Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα σήμερα Προοπτικές για το μέλλον Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα σήμερα Προοπτικές για το μέλλον Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα σήμερα Προοπτικές για το μέλλον Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) 2η Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων
4/2/2017 6:22 PM Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Προοπτικές για το Μέλλον Η παρουσίαση μου είναι δομημένη σε 4 ενότητες © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 Η Ταυτότητα της HellasCERT
4/2/2017 6:22 PM Η Ταυτότητα της HellasCERT Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ΕΝ SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 Η Ταυτότητα της HellasCERT
4/2/2017 6:22 PM Η Ταυτότητα της HellasCERT Τα Μέλη μας Τα μέλη μας είναι από όλους τους τομείς της πιστοποίησης Συστημάτων Βιομηχανικών Προϊόντων Αγροτικών Προϊόντων Πιστοποίησης Προσώπων ΚΡΟΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 Η Ταυτότητα της HellasCERT
4/2/2017 6:22 PM Η Ταυτότητα της HellasCERT Σκοπός η διάδοση των εννοιών: «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», «Διαπίστευση» η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων Βασικός μας σκοπός είναι η διάδοση των εννοιών Ποιότητας Επιθεώρησης Πιστοποίησης Διαπίστευσης © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

6 Πιστοποίηση Προσώπων Τι είναι… Competence
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Τι είναι… Η διεργασία μέσω της οποίας ένας Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) καθορίζει κατά πόσο ένα άτομο πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας (competence) Στάση Attitude Δεξιότητες Skills Γνώσεις Knowledge Competence SLIDE Ο όρος «ικανότητα» χρησιμοποιείται για την απόδοση μια πολυδιάστατης έννοιας competences που αποτελείται από το συνδυασμό Γνώσεων, Δεξιοτήτων και λοιπών Προσωπικών Χαρακτηριστικών. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

7 Πιστοποίηση Προσώπων Βασικά Συστατικά
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Βασικά Συστατικά Διαδικασία Πιστοποίησης (Certification) Απαιτούμενες Ικανότητες (Competences) Σχήμα Πιστοποίησης Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού Διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού (Surveillance) Διαδικασία Επαναπιστοποίησης (re-certification) Τα βασικά απαραίτητα συστατικά της πιστοποίησης προσώπων είναι: SLIDE Σε κάθε δε περίπτωση η πιστοποίηση προσώπων όπως και κάθε άλλη πιστοποίηση λειτουργεί με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την τήρηση κοινών κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό για την εξασφάλιση ενός διεθνώς αποδεκτού συστήματος πιστοποίησης έχει θεσμοθετηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα ποιότητας. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

8 Απαραίτητα Χαρακτηριστικά ΦΠΠ…
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Απαραίτητα Χαρακτηριστικά ΦΠΠ… Τεχνική Επάρκεια (Technical Adequacy) Αμεροληψία (Impartiality) Ανεξαρτησία (Independence) Ακεραιότητα (Integrity) Τα παραπάνω χαρακτηριστικά διασφαλίζονται μέσω της διαδικασίας Διαπίστευσης (Accreditation) των ΦΠΠ με βάση το πρότυπο EN ISO/IEC 17024:2003 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Διεθνής Νομιμότητα ΦΠΠ Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης SLIDE Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων EN ISO/IEC17024:2003 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 Πιστοποίηση Προσώπων Τα Οφέλη
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Τα Οφέλη Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο Προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των χρηστών Καλώς νοούμενη ρύθμιση επαγγελματικών δραστηριοτήτων Κατοχύρωση της επαγγελματικής ταυτότητας του κατόχου SLIDE Επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον που πολλές φορές πρέπει να ασχολούμαστε με το αυτονόητο, στο σημείο νιώθω και την ανάγκη να επισημάνω τι δεν είναι η πιστοποίηση προσώπων. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 Πιστοποίηση Προσώπων Τι ΔΕΝ είναι…
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Τι ΔΕΝ είναι… Δεν είναι μέσο για την δημιουργία τεχνητών περιορισμών στην πρόσβαση σε συγκεκριμένο επάγγελμα (κλείσιμο επαγγέλματος) Δεν είναι μέσο για την απόκτηση ή συντήρηση συντεχνιακής ισχύος έναντι επαγγελματικών ή κοινωνικών ομάδων SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 Πιστοποίηση Προσώπων Παρούσα Κατάσταση
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Παρούσα Κατάσταση Είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.Κε.Πι.Σ.) με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων Με τον Ν.3879/2010 περί Δια Βίου Μάθησης έχει ιδρυθεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.). Μεταξύ των σκοπών του περιλαμβάνεται: «η αδειοδότηση και ο έλεγχος λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης» SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

13 Πιστοποίηση Προσώπων 4/2/2017 6:22 PM
Σύμφωνα με το νόμο αλλά και τη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη με τους συναρμόδιους φορείς το μοντέλο που έχει θεσμοθετηθεί αποτελείται από δυο άξονες: Αυτόν της κατάρτισης που εποπτεύεται από το ΕΚΕΠΙΣ και αυτόν της πιστοποίησης που εποπτεύεται από τον ΕΟΠΠ σε συνεργασία με τον ΕΣΥΔ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

14 Πιστοποίηση Προσώπων Επόμενα Βήματα
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Προσώπων Επόμενα Βήματα Αναμένεται η εξειδίκευση της εφαρμογής του Ν.3879/2010 και πιο συγκεκριμένα η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τα κριτήρια αδειοδότησης και ελέγχου των φορέων πιστοποίησης Το επόμενο σημαντικό βήμα η αποτύπωση αυτού του μοντέλου και των κριτηρίων αδιοδότησης και ελέγχου των φορέων πιστοποίησης στις απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

15 Παρούσα Κατάσταση Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Παρούσα Κατάσταση Απαρχαιωμένο Θεσμικό Πλαίσιο: Ο τελευταίος νόμος που ρύθμιζε τα τεχνικά επαγγέλματα έχει εκδοθεί το 1934!!! Δεν έχουν εφαρμοσθεί ουσιαστικά σημαντικές Οδηγίες της ΕΕ Εφαρμόζονται γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης που δεν διασφαλίζουν τον έλεγχο της επάρκειας των ικανοτήτων SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

16 Παρούσα Κατάσταση Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Παρούσα Κατάσταση Δαιδαλώδες Θεσμικό Πλαίσιο: Για 16 τεχνικά επαγγέλματα χορηγούνται 204 άδειες!!! Π.χ. για τους Χειριστές Μηχανημάτων Έργου εκδίδονται σήμερα εξήντα οκτώ (68) άδειες!!! Μόνο για την απόκτηση της άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α’Ειδικότητας, σήμερα έχουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογή Βασιλικά Διατάγματα και 2 Προεδρικά Διατάγματα: ΒΔ: , , , 1965/328 και 1966/407 ΠΔ: 1988/252, 1988/41) SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

17 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 δόθηκε στη δημοσιότητα σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο: «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

18 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Πεδίο Εφαρμογής: Επαγγελματίες που ασχολούνται με την υλοποίηση, συντήρηση και επιτήρηση λειτουργίας μηχανολογικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (αρχικά τα 16 ρυθμισμένα επαγγέλματα) Καθορισμός Επαγγελματικών Προσόντων: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων & Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Τήρηση Μητρώου: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

19 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων: Σαφή αναφορά στο διεθνές πρότυπο ISO17024:2003, στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) και στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) Η διαδικασίας πιστοποίηση θα διενεργείται από αρχές της Περιφέρειας ή/και από ανεξάρτητους αδειοδοτημένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων SLIDE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

20 Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Σε συνδυασμό με το νόμο περί Δια Βίου Μάθησης το τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα της πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων είναι το εξής: © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

21 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης στις 23 Δεκεμβρίου 2010 Αναμένεται σύντομα (;;;) η κατάθεση του στην Βουλή προς ψήφιση Για την εφαρμογή του θα απαιτηθεί η έκδοση οκτώ (8) Προεδρικών Διαταγμάτων και πέντε (5) Υπουργικών Αποφάσεων διαδικαστικού χαρακτήρα (πολύ μικρός αριθμός αν λάβει κανείς υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

22 Προοπτικές για το Μέλλον
4/2/2017 6:22 PM Προοπτικές για το Μέλλον Το δίλημμα… Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου και αμερόληπτου συστήματος πιστοποίησης όπου το κράτος μέσα από τα αρμόδια όργανα (Ε.ΣΥ.Δ., Ε.Ο.Π.Π.) θα ασκεί τον ρυθμιστικό και ελεγκτικό του ρόλο και οι Φορείς Πιστοποίησης ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα θα πιστοποιούν τους επαγγελματίες Η επικράτηση συντεχνιακών συμφερόντων και η εμμονή στην εφαρμογή αποτυχημένων γραφειοκρατικών μοντέλων, που θα οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση της έννοιας της πιστοποίησης © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

23 Κωνσταντίνος Κεσεντές constantinos.kesentes@peoplecert.org
4/2/2017 6:22 PM Ευχαριστώ Κωνσταντίνος Κεσεντές © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Κατέβασμα ppt "4/2/2017 6:22 PM Πιστοποίηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα σήμερα Προοπτικές για το μέλλον Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google