σύνοψη Σχεδιασμού & Οργάνωσης

2 1) ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3 Υφιστάμενη Κατάσταση •Αγωνιώδης αναζήτηση βιώσιμου Αναπτυξιακού μοντέλου •Περιβάλλον – ποιότητα ζωής κρίσιμες προϋποθέσεις •Στροφή σε ΑΠΕ –Μείωση εξάρτησης –Μείωση κόστους ρύπων •Πράσινη Ανάπτυξη (Πράσινες Μεταφορές)

4 Ηλεκτροκίνηση •Βασική επιλογή της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως •Στρατηγική κατεύθυνση της Ε.Ε. •Κορυφαία προτεραιότητα σε όλο τον πλανήτη (λόγω μεταφορών) •Η μόνη (μέχρι στιγμής) βιώσιμη λύση σε μια προβληματική παγκόσμια Οικονομία

5 Κατάσταση στην Ελλάδα •Μηδενική προπαρασκευή σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης •Άγνοια της κρισιμότητας του θέματος –Εγχώρια Παραγωγή/Βιομηχανία –Δυνατότητα εξαγωγών •Η Π. Αττικής θα αποτελέσει το Αναπτυξιακό Υπόδειγμα

6 2) Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

7 Σκεπτικό και όραμα •Βασική κατεύθυνση: κάλυψη των κενών του Ιδιωτικού τομέα •Όραμα: Υπόδειγμα Ανάπτυξης της ηλ/σης στη ΝΑ Μεσόγειο •Πρακτικά: Η Π. Αττικής αντάξια του θεσμικού ρόλου- δημιουργεί πραγματική Ανάπτυξη – όχι γραφειοκρατία. •Ενιαίος, εξειδικευμένος και αποτελεσματικός φορέας

8 Τα οφέλη •Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην τοπική Οικονομία (συναφείς κλάδοι) •Ανακούφιση της αγοράς αυτοκινήτου •Μοναδική προσφορά στους πολίτες

9 Υλοποίηση Οράματος •3 Άξονες Προτεραιότητας •9 Στρατηγικοί Στόχοι •30 Προγράμματα Δράσης •Μεγάλο πλήθος ενεργειών ανά Δράση •Πρακτικές και αποτελεσματικές δομές

10 ΑΞΟΝΑΣ Α Εισαγωγή και προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Π. Αττικής

11 Στόχος 1: Παγίωση της Μετατροπής •Πρόγραμμα Δράσης 1: Ανάπτυξη Δικτύου υποδομών μετατροπής •Πρόγραμμα Δράσης 2: Ανάπτυξη πλατφόρμας συνεργασίας με Υπουργεία

12 Στόχος 2: Ενημέρωση •Πρόγραμμα Δράσης 3: Συνεχής ενημέρωση κοινού •Πρόγραμμα Δράσης 4: Δοκιμαστική οδήγηση

13 Στόχος 3: Καθιέρωση συνεργασιών •Πρόγραμμα Δράσης 5: Μικτές ομάδες εργασίας – κοινός σχεδιασμός •Πρόγραμμα Δράσης 6: Έκπαίδευση, Πιστοποίηση έλεγχος ιδιωτικού τομέα •Πρόγραμμα Δράσης 7: ορισμός προτύπων ποιότητας

14 ΑΞΟΝΑΣ Β Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Υποδομών υποστήριξης της ηλ/σης

15 Στόχος 4: Δίκτυο Μετατροπών •Πρόγραμμα Δράσης 8: Εκδήλωση ενδιαφέροντος μηχανικών •Πρόγραμμα Δράσης 9: Εκπαίδευση πιστοποίηση μηχανικών •Πρόγραμμα Δράσης 10: Οργάνωση πλαισίου ποιότητας

16 Στόχος 5: Οργάνωση δομών Ελέγχου •Πρόγραμμα Δράσης 11: επιμόρφωση προσωπικού Υπ. Υποδομών Μεταφορών •Πρόγραμμα Δράσης 12: Επιμόρφωση ΕΛ.ΑΣ – Υπ. Προ. Πολίτη •Πρόγραμμα Δράσης 13: Πιστοποίηση κατασκευαστών

17 Στόχος 6: Δίκτυο Φόρτισης (1/2) •Πρόγραμμα Δράσης 14: Βέλτιση γεωγραφική διασπορά δικτύου •Πρόγραμμα Δράσης 15: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετεχόντων •Πρόγραμμα Δράσης 16: Βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο –τεχνικής προσέγγισης

18 Στόχος 6: Δίκτυο Φόρτισης (2/2) •Πρόγραμμα Δράσης 17: Οργάνωση και εκτέλεση ΣΔΙΤ – εγκατάσταση & λειτουργία •Πρόγραμμα Δράσης 18: Ανάπτυξη αυτόνομου μηχανισμού ελέγχου - εποπτείας

19 Στόχος 7: Δίκτυο ΑΠΕ •Πρόγραμμα Δράσης 19: Επιλογή βέλτιστου μείγματος παραγωγής •Πρόγραμμα Δράσης 20: Οργάνωση & εκτέλεση ΣΔΙΤ •Πρόγραμμα Δράσης 21: Οργάνωση υποδομής ελέγχου & συντήρησης

20 ΑΞΟΝΑΣ Γ Οργάνωση και καθιέρωση του Κέντρου Αριστείας για την Ηλ/ση

21 Στόχος 8: Δίκτυο Έρευνας-Καινοτομίας (1/2) •Πρόγραμμα Δράσης 22: Πενταετής στρ. σχεδιασμός Έρευνας & Ανάπτυξης •Πρόγραμμα Δράσης 23: Υποδομή υποδοχής-αξιολόγησης προτάσεων καινοτομίας •Πρόγραμμα Δράσης 24: Περιφερειακό Δίκτυο ερευνητικών κέντρων ηλ/σης

22 Στόχος 8: Δίκτυο Έρευνας-Καινοτομίας (2/2) •Πρόγραμμα Δράσης 25: Δομή ελέγχου προόδου και απόδοσης •Πρόγραμμα Δράσης 26: Περιφερειακό Ταμείο Ηλεκτροκίνησης - Θερμοκοιτίδα

23 Στόχος 9: Κέντρο Αριστείας •Πρόγραμμα Δράσης 27: Υποδομή διαχείρισης γνώσης •Πρόγραμμα Δράσης 28: Διεθνείς Στρατηγικές Συνεργασίες •Πρόγραμμα Δράσης 29: Διάχυση γνώσης – έκδοση εγχειριδίων •Πρόγραμμα Δράσης 30: Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης ηλ/σης –ενσωμάτωση στον Εθνικό Σχεδιασμό

24 3) ΙΔΡΥΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

25 Νομικό πλαίσιο •Ν.3852/2010 αρ. 194: Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία –Επιστημονική υποστήριξη της Π.Αττικής –Προώθηση βιώσιμης Ανάπτυξης –Συμμετοχή σε προγράμματα των παραπάνω αντικειμένων

26 Οργανωτικό πλαίσιο -στόχοι •Ελαχιστοποίηση γραφειοκρατίας •Μέγιστη αποτελεσματικότητα •Στιβαρός έλεγχος απόδοσης και αποτελεσμάτων •Πρακτική διοίκηση •Μέγιστη δυνατή συμμετοχή φορέων

27 Γενικές Αρχές •Διοίκηση Φορέα: υλοποίηση ετήσιου σχεδιασμού και στόχων •Όργανα πλέον του Δ.Σ.: –Συμβούλιο Στρατηγικού σχεδιασμού –Επιστημονικό Συμβούλιο •Εσωτερικός κανονισμός Φορέα: το κρίσιμο εργαλείο ελέγχου απόδοσης και αποτύπωσης ποιότητας •Τέσσερις (4) Μονάδες / Τμήματα

28 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

29 Αρμοδιότητες •Επιχειρησιακός Σχεδιασμός •Οικονομική διαχείριση •Λειτουργικός σχεδιασμός – έλεγχος απόδοσης •Εκπροσώπηση – προώθηση των υπηρεσιών

30 Θέσεις Εργασίας •Γενικός Δ/ντής •Οικονομικός Δ/ντής •Δ/ντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών •Υπεύθυνος Διασφάλισης ποιότητας & ελέγχου απόδοσης •Υπεύθυνος Πληροφορικής & Συστημάτων •Γραμματεία – Εξυπηρέτηση πολιτών

31 Υποδομές -εργαλεία •Υποδομή γραφείου •Λογισμικό ERP και CRM •Ιστοσελίδα •Λογισμικό παρακολούθησης εργασιών και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

32 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

33 Αρμοδιότητες •Μετατροπή συμβατικών αυτοκινήτων •Τεχνική υποστήριξη των άυτοκινήτων που έχουν μετατραπεί

34 Θέσεις εργασίας •Δ/ντής Μονάδας •Μηχανικοί Αυτοκινήτων •Βοηθοί συνεργείου •Τεχνικός Ασφαλείας

35 ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

36 Αρμοδιότητες •Εκπαίδευση & Πιστοποίηση επαγγελματιών •Πιστοποίηση εγκαταστάσεων φόρτισης •Πιστοποίηση υλικών / ανταλλακτικών •Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στελεχών Δημοσίου τομέα

37 Θέσεις εργασίας •Δ/ντής Μονάδας •Εκπαιδευτές •Μηχανικοί Πιστοποίησης

38 ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

39 Αρμοδιότητες •Δημιουργία δικτύου γνώσης- έρευνας στην ηλ/ση •Ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας & ποιότητας ηλ/σης •Σύνδεση Έρευνας με αγορά στην επίτευξη προκαθορισμένων στόχων •Προσέλκυση κεφαλαίων προς επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη για την ηλ/ση

40 Θέσεις εργασίας & συνεργάτες •Δ/ντής Μονάδας •Ερευνητές (εξ. Συνεργάτες) •Επιστημονικό Συμβούλιο •Υπεύθυνος Διαχείρισης Γνώσης

41


Κατέβασμα ppt "Φορέας Ηλεκτροκίνησης Σύνοψη Σχεδιασμού & Οργάνωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google