Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή 12-12-2013 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή 12-12-2013 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή 12-12-2013 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας» Αικατερίνη Τσώνη

2 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας» Θεματικές ενότητες : •Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών, την επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. •Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης του κλάδου σχετικά με διεθνή σύμβολα φροντίδας & οι δυνατότητες πραγματοποίησης εργαστηριακών ελέγχων από την ΕΒΕΤΑΜ. • Η εφαρμογή της σήμανσης στα κλωστοϋφαντουργικά είδη των Δημοσίων Συμβάσεων. 2

3 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας» Κανονισμός της ΕΕ 1007/2011 ( ισχύς από 08-05- 2012) •Οι απαιτήσεις του νέου κανονισμού για την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες με εκείνες που προέβλεπε η προϊσχύουσα νομοθεσία, αλλά με τις εξής κυρίως αλλαγές: 1.Υπάρχει η απαίτηση να σημαίνονται σαφώς τα μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης. 2.Ευθυγραμμίζεται η νομοθεσία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ως προς τους ορισμούς και τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων με τον κανονισμό 765/2008 ΕΚ. •Ο κύριος στόχος του νέου κανονισμού είναι η απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης ονομασιών νέων ινών και η συντόμευση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της έγκρισης, ώστε να μπορούν να ωφεληθούν: 1.οι οικονομικοί φορείς από οικονομίες σε διοικητικά έξοδα και γρηγορότερη υλοποίηση εσόδων και 2.οι καταναλωτές από τη γρηγορότερη διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων. •Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού «συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις» υπάρχουν ανηρτημένες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/regulation-1007-2011-faq_en.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/regulation-1007-2011-faq_en.pdf 3

4 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας» Εφαρμογή του Κανονισμού σε εθνικό επίπεδο: •Άρθρο 79 «Σήμανση Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων» των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ 2044/Β/13), Αρμόδια αρχή: η Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων της ΓΓΕ • Άρθρο 18 «Έλεγχοι- Δειγματοληψίες-Εργαστηριακές Εξετάσεις» του Ν.4177/13 «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/13). •Ετήσιο Πρωτόκολλο συνεργασίας της ΓΓΚ με το Γενικό Χημείο του Κράτους Με βάση τα παραπάνω πραγματοποιούνται από τη Δ/νση Ελέγχων της ΓΓΚ και από τις Υπηρεσίες Εμπορίου των ΠΕ ανά την επικράτεια: 1. Έλεγχος των ενδείξεων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 2. Λήψη δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση 3.Διερεύνηση καταγγελιών ως προς τη σύνθεση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 4.Επιβολή κυρώσεων Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού ( αποστολή απαντήσεων στην Επιτροπή (DG ENTR/Unit E3) ENTR- TEXTILES-FASHION-AND-CREAT-IND@ec.europa.eu μέχρι:15/02/2014). ENTR- TEXTILES-FASHION-AND-CREAT-IND@ec.europa.eu 4

5 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας» Απόψεις ερωτηθέντων από τον κλάδο και τις δημόσιες αρχές (Μελέτη Matrix Insight | 29.01.13) 5

6 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας» Απόψεις ερωτηθέντων καταναλωτών (Μελέτη Matrix Insight | 29.01.13) 6

7 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων «Διεθνή Σύμβολα Φροντίδας» Έκθεση, COM(2013) 656 final 25.9.2013, της Ε. Επιτροπής για ενδεχόμενες νέες απαιτήσεις επισήμανσης κλωστ/ργικών προϊόντων Συμπέρασμα: Η θέσπιση νέων απαιτήσεων για την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους καταναλωτές, ωστόσο δε χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον κανονισμό για τα κλωστ/ργικά προϊόντα, καθόσον: 1.Η επισήμανση φροντίδας και μεγέθους ρυθμίζεται είτε με εθελοντικά συστήματα, είτε με πρότυπα. 2.Οι εργασίες τυποποίησης, ιδίως, προχωρούν προς την υιοθέτηση ενός εναρμονισμένου συστήματος χαρακτηρισμού του μεγέθους και κωδικοποίησης, σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 3.Η επισήμανση της χώρας καταγωγής καλύπτεται από την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, η οποία, στο άρθρο 7, παρέχει μια διατομεακή λύση για τη χώρα καταγωγής και για θέματα σχετικά με την ιχνηλασιμότητα. 4.Τα συστήματα επισήμανσης και άλλα εργαλεία για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις αλλεργιογόνους ουσίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και να γίνει παράλληλη χρήση της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών (κανονισμός REACH) καθώς και των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία κριτήρια βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης 7


Κατέβασμα ppt "1 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή 12-12-2013 Ημερίδα για τη σήμανση κλωστοϋφαντουργικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google