Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.»

2 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οικονομικός προγραμματισμός 2015-2019  Προβλέψεις με βάση το ΕΠ Μεσοπρόθεσμο 2016-2019  Ρεαλιστικές προβλέψεις  Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν  Δαπάνες που προβλέπεται να πληρωθούν  Αύξηση ιδίων εσόδων  Μείωση λειτουργικών δαπανών  Δημοσιονομικό αποτέλεσμα εισπράξεις – πληρωμές +/- την μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Προϋπολογισμός 2016

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. Έτος Βάσης - Απολογισμός 2014/πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 2015 Παραδοχές για τον προσδιορισμός Εσόδων 2015-2019 Παραδοχές για τον προσδιορισμός δαπανών 2015-2019 Προσδιορισμός Επενδύσεων 2015-219 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

5 1.Προσδιορισμός σταθερών /τακτικών εσόδων με βάσει τα στοιχεία του 2014 της εξέλιξης του προϋπολογισμού του 2015 και τις παραδοχές του Ε.Π. 2.Προσδιορισμός των εσόδων από τις δράσεις και τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Έσοδα που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες Έσοδα που καλύπτουν επενδυτικές δαπάνες Έσοδα από δανεισμό για επενδύσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Για το 2015 λαμβάνεται υπόψη ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η πορεία εκτέλεσής του

6 1. Πολιτικές ίδιων πόρων Αξιοποίηση ακινήτων Προσδιορισμός ανταποδοτικών τελών Λοιπά τέλη φόροι Στόχοι βελτίωσης είσπραξιμότητας λοιπών εσόδων Βελτίωση εισπράξεων ΠΟΕ τακτικών 2. Τακτικές επιχορηγήσεις Εξέλιξη ΚΑΠ Εξέλιξη επενδυτικών ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. Α1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

7 1.Έσοδα από τις δράσεις και έργα του Επιχειρησιακού προγράμματος Έσοδα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Έσοδα από Έργα Έσοδα από δανεισμό για επενδύσεις 2.Έσοδα Δανεισμό για επενδύσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. Α2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π. ( ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ )

8  Σταθερές δαπάνες με βάσει τα στοιχεία του 2014 (και τις παραδοχές του Ε.Π.  Προσδιορισμός των λειτουργικών δαπανών (ομάδα 6) από τις δράσεις και τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος  Προσδιορισμός των επενδυτικών δαπανών (ομάδα 7) από τις δράσεις και τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος  Δανεισμός (για επενδυτικές δαπάνες) Για το 2015 λαμβάνεται υπόψη ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός με το Τεχνικό πρόγραμμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

9 Προσδιορισμός κόστους προσωπικού (εκτίμηση αποχωρήσεων προσλήψεων) Προσδιορισμός πρόσθετων αναγκών για έκτακτο προσωπικό από πρόγραμμα δράσης Προσδιορισμός λοιπών σταθερών δαπανών και αναλωσίμων Προσδιορισμός λοιπών δαπανών από δράσεις Ε.Π. Προσδιορισμός τοκοχρεολυσίων Προσδιορισμός πληρωμών ΠΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. Β1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ομάδα 6) Για το 2015 λαμβάνεται υπόψη ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός με το Τεχνικό πρόγραμμα

10 Προσδιορισμός αναγκών για πάγιο εξοπλισμό από δράσεις Ε.Π. και επενδυτικών δαπανών και έργων από δράσεις Ε.Π Αγορές κτιρίων, προμήθειες κλπ Έργα Μελέτες -έρευνες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. Β2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

11 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ 16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 -2019 KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ 20152016201720182019 0ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 00000 01ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 00000 02ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 00000 03ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 00000 04ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 00000 05ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00000 06ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00000 04ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 00000 1ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 00000 11ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 00000 12ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 00000 13ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00000 14ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 00000 15ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 00000 16ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 00000 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 00000 21ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 00000 22ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 00000 3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ00000 31ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 00000 32ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 00000 4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 00000 41ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00000 42ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 00000 5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00000 511ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 00000 512ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 00000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ00000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.

12 KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 20152016201720182019 6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00000 60ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 00000 61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00000 62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00000 63ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00000 64ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ 00000 65ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 00000 66ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ 00000 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 00000 68ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 00000 7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 00000 71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 00000 73ΈΡΓΑ 00000 74ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00000 75ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 00000 8ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ00000 81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 00000 82ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 00000 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 00000 9ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 00000 00000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)00000

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕNTYΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 16.1 KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ Σταθερά Έσοδα 0ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 01ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 04ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0 11ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0 21ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 22ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ0 31ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0 41ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0 511ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ0 Έσοδα από Ε.Π.Σύνολο ετους 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00 0 0 0 00 0 0 00 00 0 00 0 0 00 0 0 00

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.ΠΕΠΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΕΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΑΝΕΙΑΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΕΠΕΝΔΛΕΙΤΕΠΕΝΔΛΕΙΤΕΠΕΝΔΛΕΙΤΕΠΕΝΔΛΕΙΤΕΠΕΝΔΛΕΙΤΕΠΕΝΔ ΑΞΟΝΑΣ 1 0 ΑΞΟΝΑΣ 2 0 ΑΞΟΝΑΣ 3 0 ΑΞΟΝΑΣ 4 0 00000000000000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π. ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % Α/ΑΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 20152016201720182019 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 1ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Π. 2ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΞ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑ0000000000 3ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ0000000000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ0000000000

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕNTYΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 16.1 KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Σταθερές Δαπάνες 6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0 60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 65ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 68ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73ΕΡΓΑ 74ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 8ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 82ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 9ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 0 Δαπάνες ΕΠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο ετους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 20152016201720182019 6ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00000 60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 00000 71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73ΕΡΓΑ 74ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π.00000

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google