Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Έλεγχος Δρ. Πόπη Κονιδάρη

2 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 2 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Διοικητικές Λειτουργίες ► Σχεδιασμός ► Οργάνωση ► Στελέχωση ► Ηγεσία ► Έλεγχος

3 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 3 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Έλεγχος «Σκοπός του ελέγχου είναι να εντοπίζει ή και να προβλέπει τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και να επικοινωνεί την ανάγκη για διορθωτικές διαδικασίες»

4 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 4 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Έλεγχος

5 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 5 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Διαδικασία Ελέγχου Επιλογή μέτρων σύγκρισης Μέτρηση απόδοσης Διόρθωση αποκλίσεων

6 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 6 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Χαρακτηριστικά Αποδοτικών Ελέγχων ► Προσαρμογή ελέγχων σε: 1) Σχέδια 2) Θέσεις 3)Στελέχη ► Εστίαση στις εξαιρέσεις ► Αντικειμενικότητα ► Ευελιξία ► Προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα ► Οικονομικά βιώσιμοι ► Πρόβλεψη προβλήματος - ανάδραση

7 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 7 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Εργαλεία ελέγχου ► Προϋπολογισμός ► Στατιστικές αναλύσεις ► Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι ► Εργαλεία προγραμματισμού χρόνου ► ΙΤ (Information Technology)

8 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 8 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Τεχνικές ελέγχου ► Προϋπολογισμός ► Πρόγραμμα εκτίμησης και τεχνικής ανασκόπησης (Program Evaluation and Review Technique, PERT)

9 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 9 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Προϋπολογισμός-1 Μορφοποίηση σχεδίων με αριθμητικούς όρους ► Είδη  Εσόδων – εξόδων  Χρόνου, χώρου, υλικών, προϊόντων  Μακροπρόθεσμων κεφαλαίων  Διαθέσιμου κεφαλαίου

10 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 10 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Προϋπολογισμός - 2 ► Κίνδυνοι  Υπερ-προϋπολογισμός  Παραμερισμός στόχων  Απόκρυψη αδυναμιών  Ακαμψία ► Απαιτήσεις  Υποστήριξη  Συμμετοχή  Πρότυπα  Πληροφόρηση

11 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 11 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» PERT ► Ορόσημα: Απαιτούμενες δραστηριότητες ► Χρόνος δράσης: απαιτούμενος χρόνος πραγματοποίησης δραστηριότητας ► Κρίσιμη πορεία: Ακολουθία δραστηριοτήτων με τη μεγαλύτερη διάρκεια και μηδενικό χρόνο καθυστέρησης

12 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 12 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Διάγραμμα PERT 1 1 10 3 3 7 7 13 8 8 4 4 9 9 2 2 12 5 5 11 6 6 17.3 102.1 36.0 10.0 12.3 56.0 17.3 40.6 8.6 52.0 18.6 12.0 8.6 10.3 40.0 8.0

13 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 13 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Πρόβλεψη & Ανάδραση Είσοδοι Διαδικασία Έξοδοι Πρότυπα Προληπτικός έλεγχος Προληπτικός έλεγχος Έλεγχος με ανάδραση Έλεγχος με ανάδραση

14 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 14 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Τεχνικές-εργαλεία ► Γραμμικός προγραμματισμός ► Έγκαιρο σύστημα καταγραφής ► Μοντέλο λογιστικών καταγραφών

15 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 15 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Μοντέλο καταγραφής Έξοδα αγοράς και κατασκευής ανά μονάδα προϊόντος Καταγραφικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος Ζήτηση προϊόντος Κατανομή απόσυρσης προϊόντων Νέα παραγγελία σε χρόνο υλοποίησης προγράμματος Έξοδα αποστολής και χρόνος υλοποίησης Έξοδα αγοράς και κατασκευής ανά μονάδα προϊόντος Καταγραφικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος Ζήτηση προϊόντος Κατανομή απόσυρσης προϊόντων Νέα παραγγελία σε χρόνο υλοποίησης προγράμματος Έξοδα αποστολής και χρόνος υλοποίησης Πρόγραμμα αγοράς ή κατασκευής Πρόγραμμα αποστολής Πρόγραμμα καταγραφής Έλλειψη πιθανοτήτων Πρόγραμμα αγοράς ή κατασκευής Πρόγραμμα αποστολής Πρόγραμμα καταγραφής Έλλειψη πιθανοτήτων Μοντέλο καταγραφής Σκοπός Βέλτιστο συνολικό κόστος για αγορά, κατασκευή, καταγραφή και ελλείψεις Απαιτήσεις σκοπών Μέτρα ανάδρασης

16 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 16 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Μοντέλο λογιστικών κατανομών Προβλέψεις πωλήσεων ανά προϊόν και περιοχή Πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών Καταγραφές εξόδων και ορίων Προμήθεια χρόνου υλοποίησης, εξόδων και ορίων Κατασκευή χρόνου υλοποίησης προγράμματος, εξόδων και ορίων Μεταφορά Αποθήκευση Προβλέψεις πωλήσεων ανά προϊόν και περιοχή Πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών Καταγραφές εξόδων και ορίων Προμήθεια χρόνου υλοποίησης, εξόδων και ορίων Κατασκευή χρόνου υλοποίησης προγράμματος, εξόδων και ορίων Μεταφορά Αποθήκευση Υλικά προγράμματος προμήθειας Αποθήκευση ακατέργαστων υλικών Πρόγραμμα παραγωγής Πρόγραμμα αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων Πρόγραμμα φόρτωσης έτοιμων προϊόντων Σχέδιο καταγραφής Υλικά προγράμματος προμήθειας Αποθήκευση ακατέργαστων υλικών Πρόγραμμα παραγωγής Πρόγραμμα αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων Πρόγραμμα φόρτωσης έτοιμων προϊόντων Σχέδιο καταγραφής Μοντέλο λογιστικών κατανομών Μοντέλο λογιστικών κατανομών Σκοπός Χαμηλότερο κόστος συστήματος Απαιτήσει ς σκοπών Μέτρα ανάδραση ς Έξοδοι (Προγραμματισμέν α γεγονότα) Είσοδοι (Σταθεροί ή μεταβλητοί)

17 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 17 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Συνολικός και προληπτικός έλεγχος ► Οικονομικός ► Απωλειών-κερδών ► Return-on-investment (ROI)

18 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 18 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» ROI Επιστροφή επένδυσης Κύκλος εργασιών Κέρδη ως ποσοστά πωλήσεων Πωλήσεις Διαιρεμένες από Συνολική επένδυση Κέρδη Διαιρεμένα από Πωλήσεις Εργασιακό κεφάλαιο συν Μόνιμη επένδυση Πωλήσεις μείον Έξοδα πωλήσεων Καταγραφές συν Λαμβανόμενοι λογαριασμοί συν Μετρητά Mill cost πωλήσεων συν Έξοδα πωλήσεων συν Μεταφορά και παράδοση συν Έξοδα διοίκησης Πολλαπλασιασμέν α με

19 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 19 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Άμεσος έλεγχος ► Παραδοχές  Μέτρηση επίδοσης  Πραγματοποίηση ελέγχου  Προσωπική ευθύνη  Εγγυημένη δαπάνη χρόνου  Έγκαιρος εντοπισμός λαθών  Ανάληψη δράσης από τον υπεύθυνο

20 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 20 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Προληπτικός έλεγχος ► Παραδοχές  Ικανά στελέχη δεν κάνουν λάθη  Μέτρηση επίδοσης  Εκτίμηση εφαρμογής αρχών διοίκησης ► Πλεονεκτήματα  Ευστοχία με ανάθεση ευθύνης  Προσοχή σε διορθωτικές πράξεις  Μειώνει φόρτο εργασίας  Ψυχολογία


Κατέβασμα ppt "Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google