Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α

2 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ
Πεδ ανατολικησ μακεδινιασ & θρακησ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οικονομικός προγραμματισμός Προβλέψεις με βάση το ΕΠ Μεσοπρόθεσμο Ρεαλιστικές προβλέψεις Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν Δαπάνες που προβλέπεται να πληρωθούν Αύξηση ιδίων εσόδων Μείωση λειτουργικών δαπανών Δημοσιονομικό αποτέλεσμα εισπράξεις – πληρωμές +/- την μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Προϋπολογισμός 2016

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Έτος Βάσης - Απολογισμός 2014/πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 2015 Παραδοχές για τον προσδιορισμός Εσόδων Παραδοχές για τον προσδιορισμός δαπανών Προσδιορισμός Επενδύσεων

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Προσδιορισμός σταθερών /τακτικών εσόδων με βάσει τα στοιχεία του 2014 της εξέλιξης του προϋπολογισμού του 2015 και τις παραδοχές του Ε.Π. Προσδιορισμός των εσόδων από τις δράσεις και τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Έσοδα που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες Έσοδα που καλύπτουν επενδυτικές δαπάνες Έσοδα από δανεισμό για επενδύσεις Για το 2015 λαμβάνεται υπόψη ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η πορεία εκτέλεσής του

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
Α1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Πολιτικές ίδιων πόρων Αξιοποίηση ακινήτων Προσδιορισμός ανταποδοτικών τελών Λοιπά τέλη φόροι Στόχοι βελτίωσης είσπραξιμότητας λοιπών εσόδων Βελτίωση εισπράξεων ΠΟΕ τακτικών 2. Τακτικές επιχορηγήσεις Εξέλιξη ΚΑΠ Εξέλιξη επενδυτικών ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) 

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
Α2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π. (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ) Έσοδα από τις δράσεις και έργα του Επιχειρησιακού προγράμματος Έσοδα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Έσοδα από Έργα Έσοδα από δανεισμό για επενδύσεις Έσοδα Δανεισμό για επενδύσεις

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Σταθερές δαπάνες με βάσει τα στοιχεία του 2014 (και τις παραδοχές του Ε.Π. Προσδιορισμός των λειτουργικών δαπανών (ομάδα 6) από τις δράσεις και τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Προσδιορισμός των επενδυτικών δαπανών (ομάδα 7) από τις δράσεις και τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Δανεισμός (για επενδυτικές δαπάνες) Για το 2015 λαμβάνεται υπόψη ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός με το Τεχνικό πρόγραμμα

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
Β1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ομάδα 6) Προσδιορισμός κόστους προσωπικού (εκτίμηση αποχωρήσεων προσλήψεων) Προσδιορισμός πρόσθετων αναγκών για έκτακτο προσωπικό από πρόγραμμα δράσης Προσδιορισμός λοιπών σταθερών δαπανών και αναλωσίμων Προσδιορισμός λοιπών δαπανών από δράσεις Ε.Π. Προσδιορισμός τοκοχρεολυσίων Προσδιορισμός πληρωμών ΠΟΕ Για το 2015 λαμβάνεται υπόψη ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός με το Τεχνικό πρόγραμμα

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
Β2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Προσδιορισμός αναγκών για πάγιο εξοπλισμό από δράσεις Ε.Π. και επενδυτικών δαπανών και έργων από δράσεις Ε.Π Αγορές κτιρίων, προμήθειες κλπ Έργα Μελέτες -έρευνες

11 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ 16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 -2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ 16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ 2015 2016 2017 2018 2019 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2015 2016 2017 2018 2019 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 66 ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73 ΈΡΓΑ 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 82 ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ( )

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε. Π
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕNTYΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 16.1 KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ Σταθερά Έσοδα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Έσοδα από Ε.Π. Σύνολο ετους

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΠΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΕ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ ΕΠΕΝΔ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π. ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % Α/Α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2015 2016 2017 2018 2019 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Π. 2 ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΞ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑ 3 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε. Π
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕNTYΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 16.1 KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Σταθερές Δαπάνες 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73 ΕΡΓΑ 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ( ) Δαπάνες ΕΠ Σύνολο ετους

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2015 2016 2017 2018 2019 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73 ΕΡΓΑ 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π.

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google