Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΧΡΗμα ΩΣ εμπΟρευμα ΟΜΑΔΑ : γερκου α. αϊβαζιδου ειρ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΧΡΗμα ΩΣ εμπΟρευμα ΟΜΑΔΑ : γερκου α. αϊβαζιδου ειρ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΧΡΗμα ΩΣ εμπΟρευμα ΟΜΑΔΑ : γερκου α. αϊβαζιδου ειρ
ΤΟ ΧΡΗμα ΩΣ εμπΟρευμα ΟΜΑΔΑ : γερκου α. αϊβαζιδου ειρ. Παπακωνςταντινου χρ. Βαβακας βαςιλειος ςαββιδης κων.

2 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα οικονομικό σύστημα, στηριγμένο στο χρηματικό αντίκρισμα και την βαθμολόγηση της εμπιστοσύνης της διαθεσιμότητας των φυσικών και άυλων πόρων, που χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές με σκοπό την ελάττωση του κόστους των ατελειών που εμφανίζονται κατά τις συναλλαγές

3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ Κατάθεση είναι μία διαδικασία κατά την οποία βάζουμε χρήματα κάπου: είτε από την τσέπη μας βάζουμε χρήματα στον τραπεζικό μας λογαριασμό, είτε από τον τραπεζικό μας λογαριασμό ή από την τσέπη μας βάζουμε χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό κάποιου άλλου, Η κατάθεση είναι δηλαδή η εναπόθεση των χρημάτων μας σε κάποιον λογαριασμό τραπέζης, site, κλπ και μπορείτε να συναντήσετε αυτόν τον όρο και ως deposit.

4 ΔΑΝΕΙΟ Με την ονομασία δάνειο φέρεται ειδική διμερής σύμβαση, όπου κατά τη συνομολόγησή της μεταβιβάζεται για κάποιο χρονικό διάστημα η κυριότητα χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, με την υποχρέωση της μετέπειτα επιστροφής τους. Δανεισμός ή δανειακή συναλλαγή: ονομάζεται η κατάρτιση της δανειακής σύμβασης και η εφαρμογή των όρων της. Δανειστής: ονομάζεται, σήμερα, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκχωρεί την κυριότητα χρημάτων ή άλλων πραγμάτων.

5 ΔΑΝΕΙΟ Δανειολήπτης, ή δανειζόμενος: ονομάζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται προσωρινά η κυριότητα χρημάτων ή πραγμάτων. Δάνεισμα: ονομάζεται το αντικείμενο της προσωρινής εκχώρησης, χρήματα ή άλλα πράγματα, συχνά αναφέρεται και ως δάνειο. Δανειομεσίτης: ονομάζεται ο μεσολαβητής φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη δανειακής σύμβασης.

6 Τι ονομΑζουμε τρΑπεζα Τράπεζα ονομάζεται μια επιχείρηση, η οποία ασχολείται με χρηματικές και πιστωτικές συναλλαγές. Ανάλογα με το είδος της μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να χορηγεί δάνεια, να φυλάσσει και να διαχειρίζεται αξιόγραφα, να αναλαμβάνει την πληρωμή για λογαριασμό του πελάτη.

7 Πως λειτουργει η τραπεζα
Πως λειτουργει η τραπεζα Η Τράπεζα δέχεται ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ και δίνει ΔΑΝΕΙΑ 1 . ΚΑΤΑΘΕΣΗ είναι ποσά που καταθέτουν οι ιδιώτες προς φύλαξη στην Τράπεζα με αμοιβή τον ΤΟΚΟ. Το ποσοστό με το οποίο υπολογίζεται ο Τόκος ονομάζεται ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. Υπάρχουν α) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Διακίνηση λογαριασμού με Επιταγές) β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ (Διακίνηση λογαριασμού με βιβλιάριο) γ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ( Χρονικό όριο κατάθεσης) Τα επιτόκια κατάθεσης είναι υψηλότερα στις Προθεσμιακές Καταθέσεις.

8 Πως λειτουργει η τραπεζα
2.ΔΑΝΕΙΑ Οι Τράπεζες χορηγούν Δάνεια είτε προς τους ιδιώτες είτε προς το Κράτος. Τα δάνεια των Τραπεζών προς τους ιδιώτες διακρίνονται σε: Α) ΔΑΝΕΙΑ σε Επιχειρήσεις Σκοπεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης τους με τη διάθεση στις επιχειρήσεις χρηματικών πόρων που δεν ανήκουν σε αυτές. Β) ΔΑΝΕΙΑ σε Καταναλωτές. Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα ςτεγαςτικα ( χρησιμοποιούνται για αγορά οικοπέδου, σπιτιού κ.τ.λ.) και

9 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ
2. Στα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΚΑ ( χρησιμοποιούνται για την αγορά καταναλωτικών ειδών). Τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια για την αντιμετώπιση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έχουν μικρή διάρκεια και υψηλό επιτόκιο. Τα δάνεια για επενδύσεις των επιχειρήσεων και τα στεγαστικά είναι μεγαλύτερης διάρκειας και επιβαρύνονται με μικρότερο επιτόκιο. Γ) ΔΑΝΕΙΑ προς το ΚΡΑΤΟΣ. Οι Τράπεζες δανείζουν επίσης το Κράτος για να καλύψει τη διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ δημοσίων εσόδων και δημοσίων δαπανών. Τα δάνεια αυτά συνήθως γίνονται με την αγορά ομολόγων, δηλαδή τίτλων χρεογράφων που εκδίδει το κράτος για ένα αναγραφόμενο ονομαστικό ποσό. ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

10 ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Κεντρική Τράπεζα: Είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική και μπορεί να είναι ο δανειστής της τελευταίας λύσης σε περίπτωση κρίσης. Χρεώνεται συχνά με τον έλεγχο του διάθεσης χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομίσματος. Εμπορική τράπεζα: Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για μια κανονική τράπεζα για να τη διακρίνει από μια τράπεζα επενδύσεων. Επενδυτική τράπεζα: Δίνει εγγυητικές επιστολές για πώληση μετοχών και χρεογράφων και συμβουλεύει για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών.

11 Τράπεζα Κοινοτικής Ανάπτυξης: Είναι οι τράπεζες που παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες και πίστωση σε μη ανεπτυγμένες αγορές ή πληθυσμούς. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Είναι ταμιευτήρια που συνδέονται με τα εθνικά ταχυδρομικά συστήματα. Η Ιαπωνία και η Γερμανία είναι παραδείγματα των χωρών με τα προεξέχοντα ταχυδρομικά ταμιευτήρια. Ιδιωτική Τράπεζα: Ασχολείται με λογαριασμούς μεγάλων πελατών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

12 Corporate Banking: Το Corporate Banking έχει ως αντικείμενο τα τραπεζικά προϊόντα που αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και εταιρίες. Συνεταιριστικές: Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν πρωτοβουλίες τοπικού κυρίως χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση π.χ. των τοπικών παραγωγών γεωργικών προϊόντων.


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΧΡΗμα ΩΣ εμπΟρευμα ΟΜΑΔΑ : γερκου α. αϊβαζιδου ειρ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google