Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος COSMOTE

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος COSMOTE"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος COSMOTE
22 Μαρτίου 2004 Ledra Marriott

2 Από το “μέτοχο” στον “κοινωνικό εταίρο”
Η νέα φιλοσοφία Από το “μέτοχο” στον “κοινωνικό εταίρο”

3 «Τριπλή Βασική Αρχή» Αειφόρος Ανάπτυξη Οικονομική Διάσταση
Περιβαλλοντική Διάσταση Κοινωνική Διάσταση

4 Οικονομική διάσταση Άμεση Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Αποτελεσματική διαχείριση πόρων που οδηγεί σε: αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Στενή συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους με αποτέλεσμα τη: μείωση των δαπανών βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών

5 Οικονομική διάσταση Έμμεση
Προσέλκυση κοινωνικά ευαισθητοποιημένων καταναλωτών και κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτών που συντελούν: στην πρόληψη και αποφυγή κρίσεων και στη θωράκιση της φήμης της εταιρίας

6 Κοινωνική διάσταση Προστασία και σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σεβασμός στην κουλτούρα και τις παραδόσεις κάθε τοπικής κοινωνίας Ευκαιρίες απασχόλησης, ισότητα & ίσες ευκαιρίες για όλους Έμφαση στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού - δια βίου μάθηση, δίκαιη ανταμοιβή και επιβράβευση Υγεία και ασφάλεια στην εργασία Βελτίωση της ποιότητας ζωής Κοινωνικό “μέρισμα”

7 Περιβαλλοντική διάσταση
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας Ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών με περιβαλλοντική φιλοσοφία Συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης

8 Αγορά κινητής τηλεφωνίας
Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στη διεθνή αγορά Το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι κάτοχος κινητού τηλεφώνου Εφαρμογή και διάδοση προηγμένων υπηρεσιών 2,5ης και 3ης γενιάς

9 Ποιοι είμαστε Σταθερά υψηλές επιδόσεις Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς
Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης Υψηλή κερδοφορία Εξαιρετική οικονομική ευρωστία, υψηλές ταμειακές ροές, υγιής ισολογισμός Αποτελεσματικές επενδύσεις και εκτός συνόρων Δημιουργία διαρκώς μεγαλύτερης αξίας Εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης

10 Η Στρατηγική μας Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία από τα πρώτα
μας βήματα και σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων

11 Η Στρατηγική της COSMOTE
Οικονομική Διάσταση Με σεβασμό στο περιβάλλον Ανάπτυξη για όλους Αειφόρος Ανάπτυξη Στο επίκεντρο ο άνθρωπος Περιβαλλοντική Διάσταση Κοινωνική Διάσταση

12 Οικονομική Διάσταση Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που καλύπτει το 99% του συνόλου της ελληνικής επικράτειας Προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πραγματικές και εξειδικευμένες ανάγκες πελατών Εμπορικό Δίκτυο σε όλη την επικράτεια Ethical Investment - Συμμετοχή σε δείκτες δεοντολογικών αρχών με κριτήρια τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρίας (FTSE4Good - EIRIS) Αξιοποίηση της θέσης μας στην αγορά, διαφάνεια διαδικασιών, σεβασμός σε εταίρους και ανταγωνισμό

13 Κοινωνική διάσταση Ανθρώπινο δυναμικό
Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης & εργαζομένων Ίσες ευκαιρίες Εκπαίδευση & δυνατότητες εξέλιξης Κοινωνός και συμμέτοχος στην ανάπτυξη Ελεύθερη έκφραση Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

14 Έμφαση στην κοινωνική μέριμνα και την προστασία του παιδιού
Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης Πρωτοβουλίες για την παιδεία Προαγωγή του πολιτισμού Υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και άλλων σημαντικών εθνικών γεγονότων όπως π.χ. η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ Υποστήριξη διαλόγου για την προαγωγή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κοινωνία Υπεύθυνος εταιρικός πολίτης

15 Εκτεταμένο εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης
Εγκατάσταση σταθμών βάσης με σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας Διενέργεια και χρηματοδότηση μετρήσεων καταμέτρησης ακτινοβολίας Σταθμών Βάσης Ενημέρωση του κοινού σε θέματα ακτινοβολίας των Σταθμών Βάσης Υποστήριξη ενεργειών με στόχο την προστασία φυσικών πόρων & την ευαισθητοποίηση του κοινού Περιβαλλοντική διάσταση Με πράξεις για το περιβάλλον

16 Το μέλλον - Ευκαιρίες Προσέλκυση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτών
Αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και μεταφορά τεχνολογιών και καινοτομιών Αξιόλογες προσπάθειες από μεγάλες εταιρίες: Επενδύσεις εταιρικού κεφαλαίου για ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων Δραστηριοποίηση οργανωμένων φορέων π.χ. Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ Ισχυροποίηση εταιρικής εικόνας και φήμης Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις σχέσεις και την επικοινωνία με τους εταιρικούς εταίρους

17 Το μέλλον - Σημαντικές προκλήσεις
Συνειδητοποίηση του ρόλου της ΕΚΕ στις εταιρικές στρατηγικές των επιχειρήσεων Οικοδόμηση δεσμών μεταξύ επιχείρησης και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης της ΕΚΕ Καταγραφή, θεσμοθέτηση και οριοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών - συνεργασία Δημοσίευση της «τριπλής βασικής αρχής» στις ετήσιες θέσεις προς τους μετόχους από όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις Διάδοση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης Η μετάβαση από την «παραδοσιακή» επιχείρηση στην «υπεύθυνη» επιχείρηση

18 Πάμε μπροστά προσφέροντας …..
Το μέλλον Πάμε μπροστά προσφέροντας …..


Κατέβασμα ppt "Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος COSMOTE"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google