Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2008 - 2010 17 Μαίου 2010 ΣΤΟΧΟΙ 2010 - 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2008 - 2010 17 Μαίου 2010 ΣΤΟΧΟΙ 2010 - 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2008 - 2010 17 Μαίου 2010 ΣΤΟΧΟΙ 2010 - 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ HELLASCERT Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

2 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Χ

3 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Εθνικό Συμβούλιο για Ποιότητα –Περιβάλλον – Υγεία & Ασφάλεια 2.Εποπτεία της Αγοράς (Κανονισμός 765/2008/ΕΚ ) 3.Ένωση Πιστοποιημένων Εταιρειών 4.Συνέδριο για την Ποιότητα σε συνεργασία με το ΤΕΕ

4 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 4 Β. Υπουργείο Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 1.Ενοποίηση ΕΣΥΔ – ΕΛΟΤ – ΕΙΜ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2.Διαχείριση Ποιότητας σε Σ.Δ.Ι.Τ – ΕΣΠΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.Επικαιροποίηση Νομοθεσίας για: •Ανυψωτικά Μηχανήματα (ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003) •Δοχεία Πίεσης (ΦΕΚ 673/Β/02.09.1993) •Μεταφερτός Εξοπλισμός (ΦΕΚ 673/Β/02.09.1993) •Ατμολέβητες (ΦΕΚ 65/Α/22.04.1963) (ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004 & Κανονισμός HD 384) •Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004 & Κανονισμός HD 384) •Ανελκυστήρες (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) •Δομικά Υλικά (Εφαρμογή σήμανσης CE βάση της Οδηγίας 89/106/ΕΚ) 4.Επίβλεψη Φορέων από ΥΠΟΙΑΝ, ΕΣΥΔ (ΦΕΚ 149/Β/14.02.2001)

5 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 5 Γ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 1.Ενεργειακοί Επιθεωρητές (Οδηγίες 2002/91/EK & 2006/32/EK) 2.Ορκωτοί Μηχανικοί (Σχέδιο Νόμου «Ταυτότητα Κτιρίων, Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» 3.Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι από Φορείς Πιστοποίησης (ΠΔ 148/190/Α/29.09.2009 & ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006) 4.Πιστοποίηση Διαχείρισης Δασών ή Προϊόντων Ξυλείας (FSC-STD -40- 004, FSC –STD -40-005, FSC – STD-40-201, FSC – TMK – 50-201) Δ. Υπουργείο Οικονομικών 1.Πιστοποίηση Φοροτεχνικών – Λογιστικών Γραφείων

6 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 6 Ε. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 1.Ανεξάρτητη Αρχή για τα Δημόσια Έργα - Συμμετοχή Φορέων Πιστοποίησης 2.Διαχείριση Ποιότητας σε Δημόσια Έργα 3.Διαχείριση Ποιότητας σε Συμβάσεις Παραχώρησης 4.Αρχικοί Έλεγχοι ADR ΣΤ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1.Διαχείριση Ποιότητας σε: •Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης •Βιολογικά Προϊόντα (Δράσεις ΕΣΠΑ, Ποιοτικό Παρακράτημα) 2.Συμμετοχή εκπροσώπου της HellasCert ως εμπειρογνώμονα στο Δ.Σ. του ΟΠΕΓΠΕ 3.Καθορισμός Τελών επίβλεψης (Προσφυγή) 4.Πιστοποίηση ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών, Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων, Επισήμανση Βόειου Κρέατος & Βόειο Κρέας Ποιότητας

7 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 7 Ζ. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 1.Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων / Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων 2.Διαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Η. HellasCert – ΔΣ και Τεχν. Επιτροπές 1.Λειτουργία Επιτροπών Υποχρεωτικού Τομέα (ISO /IEC 17020, EN 45011) 2.Λειτουργία Επιτροπών Προαιρετικού Τομέα (ISO /IEC 17021) 3.Τεκμηρίωση Ελέγχων 4.Peer Assessment 5.Συμμετοχή στο ΣΕΒ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών) 6.Συμμετοχή σε ΕΕΔΕ 7.Επικαιροποίηση Νομοθεσίας Υποχρεωτικού Τομέα

8 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 8 Θ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1. Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας στον Τομέα της Υγείας. 1.Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΥΔ 2.Εφαρμογή του Επίσημου Πεδίου Διαπίστευσης (ΕΠΔ) σύμφωνα με ΕΑ και όχι με NACE 3.Υπολογισμός ανθρωποημερών αξιολόγησης Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης 4.Ασφαλιστική Κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης των Φορέων 5.Διαφάνεια στη λειτουργία του ΕΣΥΔ μέσω συμμετοχής εμπειρογνωμόνων από την HellasCert στις ειδικές τεχνικές και όχι μόνο στην οριζόντια τεχνική επιτροπή του ΕΣΥΔ 6.Αίτημα προς ΕΣΥΔ να ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με Πιστοποίσηση/Επιθεώρηση Ι. Προτάσεις – Θέσεις της HellasCert στο ΕΣΥΔ

9 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 9 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 1.Υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κ. Αρναουτάκη 2.Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Καρχιμάκη 3.Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Φούρλα 4.Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Παπάζογλου 5.Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Χάλαρη 6.Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κ. Μπουρδάρα 7.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κα Καραβασίλη 8.Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κ. Οικονομίδη 9.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΟΠΕΓΕΠ 10.ΤΕΕ, κ. Αλαβάνο & κ. Σπίρτζη


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2008 - 2010 17 Μαίου 2010 ΣΤΟΧΟΙ 2010 - 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google