Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 OHSAS – ΕΛΟΤ 1801

2 Τι είναι το OHSAS 18001– ΕΛΟΤ 1801 Είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης προδιαγραφών (standards) που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια στην λειτουργία των επιχειρήσεων Δημιουργήθηκε από την ανάγκη για ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές (standards) για την Υγιεινή & Ασφάλεια βάσει του οποίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις να οργανωθούν και να πιστοποιηθούν

3 Σκοπός του OHSAS – ΕΛΟΤ 1801 Occupational Health Safety Assessment System To σύστημα προδιαγραφών OHSAS ΕΛΟΤ 1801 παρέχει τις απαραίτητες απαιτήσεις για την δημιουργία ενός Συστήματος διαχείρισης των Επαγγελματικών Κινδύνων που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια με σκοπό τον έλεγχο , την αντιμετώπιση τους και την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.

4 Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801
επιθυμούν να: 1.Να εγκαταστήσουν ένα σύστημα διαχείρισης Υγιεινής & Aσφάλειας ώστε να απαλείψουν τους Επαγγελματικούς Κινδύνους του προσωπικού τους ή άλλων μερών που είναι εκτεθειμένοι σε αυτούς από την λειτουργία της επιχείρησης. 2.Να εφαρμόσουν Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας και να το βελτιώνουν συνεχώς με σκοπό την άριστη απόδοση της επιχείρησης στην Υγιεινή & Ασφάλεια 3.Να πιστοποιηθούν από κατάλληλο Οργανισμό για την λειτουργία της επιχείρησης σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας βάσει διεθνών προτύπων

5 Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801
4. Επιχειρήσεις που αναζητούν εξασφάλιση (assurance) ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 5.Επιχειρήσεις που συναλλάσσονται διεθνώς και προβάλλουν την πιστοποίηση τους ως σημείο υπεροχής. 6.Επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που έχουν ανάγκη την ύπαρξη ενός Συστήματος που θα διασφαλίσει την Διοίκηση και τους Μετόχους για τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας τους σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας. 7.Επιχειρήσεις που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με συστήματα ΙSO 9000 και OHSAS και επιθυμούν να έχουν ολοκληρωμένη πιστοποίηση για όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους.

6 Πλεονεκτήματα του OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801 για την επιχείρηση
1.Eναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις 2.Βελτίωση των συνθηκών εργασίας & αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 3.Μείωση των ατυχημάτων και χαμένων ανθρωποωρών 4.Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης μειώνοντας τους επαγγελματικούς κινδύνους του προσωπικού της μέσω της εφαρμογής του συστήματος 5.Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και το προσωπικό της 6.Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 7.Συμπληρώνει το υφιστάμενο Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας της επιχείρησης και βοηθά την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του

7 Πλεονεκτήματα του OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801 για την επιχείρηση
8.Χρήση του συστήματος ως πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις νομοθετικές, ρυθμιστικές διατάξεις που εμπίπτει η επιχείρηση 9.Εξασφάλιση (assurance) της επιχείρησης για την εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών της μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης τους 10.Χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείο marketing 11.Συσχετίζεται,και εμπλουτίζει τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 12.Διεθνές πρότυπο που προσφέρει αναγνώριση στην επιχείρηση σε παγκόσμιο επίπεδο

8 Τα βήματα για την εφαρμογή του συστήματος OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801
Συνεχής Αρχική Ανασκόπηση Συνεχής Βελτίωση Πολιτική Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Σχεδιασμός Eφαρμογή & Λειτουργία Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες

9 Βήμα 1ο: Αρχική ανασκόπηση
Αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρείας Καθορισμός στόχων – που θέλουμε να φθάσουμε Ανασκόπηση Καθορισμός ‘Που είμαστε τώρα' Αναγνώριση των ελλείψεων

10 Βήμα 2ο:Πολιτική Καθορισμός της Πολιτικής της εταιρείας σε συνεργασία με την Διοίκηση Δέσμευση της Διοίκησης στην Πολιτική της εταιρείας Ενημέρωση του προσωπικού και των συνεργαζόμενων μερών για την Πολιτική της εταιρείας και την δέσμευση της Διοίκησης

11 Βήμα 3ο:Σχεδιασμός Αξιολόγηση Eπαγγελματικών Κινδύνων κατά την λειτουργία της επιχείρησης (Risk Assessment) Νομικές / Εταιρικές / Άλλες απαιτήσεις Καθορισμός στόχων που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια για κάθε επίπεδο και λειτουργία της επιχείρησης Καθορισμός προγραμμάτων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων απο τα καθορισμένα άτομα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης

12 Βήμα 4ο:Εφαρμογή & λειτουργία
Δομή και Υπευθυνότητες Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση και Ικανότητα Διαβούλευση & Επικοινωνία Τεκμηρίωση Έλεγχος Εγγράφων Έλεγχος Λειτουργιών Προετοιμασία και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων

13 Βήμα 5o:Eλεγχος και διορθωτικές ενέργειες
Παρακολούθηση και Μετρήσεις Ατυχήματα, Μη-Συμμορφώσεις, Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες Διαχείριση Αρχείων Επιθεωρήσεις

14 Βήμα 6o:Ανασκόπηση απο την Διοίκηση
Το ολοκληρωμένο σύστημα παρουσιάζεται στην Διοίκηση Η Διοίκηση φροντίζει για τις απαραίτητες προτάσεις βελτίωσης του συστήματος Η Διοίκηση δεσμεύεται στην εφαρμογή του οριστικοποιημένου συστήματος

15 Βήμα 7ο:Πιστοποίηση & εφαρμογή
Eπιθεώρηση και πιστοποίηση απο αναγνωρισμένο Οργανισμό Εφαρμογή του συστήματος στην λειτουργία της επιχείρησης Συνεχής έλεγχος εφαρμογής,προτάσεις βελτίωσης και αναθεώρηση του συστήματος Τελικός στόχος:ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ


Κατέβασμα ppt "OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google