Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματι-σμού & Συντονισμού Τμήμα Τομέα Ενέργειας & Ηλεκτρολογικού Υλικού Τμήμα Τομέα Μεταφορών & Μηχανολογικού Υλικού Τμήμα Τομέα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικού Υλικού Τμήμα Τομέα Υγείας Χημικών & Γεωργικών Προϊόντων & Έργων Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑ-ΝΙΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Βιομηχανιών Τμήμα Απαλλοτριώ-σεων & Παραχωρή-σεων Τμήμα Τεχνικών Επαγγελμάτων Τμήμα Εξυπηρέτησης Βιομηχανιών & Επενδυτών Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙ-ΣΜΟΥ Τμήμα Συντονισμού & Ελέγχου Τμήμα Επιμόρφωσης Τμήμα Νομοθετικού Έργου & Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Τμήμα Χορήγησης Μηχανολογι-κών Αδειών Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικό-τητας Τμήμα Βελτίωσης Σχέσεων Διοίκησης & Πολιτών Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΧΩΡΟΘ. & ΠΕΡΙΒΑΛ Τμήμα Βιομηχανικών Χώρων & Υποδομών Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Έργων Βιομηχανικής Υποδομής Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΗΣ Τμήμα Ανάπτυξης Μηχανογραφι-κών Εφαρμογών Τμήμα Λειτουργίας & Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Τμήμα Προετοιμασίας Στοιχείων & Ελέγχου Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΣΕΩΝ Τμήμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τμήμα Διμερών Βιομηχανικών Σχέσεων & Διεθνών Οργανισμών εκτός Ε.Κ. Τμήμα Αντισταθμιστι-κών Βιομηχανικών Οφελών Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ Τμήμα Πολιτικής Μ.Μ.Ε. & Εποπτείας ΕΟΜΜΕΧ Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικό-τητας Μ.Μ.Ε. Τμήμα Χρηματοπιστω- τικών Θεσμών & Κατάρτισης Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗ-ΣΗΣ Επιθεωρητές Γραφείο Γραμματείας

3 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Πολιτικής Ποιότητας & Τυποποίησης Τμήμα Διαπίστευσης Φορέων & Εργαστηρίων Τμήμα Μετρολογίας Τμήμα Επιτήρησης Αγοράς 1η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔ. ΒΙΟΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τμήμα Βιομηχανιών Ειδών Διατροφής Τμήμα Υφαντικών Βιομηχανιών Τμήμα Βιομηχανιών Ειδών Ένδυσης Τμήμα Βιομηχανιών Ξύλου Τμήμα Βιομηχανιών Χάρτου 2η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔ. ΒΙΟΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τμήμα Χημικών Βιομηχανιών Τμήμα Βιομηχανιών Ελαστικού & Πλαστικών Τμήμα Φαρμακευτικών Βιομηχανιών Τμήμα Βιομηχανιών μη Μεταλλικών Ορυκτών Τμήμα Βιομηχανιών Βιοτεχνολογικών Προϊόντων 3η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔ. ΒΙΟΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τμήμα Βασικών Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Τμήμα Βιομηχανιών Μεταλλικών Προϊόντων Τμήμα Βιομηχανιών Κατασκευής Μηχανών Τμήμα Βιομηχανιών Γεωργικών Μηχανημάτων Τμήμα Βιομηχανιών Μεταφορικών Μέσων 4η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔ.ΒΙΟΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τμήμα Βιομηχανιών Ηλεκτρικών Μηχανών Τμήμα Βιομηχανιών Οργάνων Ακριβείας Τμήμα Βιομηχανιών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Προϊόντων Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού Τμήμα Δημοσιονομικής Πολιτικής Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής Τμήμα Εμπορικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τμήμα Επενδύσεων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων Τμήμα Επενδύσεων Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού & Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Τμήμα Ελέγχου Πραγματοποίησης Επενδύσεων & Επιβολής Κυρώσεων Τμήμα Προώθησης Νέων Επενδύσεων/ Βραβεία Τμήμα Ανασυγκρότησης Φθινουσών Βιομηχανικών Περιοχών

4 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google