Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εξωτερική Επαλήθευση των στοιχείων ενός Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εξωτερική Επαλήθευση των στοιχείων ενός Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Εξωτερική Επαλήθευση των στοιχείων ενός Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ •Εξωτερική Επαλήθευση: Ορισμός •Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής – GRI Level Check •Εξωτερική Επαλήθευση / Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής • Εξωτερική Επαλήθευση:  Στάδια  Κριτήρια  Εργαλεία  Οφέλη •Εμπειρία Αξιολόγησης TUV HELLAS

3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Ορισμός •Μέθοδος Αξιολόγησης των περιεχομένων ενός Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφορικά με την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιοποιούνται από έναν Οργανισμό και αφορούν στόχους, μετρήσεις, αποτελέσματα •Πραγματοποιείται στο σύνολο ή στα επιμέρους κεφάλαια που επιλέγονται

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GRI – LEVEL CHECK •Διεξάγεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας του GRI-G3 (Global Reporting Initiative) και αφορά την επιβεβαίωση του Επιπέδου Εφαρμογής των Δεικτών GRI στον Κοινωνικό Απολογισμό. •Επίπεδα κάλυψης δεικτών GRI : Επίπεδο C, Επίπεδο Β και Επίπεδο Α •Το σύμβολο (+) παρέχεται σε κάθε επίπεδο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική επαλήθευση μέρους ή του συνόλου των κεφαλαίων του Κοινωνικού Απολογισμού •Self – declared (υποχρεωτικό) •Third – party check ή GRI check (προαιρετικό)

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (GRI – LEVEL CHECK) Ο Έλεγχος επιπέδου εφαρμογής (third party check/ GRI check) ΔΕΝ αποτελεί ανεξάρτητη εξωτερική επαλήθευση καθώς με τη μέθοδο αυτή ΔΕΝ αξιολογείται η αξιοπιστία των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό, αλλά μόνο το Επίπεδο Εφαρμογής των κατευθυντήριων Οδηγιών GRI

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Στάδια 1.Αντικείμενο Έργου Επαλήθευσης/ Πεδίο Εφαρμογής 2.Αποστολή Τεκμηρίωσης 3.Ορισμός Ομάδας Έργου Επαλήθευσης 4.Προετοιμασία 5.Επαλήθευση Στοιχείων στις Εγκαταστάσεις του Οργανισμού 6.Συμπεράσματα 7.Έκθεση Ανεξάρτητης Επαλήθευσης

7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Κριτήρια ΑΚΡΙΒΕΙΑ των Ισχυρισμών & Δεδομένων ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ των Δεδομένων

8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ: Εργαλεία •Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI-G3 (Sustainability Reporting Guidelines) •Σειρά Προτύπων ΑΑ1000 για τις Αρχές Υπευθυνότητας (Accountability Principles Standards) •ISO 26000 – Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Guidance on Social Responsibility) •Πρωτόκολλο Επαλήθευσης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης TUV HELLAS

9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Οφέλη (1) •Επιβεβαίωση λειτουργίας του Οργανισμού με Κανόνες Διαφάνειας •Επιβεβαίωση ότι ο Οργανισμός συμβαδίζει με τα πρότυπα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού •Επιβεβαίωση διάθεσης ανθρώπινων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής •Προσδίδει Εσωτερική Αξία - Ευκαιρίες για Βελτίωση

10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Οφέλη (2) •Ενίσχυση της δέσμευσης του Οργανισμού στην Εταιρική Υπευθυνότητα •Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών – Πελάτες, Επενδυτές, Προσωπικό - στις επιδόσεις και δεσμεύσεις του οργανισμού Ενίσχυση Αξιοπιστίας Απολογισμών

11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Εμπειρία Αξιολόγησης TUV HELLAS (1) •Πρότυπα Αξιολόγησης / Τεχνικοί Έλεγχοι ISO 14001 – Περιβαλλοντική Διαχείριση EMAS ΙΙΙ – Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1221/2009 EN 16001 – Ενεργειακά Συστήματα OHSAS 18001 – Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Επαλήθευση Αποτυπώματος Διοξειδίου του Άνθρακα (CO 2 Carbon Footprint) Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου SA 8000 – Κοινωνική Μέριμνα και Ευθύνη (Social Accountability) BSCI – Business Social Compliance Initiative

12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Εμπειρία Αξιολόγησης TUV HELLAS (2) •Τεχνική αξιολόγηση της Συμμόρφωσης •Εκτεταμένη Εμπειρία Αξιολογητών •Διαπίστευση Ανεξαρτησία Αμεροληψία Ακεραιότητα Εχεμύθεια

13 H εξωτερική επαλήθευση των Απολογισμών από την TUV HELLAS προσδίδει Κύρος, Αξιοπιστία, Αναγνωσιμότητα και Προστιθέμενη Αξία Ευχαριστούμε πολύ Σάββας Πελτέκης Μαριαλένα Κανελλοπούλου


Κατέβασμα ppt "Η Εξωτερική Επαλήθευση των στοιχείων ενός Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google